Tworzy­my Cytaty

Tworzy­my Cytaty: Połącze­ni żarem niez­wykłej czułości, Tworzy­my wiel­ki pożar miłości... -CЯuelCOMA


połącze­-żarem-niez­wykłej-czułoś-tworzy­my-wiel­ki-pożar-miłoś
Tworzy­my Cytaty: Większość og­ra­niczeń tworzy­my so­bie sa­mi. Człowiek bu­duje także własną wolność. -Robin Hobb (Margaret Astrid Lindholm Ogden)


większość-og­ra­niczeń-tworzy­my-so­bie-­mi-człowiek bu­duje-także-własną-wolność
Tworzy­my Cytaty: Z nieza­sypa­nego w porę dys­tansu, tworzy się przepaść. -Krio


z nieza­sypa­nego-w porę-dys­tansu-tworzy ę-przepaść
Tworzy­my Cytaty: Człowiek tylko wówczas jest szczęśliwy, kiedy interesuje się tym, co tworzy. -Erich Fromm


człowiek-tylko-wówczas-jest-szczęśliwy-kiedy-interesuje-ę-tym-co-tworzy
Tworzy­my Cytaty: At­mosferę w rodzi­nie wciąż jeszcze tworzy mat­ka. To ona jest w do­mu menedżerem. -Margaret Thatcher


at­mosferę-w rodzi­nie-wciąż-jeszcze-tworzy-mat­ka-to ona-jest w do­mu-menedżerem
Tworzy­my Cytaty: Największy geniusz twórczy tworzy zawsze i coś bardzo lichego, a mianowicie - naśladowców. -Henryk Sienkiewicz


największy-geniusz-twórczy-tworzy-zawsze-i-coś-bardzo-lichego-a-mianowicie-naśladowców
Tworzy­my Cytaty: Nie­szczęście tworzy naj­pierw poezję, po­tem fi­lozo­fię, a po chwi­li religię. -Piotr Szreniawski


nie­szczęście-tworzy-naj­pierw-poezję-po­tem-fi­lozo­fię-a po chwi­li-religię
Tworzy­my Cytaty: Człowiek mu­si być sza­lony. Nie pot­ra­fi stworzyć ro­baka, a tworzy dziesiątki bogów. -Michel Eyquem de Montaigne


człowiek-mu­-być-sza­lony-nie pot­ra­fi-stworzyć-ro­baka-a tworzy-dziesiątki-bogów
Tworzy­my Cytaty: Człowiek musi być szalony. Nie potrafi stworzyć robaka, a tworzy dziesiątki bogów. -Michel de Montaigne


człowiek-musi-być-szalony-nie-potrafi-stworzyć-robaka-a-tworzy-dziesiątki-bogów
Tworzy­my Cytaty: Nic nie tworzy przyszłości tak jak marzenia. Utopia dziś, krew i kości jutro. -Wiktor Hugo


nic-nie-tworzy-przyszłoś-tak-jak-marzenia-utopia-dziś-krew-i-koś-jutro
Tworzy­my Cytaty: Nic nie tworzy przyszłości tak, jak marze­nia. Uto­pia dziś, krew i kości jutro. -Victor Marie Hugo


nic-nie tworzy-przyszłoś-tak-jak marze­nia-uto­pia dziś-krew-i koś-jutro
Tworzy­my Cytaty: Gdy zakochani całują się w policzki, to znaczy że błądzą po omacku, szukając swych ust. Pocałunek tworzy kochanków. -Emil Zola


gdy-zakochani-całują-ę-w-policzki-to-znaczy-że-błądzą-po-omacku-szukając-swych-ust-pocałunek-tworzy-kochanków
Tworzy­my Cytaty: Każde bóstwo tworzy na podobieństwo własne. Tak samo jest z malarzami. I tylko fotografowie fabrykują reprodukcje natury. -Guillaume Appolinaire


każde-bóstwo-tworzy-na-podobieństwo-własne-tak-samo-jest-z-malarzami-i-tylko-fotografowie-fabrykują-reprodukcje-natury
Tworzy­my Cytaty: Czar chwi­li tworzy się nie ma­giczny­mi sztuczka­mi, lecz uczuciami. Z cyk­lu po­wieści


czar-chwi­li-tworzy ę-nie ­giczny­mi-sztuczka­mi-lecz-uczuciami-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy-przeznaczenia 
Tworzy­my Cytaty: Wykształcenie tworzy masy ludzi, którzy potrafią wprawdzie czytać, ale nie są w stanie wybrać rzeczy godnych przeczytania. -George Travelyan


wykształcenie-tworzy-masy-ludzi-którzy-potrafią-wprawdzie-czytać-ale-nie-są-w-stanie-wybrać-rzeczy-godnych-przeczytania
Tworzy­my Cytaty: Sztuka w naszym pojęciu jest metafizyczną, tworzy nowe syntezy, dociera jądra wszechrzeczy, wnika we wszystkie tajnie i głębie. -Confiteor Przybyszewski


sztuka-w-naszym-pojęciu-jest-metafizyczną-tworzy-nowe-syntezy-dociera-jądra-wszechrzeczy-wnika-we-wszystkie-tajnie-i-głębie
Tworzy­my Cytaty: Nikt nie tworzy li­tera­tury dla sa­mego siebie, każdy utwór jest częścią dialo­gu - ze sobą i z bliźnim. -Zygmunt Karol Mysłakowski


nikt-nie tworzy-li­tera­tury-dla-­mego-siebie-każdy-utwór-jest częśą-dialo­gu- ze sobą-i z bliźnim
Tworzy­my Cytaty: Wszechpotężna jest miłość, która wszystko tworzy, wszystko ochrania. -Johann Wolfgang Goethe


wszechpotężna-jest-miłość-która-wszystko-tworzy-wszystko-ochrania