Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty

Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: Wyobrażał sobie, że jest w niej zakochany, ale ja myślę, że to ona tworzyła te wyobrażenia. -Mark Twain


wyobrażał-sobie-że-jest-w-niej-zakochany-ale-ja-myślę-że-to-ona-tworzyła-te-wyobrażenia
Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: Boimy się nie śmierci, ale wyobrażenia, jakie mamy o niej. -Seneka Młodszy


boimy-ę-nie-śmierci-ale-wyobrażenia-jakie-mamy-o-niej
Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: Prawdziwie wielkie szaleństwo jest nie do wyobrażenia bez wybitnej inteligencji. -Henrik Tikkanen


prawdziwie-wielkie-szaleństwo-jest-nie-do-wyobrażenia-bez-wybitnej-inteligencji
Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: Człowiek straciłby odwagę, gdyby nie był podtrzymywany przez fałszywe wyobrażenia. -Bernard Fontenelle


człowiek-straciłby-odwagę-gdyby-nie-był-podtrzymywany-przez-fałszywe-wyobrażenia
Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: Istota zdolna do najwyższego wyobrażenia sobie szczęścia jest jednocześnie najnieszczęśliwszym na świecie stworzeniem. -Adolf Dygasiński


istota-zdolna-do-najwyższego-wyobrażenia-sobie-szczęścia-jest-jednocześnie-najnieszczęśliwszym-na-świecie-stworzeniem
Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: Dekadenci są to ludzie, których wyobrażenia w ciągłym, przedwczesnym połogu wydaje tylko płody poronione. -Henryk Sienkiewicz


dekadenci-są-to-ludzie-których-wyobrażenia-w-ągłym-przedwczesnym-połogu-wydaje-tylko-płody-poronione
Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: Przedmiotem psychologii jest przekazanie nam zupełnie innego wyobrażenia o rzeczach, które doskonale znamy. -Paul Ambroise Valery


przedmiotem-psychologii-jest-przekazanie-nam-zupełnie-innego-wyobrażenia-o-rzeczach-które-doskonale-znamy
Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: Krytyka to nic innego jak opinia drugiej osoby o nas i naszym postępowaniu, odmienna od naszego wyobrażenia o nas samych. -Richard Carlson


krytyka-to-nic-innego-jak-opinia-drugiej-osoby-o-nas-i-naszym-postępowaniu-odmienna-od-naszego-wyobrażenia-o-nas-samych
Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: Te­raz, kiedy jes­teś już w Zaświatach, po­daj mi znów dłoń, abym kocha­ny człowieku , od­tworzyła dla Ciebie li­nie Two­jej dłoni-al­bo żebyśmy zag­ra­li w bier­ki te­raz, kiedy Ty masz wie­czność przed Sobą, a ja mu­siałbym wy­pić całe morze, za­nim zdołałbym Cię przep­ro­sić, że cze­kasz na mnie, o Niecierpliwy. -ICD


Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: Tak więc można os­ta­tecznie wyob­ra­zić so­bie człowieka za­kocha­nego, będące­go w dep­resji, ale człowiek dot­knięty dep­resją, który jest jed­nocześnie pat­riotą, to już dop­rawdy nie do wyobrażenia. -H » Michel Houellebecq » Cząstki elementarne


Tworzyła Te Wyobrażenia Cytaty: I by­wają chwi­le ta­kie jak ta..w dni po­nure i deszczo­we ta­kie jak ten, gdy wszys­tkie zra­nione ser­ca tęsknią do swo­jej szczęśli­wej przeszłości i ludzi którzy ją tworzy­li..ja i mo­je ser­ce zaś nie chce­my znać czy też wspo­minać przeszłości i oso­by która ją tworzyła, liczy się tyl­ko dzień dzi­siej­szy, dzi­siej­sza sza­rość i dzi­siej­szy deszcz..bo czy war­to żyć dniem pop­rzed­nim na­wet jeśli był nad wy­raz słoneczny ?  -pepek100