Ty W słońca Cytaty

Ty W słońca Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech


Ty W słońca Cytaty: Chodź - chcę Cię znów porwać. Od­lećmy w tańcu na grzbiecie smo­ka, by ze wscho­dem słońca do do­mu wracać Chcę być Tv wyłączyła - chwyć mnie za dłoń i pędząc we dwo­je przed siebie spon­ta­nicznie za­pom­nieć się i uciec stąd, by ze wscho­dem słońca do do­mu Cię odprowadzać i gu­bić przy tym ze trzy ra­zy drogę, bo chcę jeszcze chwilę zos­tać - nie py­tam się już, czy mogę  -Paja


Ty W słońca Cytaty: Nie zasłaniaj mi słońca. -Diogenes


nie-zasłaniaj-mi-słońca
Ty W słońca Cytaty: Z podzi­wem pat­rze na Świat, ty­le barw i kolorów, ty­le życia na be­tono­wych ulicach, czy widzę więcej, po­nad tym co widzialne? Jak bar­dzo bar­wny jest człowiek, w nim ty­le barw, złoto, biel, czerń, szarość, blask świecące­go słońca... O ty­le, ile zdołam zobaczyć, o ty­le sa­ma sta­je się bogatsza... Pieniądze? Ach, nie, to nie tak! sta­wać się bo­gat­szym, to co dzień odkrywać, że na­wet wi­dok słońca za ciem­ny­mi chmurami, może przywrócić oczom blask... -emi@


Ty W słońca Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales


księżyc-pożycza-światło-od-słońca
Ty W słońca Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales z Miletu


księżyc-pożycza-światło-od słońca
Ty W słońca Cytaty: Panie, nie zasłaniaj mi słońca! -Diogenes


panie-nie-zasłaniaj-mi-słońca
Ty W słońca Cytaty: Mo­je ser­ce umiera wraz ze wscho­dem słońca. -Van Kalisz


mo­-ser­-umiera-wraz-ze wscho­dem-słońca
Ty W słońca Cytaty: Ikar, a dy po­wiedz wreszcie, do te­go słońca, ty na chu...steczkę leciał?  -fyrfle


ikar-a dy po­wiedz-wreszcie-do te­go-słońca-ty na chusteczkę-leciał 
Ty W słońca Cytaty: Być satelitą krążącą wokół słońca tak bezszelestnie... -Chemik -a


być-satelitą-krążącą-wokół-słońca-tak-bezszelestnie
Ty W słońca Cytaty: Miłość dodaje otuchy, jak promień słońca po deszczu. -William Shakespeare


miłość-dodaje-otuchy-jak-promień-słońca-po-deszczu
Ty W słońca Cytaty: Zwyczajny, ludzki świat: bez słońca czyjegoś majestatu. -Zbigniew Waydyk


zwyczajny-ludzki-świat-bez-słońca-czyjegoś-majestatu
Ty W słońca Cytaty: Kwiatom potrzeba, wo­dy, słońca i na­wozu (miłości). Mi tyl­ko Ciebie. -cytlopka


kwiatom-potrzeba-wo­dy-słońca-i na­wozu-miłoś-mi-tyl­ko-ciebie
Ty W słońca Cytaty: Ra­dy starców są jak słońca zi­mowe, oświecają nie grzejąc. -Vauvenargues


ra­dy-starców-są jak słońca-zi­mowe-oświecają-nie grzejąc
Ty W słońca Cytaty: Rady starców są jak zimowe słońca, oświecają nie grzejąc. -Luc De Vauvenargues


rady-starców-są-jak-zimowe-słońca-oświecają-nie-grzejąc
Ty W słońca Cytaty: Śpiew duszy cichy Słońca pro­myk nieśmiały Ob­ra­ca liśćmi  -Nisaetus


Śpiew-duszy-cichy-słońca-pro­myk-nieśmiały-ob­ra­ca-liśćmi 
Ty W słońca Cytaty: Czas zapatrzenia Og­niomis­trz zachód słońca Ko­ronu­je dzień  -fyrfle


czas-zapatrzenia-og­niomis­trz-zachód-słońca-ko­ronu­-dzień 
Ty W słońca Cytaty: zacho­dy słońca by tęskniącym przy­pom­nieć wtórną rozłąkę  -bez.odwagi


zacho­dy-słońca-by-tęskniącym-przy­pom­nieć-wtórną-rozłąkę