Ty­siące przejść Cytaty

Ty­siące przejść Cytaty: Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie?  -Tadeusz Konwicki


Ty­siące przejść Cytaty: Pociąg... Przy­nosił w ok­nach ty­siące twych spojrzeń... -Krzysztof Kamil Baczyński


Ty­siące przejść Cytaty: • 


 - płacząc-za jedną-twarzą-za­mazu­jemy-ty­ą-in­nych- 
Ty­siące przejść Cytaty: Gnuśność po­niewiera ty­siące ludzi, pra­ca nie za­bija nikogo. -Józef Ignacy Kraszewski


gnuśność-po­niewiera-ty­ą-ludzi-pra­ca-nie za­bija-nikogo
Ty­siące przejść Cytaty: Spędziłam noc z kimś na ko­go cze­kałam ty­siące bez­sennych godzin. -mutinous


spędziłam-noc-z kimś-na ko­go-cze­kałam-ty­ą-bez­sennych-godzin
Ty­siące przejść Cytaty: Podróż przez ty­siące mil mu­si roz­począć się od pier­wsze­go kroku. -Lao Cy


podróż-przez-ty­ą-mil-mu­-roz­począć ę-od pier­wsze­go-kroku
Ty­siące przejść Cytaty: wyszep­tałam two­je imię ty­siące razy w samotności w myślach w nadziei że które­goś dnia przyjdziesz  -Deszcz


wyszep­łam-two­-imię-ty­ą-razy-w-samotnoś-w-myślach-w-nadziei-że-które­goś-dnia-przyjdziesz 
Ty­siące przejść Cytaty: Ona to ta­kie psychiczne bu­raki cuk­ro­we – trze­ba by czte­ry ty­siące, żeby wy­cisnąć łyżeczkę cukru. -Jerzy Kosiński


ona-to ­kie-psychiczne-bu­raki-cuk­ro­we- trze­ba-by czte­ry-ty­ą-żeby-wy­cisnąć-łyżeczkę-cukru
Ty­siące przejść Cytaty: Zna­ne są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić. -Albert Einstein


zna­ne-są ty­ą-spo­sobów-za­bija­nia-cza­su-ale-nikt-nie wie-jak go wskrzesić
Ty­siące przejść Cytaty: Ko­mu ty­siące lat nie mówią nic, niech w ciem­ności niewie­dzy żyje z dnia na dzień. -Johann Wolfgang Goethe


ko­mu-ty­ą-lat-nie mówią-nic-niech-w ciem­noś-niewie­dzy-żyje-z dnia-na dzień
Ty­siące przejść Cytaty: Robiąc błędy... też można przejść do legendy. -Elżbieta Grabosz


robiąc-błędy-też-można-przejść-do-legendy
Ty­siące przejść Cytaty: Dawno już czas, by przejść w sztuce na samoobsługę. -Irina Griekowa


dawno-już-czas-by-przejść-w-sztuce-na-samoobsługę
Ty­siące przejść Cytaty: Łat­wiej wyrzu­cić ty­siące rub­li z kie­sze­ni, aniżeli jed­no przy­wiąza­nie z serca. -Bolesław Prus


Łat­wiej-wyrzu­ć-ty­ą-rub­li-z kie­sze­-aniżeli-jed­no-przy­wiąza­nie-z serca
Ty­siące przejść Cytaty: Pokazałem Wam drogę. Przejść nią musicie sami. -Budda Siakjamuni


pokazałem-wam-drogę-przejść-ą-musicie-sami
Ty­siące przejść Cytaty: Cisza chy­ba jest naj­gor­sza, bo w ciszy rodzą się różne myśli.......ty­siące różnych tłumaczeń i wyjaśnień.... -psycholożka


cisza-chy­ba-jest naj­gor­sza-bo w ciszy-rodzą ę-różne-myślity­ą-różnych-tłumaczeń-i wyjaśnień
Ty­siące przejść Cytaty: To, co ma być w sztuce żywym, wszystko to musi przejść duszę twórcy. -Stanisław


to-co-być-w-sztuce-żywym-wszystko-to-musi-przejść-duszę-twórcy
Ty­siące przejść Cytaty: Przez ile dróg mu­si przejść człowiek Nim naz­wiesz go człowiekiem?  -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)


Ty­siące przejść Cytaty: Ja­kimż tchórzem trze­ba być, żeby przejść obojętnie obok cierpienia!  -Nietoperz1


ja­kimż-tchórzem-trze­ba-być-żeby-przejść-obojętnie-obok-cierpienia