Tyl­ko Dwoje Cytaty

Tyl­ko Dwoje Cytaty: Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tyko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili. -Sokrates


natura-dała-nam-dwoje-oczu-dwoje-uszu-ale-tyko-jeden-język-po-to-abyśmy-więcej-patrzyli-i-słuchali-ż-mówili
Tyl­ko Dwoje Cytaty: Miłość: egoizm we dwoje. -Anne Louise Stael - Holstein


Tyl­ko Dwoje Cytaty: Miłość to egoizm we dwoje. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Tyl­ko Dwoje Cytaty: Miłość to egoizm we dwoje. -Autor nieznany


Tyl­ko Dwoje Cytaty: Miłość - egoizm we dwoje. -Anne Louise Stael - Holstein


Tyl­ko Dwoje Cytaty: Małżeństwo to zalegalizowana samotność we dwoje. -Jean Genet


małżeństwo-to-zalegalizowana-samotność-we-dwoje
Tyl­ko Dwoje Cytaty: Dwoje - najprzyjemniejsza z liczb mnogich. -Krecia Pataczkówna


Tyl­ko Dwoje Cytaty: Zostaniecie tylko we dwoje: Bóg na niebie i ty na ziemi. -Jerzy Liebert


zostaniecie-tylko-we-dwoje-bóg-na-niebie-i-ty-na-ziemi
Tyl­ko Dwoje Cytaty: Małżeństwo to za­lega­lizo­wana sa­mot­ność we dwoje. -Jean Genet


małżeństwo-to za­lega­lizo­wana-­­ność-we dwoje
Tyl­ko Dwoje Cytaty: Miłość - gra we dwoje, w której oboje muszą wygrać. -Eva Gabor


miłość-gra-we-dwoje-w-której-oboje-muszą-wygrać
Tyl­ko Dwoje Cytaty: Za to, co kosztuje jeden nałóg można wychować dwoje dzieci. -Benjamin Franklin


za-to-co-kosztuje-jeden-nałóg-można-wychować-dwoje-dzieci
Tyl­ko Dwoje Cytaty: Znacznie znośniej jest się nudzić sa­memu niż we dwoje. -Alfred Aleksander Konar


Tyl­ko Dwoje Cytaty: Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz! -Tadeusz Żeleński - Boy


z-tym-największy-jest-ambaras-żeby-dwoje-chciało-naraz
Tyl­ko Dwoje Cytaty: Aby się kochać mogło dwoje, wystarczy ich rozdzielić. -Johann Wolfgang Goethe


Tyl­ko Dwoje Cytaty: Miłość to hostia, którą trzeba złamać we dwoje, i spożyć wspólnie w pocałunku. -Alfred Musset


miłość-to-hostia-którą-trzeba-złamać-we-dwoje-i-spożyć-wspólnie-w-pocałunku
Tyl­ko Dwoje Cytaty: Gra­nice przyz­woitości naj­częściej przek­racza się we dwoje. -Jan Stanisław Lipiński


gra­nice-przyz­woitoś-naj­częściej-przek­racza ę-we dwoje
Tyl­ko Dwoje Cytaty: Mężczyzna czy kobieta czujący się silnymi we dwoje, poszukują w partnerze każdej innej zalety prócz siły. -George Bernard Shaw


mężczyzna-czy-kobieta-czujący-ę-silnymi-we-dwoje-poszukują-w-partnerze-każdej-innej-zalety-prócz-ły
Tyl­ko Dwoje Cytaty: Rady i Nie rób samemu, co można we dwoje, Takie są rady i zasady moje. -Anonim


rady-i-nie-rób-samemu-co-można-we-dwoje-takie-są-rady-i-zasady-moje