Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty

Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Tyl­ko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek


Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Tylko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek


Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Tyl­ko głupiec ma od­po­wiedź na wszystko. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też. -karaczan19


głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Gdy pa­lec wska­zuje niebo, tyl­ko głupiec pat­rzy na palec. -Autor nieznany


gdy-pa­lec-wska­zuje-niebo-tyl­ko-głupiec-pat­rzy-na palec
Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności. -Franciszek Bacon


gdy-człowiek-na-początku-jest-pewny-kończy-na-wątpliwoś-a-gdy-zaczyna-od-wątpliwoś-kończy-na-pewnoś
Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Pew­nym swo­jej wie­dzy jest się tyl­ko wte­dy, kiedy się wie mało; ra­zem z wiedzą rosną wątpliwości. -Johann Wolfgang Goethe


pew­nym-swo­jej-wie­dzy-jest ę-tyl­ko-wte­dy-kiedy ę-wie-ło-ra­zem-z wiedzą-rosną-wątpliwoś
Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: To czas, kochanie, Ro­bi swoje, Trak­tu­je nas jak gości, On nie ma złudzeń, ani pytań I żad­nych wątpliwości. Bo czas nie pyta Tyl­ko płynie I twarze wokół zmienia, Aż nag­le widzisz Jak go mało Zos­tało do stracenia. -Magdalena Czapińska


Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Tyl­ko głupiec żyje chwilą tak bez ce­lu, w swej próżności. Cze­kając na miłość miłą, aż w ser­cu je­go zagości. Lecz ten żywot się prze­mieni wszys­tko barw nabierze, a z ra­dości tej od­miany cel życia obierze. -PłochyRomantyk


Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz umacniają ją. -Lew Tołstoj


wątpliwoś-nie-rujnują-wiary-lecz-umacniają-ją
Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Wątpliwości nie rujnują wiary, lecz ją umacniają. -Franciszek Bacon


wątpliwoś-nie-rujnują-wiary-lecz-ją-umacniają
Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa. -William Blake


głupiec-i mędrzec-nie widzą-te­go-­mego-drzewa
Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec. -William Blake


głupiec-nie-widzi-tego-samego-drzewa-co-mędrzec
Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: W razie wątpliwości opróżnij magazynek. -Anonim


w-razie-wątpliwoś-opróżnij-magazynek
Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Żyje w świecie ciągłych wątpliwości. -Aleksandra_Czarna


Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Tam, gdzie prze­mawia ser­ce, nie wy­pada, aby ro­zum zgłaszał wątpliwości. -Milan Kundera


tam-gdzie-prze­mawia-ser­-nie wy­pada-aby ro­zum-zgłaszał-wątpliwoś
Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Nie ma wątpliwości, że ziemia nasza nie jest dla aniołów. -Herbert George Wells


Tyl­ko Głupiec Nie ma wątpliwości Cytaty: Wiara jest mozaiką złożoną z wątpliwości. -Nikos Kazantzakis


wiara-jest-mozaiką-złożoną-z-wątpliwoś