Tyl­ko Głupiec Cytaty

Tyl­ko Głupiec Cytaty: Tyl­ko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek


Tyl­ko Głupiec Cytaty: Tyl­ko głupiec ma od­po­wiedź na wszystko. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Tyl­ko Głupiec Cytaty: Głupiec często widzi głup­ca...Głupiec też. -karaczan19


głupiec-często-widzi-głup­cagłupiec-też
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Gdy pa­lec wska­zuje niebo, tyl­ko głupiec pat­rzy na palec. -Autor nieznany


gdy-pa­lec-wska­zuje-niebo-tyl­ko-głupiec-pat­rzy-na palec
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Tyl­ko głupiec żyje chwilą tak bez ce­lu, w swej próżności. Cze­kając na miłość miłą, aż w ser­cu je­go zagości. Lecz ten żywot się prze­mieni wszys­tko barw nabierze, a z ra­dości tej od­miany cel życia obierze. -PłochyRomantyk


Tyl­ko Głupiec Cytaty: Tylko głupiec nie ma wątpliwości. -Karel Capek


Tyl­ko Głupiec Cytaty: Głupiec uważa przypadek za szczęście. -Jan Kurczab


głupiec-uważa-przypadek-za-szczęście
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Tylko głupiec ma odpowiedź na wszystko. -Anatol France


Tyl­ko Głupiec Cytaty: Głupiec uważa przy­padek za szczęście. -Jan Kurczab


głupiec-uważa-przy­padek-za szczęście
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Głupszym od nieuka jest głupiec uczony. -Molier


głupszym-od-nieuka-jest-głupiec-uczony
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry. -Anonim


po-szkodzie-nawet-i-głupiec-jest-mądry
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Usłużny głupiec gorszy jest od wroga. -Iwan Kryłow


usłużny-głupiec-gorszy-jest-od-wroga
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Najstraszniejszy jest głupiec, który ma cokolwiek słuszności. -Anonim


najstraszniejszy-jest-głupiec-który-cokolwiek-słusznoś
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Głupiec tylko może być komentatorem dowcipów. -Wolter


głupiec-tylko-może-być-komentatorem-dowcipów
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie. -Hugo Dyonizy Steinhaus


mędrzec-widzi-w-lustrze-głupca-głupiec-przeciwnie
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa. -William Blake


głupiec-i mędrzec-nie widzą-te­go-­mego-drzewa
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Jedna z największych klęsk cywilizacji: uczony głupiec. -Karel Capek


jedna-z-największych-klęsk-cywilizacji-uczony-głupiec
Tyl­ko Głupiec Cytaty: Usłużny głupiec gor­szy jest od wroga. -Iwan Kryłow


usłużny-głupiec-gor­szy-jest od wroga