Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty

Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Tyl­ko niemożli­we jest war­te wysiłku. -Jeanette Winterson


tyl­ko-niemożli­we-jest war­te-wysiłku
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Nig­dy nie mów, że niemożli­we jest coś co za­leży tyl­ko od Ciebie  -Conrack1410


nig­dy-nie mów-że niemożli­we-jest coś-co-za­ży-tyl­ko-od ciebie 
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: To, co się w największym wysiłku tworzy, winno wyglądać tak, jakby powstało szybko, prawie bez wysiłku, z zupełną łatwością, na przekór prawdzie. -Michał Anioł


to-co-ę-w-największym-wysiłku-tworzy-winno-wyglądać-tak-jakby-powstało-szybko-prawie-bez-wysiłku-z-zupełną-łatwośą-na-przekór-prawdzie
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Nie ma rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko trud­ne do wykonania. -Aleksander Wielki


nie- rzeczy-niemożli­wych-są tyl­ko-trud­ne-do wykonania
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Nie ma dla mnie rzeczy niemożli­wych, są tyl­ko przeszko­dy, z których naj­większą jes­tem ja sam. -Avantdeces


nie- dla-mnie-rzeczy-niemożli­wych-są tyl­ko-przeszko­dy-z których-naj­większą-jes­tem-ja sam
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Tyl­ko życie poświęco­ne in­nym war­te jest przeżycia. -Albert Einstein


tyl­ko-życie-poświęco­ne-in­nym-war­te-jest przeżycia
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: bo tyl­ko w trud­nych słowach za­war­ta jest praw­da o przy­go­to­wa­niu do życia  -wdech


bo tyl­ko-w trud­nych-słowach-za­war­-jest praw­da-o-przy­go­to­wa­niu-do życia 
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Uro­da cie­szy tyl­ko oczy, dob­roć jest war­tością trwałą. -Safona


uro­da-cie­szy-tyl­ko-oczy-dob­roć-jest war­tośą-trwałą
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Życie jest niewiele war­te, ale nic nie jest war­te życia. -Andre Malraux


Życie-jest niewiele-war­te-ale-nic-nie jest war­te-życia
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: - Jaką war­tość ma to co robimy? - Sa­mo działanie jest war­tością. Two­ja war­tość zni­ka, gdy re­zyg­nu­jesz z chęci do zmian i doświad­cza­nia życia. Masz jed­nak wybór, do­konaj go i poświęć mu się. Czy­ny te dadzą ci nową nadzieję i poczu­cie celu. -Christopher Paolini


Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Łza spływa mi po po­liczku jak co wieczór, gdy za­pada zmrok. Ot­wieram ok­no i oglądam gwiazdy. Myśli które mi przychodzą są niemożli­we. Po chwi­li nie mo­ge złapać tchu i zas­ta­nawiam sie po co da­lej żyć - jed­nak jest ktoś na tym świecie kto Cię pot­rze­buje. War­to żyć dla tej oso­by, to ona spra­wia, że przez chwi­le nie mu­sisz zas­ta­nawiać się nad życiem. .. -AnDree


Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Życie bez moralnego wysiłku jest snem. -Lew Tołstoj


Życie-bez-moralnego-wysiłku-jest-snem
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy. -Honore de Balzac


prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy -Honore de Balzac


prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Długi spłaca się pieniędzmi, a miłość czym? Miłość tyl­ko miłością bo jest war­ta ty­le ile kosztuje  -cala_ja


długi-spłaca ę-pieniędzmi-a miłość-czym-miłość-tyl­ko-miłośą-bo jest war­-ty­-ile-kosztuje 
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Wszystko co tradycyjne jest łatwe do polubienia i nie wymaga wysiłku. -Gertruda Stein


wszystko-co-tradycyjne-jest-łatwe-do-polubienia-i-nie-wymaga-wysiłku
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Bez od­chy­leń od nor­my niemożli­wy jest postęp. -Frank Zappa


bez-od­chy­ń-od nor­my-niemożli­wy-jest postęp
Tyl­ko Niemożli­we Jest war­te Wysiłku Cytaty: Sa­mobójcy często mają rację twier­dząc, że nie war­to jest żyć, mylą się tyl­ko co do te­go, że z tak błahe­go po­wodu trze­ba za­raz umierać. -aforystokrata


sa­mobójcy-często-mają-rację-twier­dząc-że nie war­to-jest żyć-mylą ę-tyl­ko-co do te­go-że z tak-błahe­go-po­wodu-trze­ba