Tylko Myślał Cytaty

Tylko Myślał Cytaty: Myślał, że ma dobre serce, a miał tylko słabe nerwy. -Stanisław Jerzy Lec


Tylko Myślał Cytaty: Zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, tak jak zresztą każdy myślał w czasach Beatlesów. Nieprawdaż? Któż myślał, że przyjdzie nam umrzeć? -Paul McCartney


zachowywaliśmy-ę-tak-jakbyśmy-mieli-żyć-wiecznie-tak-jak-zresztą-każdy-myśł-w-czasach-beatlesów-nieprawdaż-któż-myśł-że-przyjdzie-nam
Tylko Myślał Cytaty: Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-nie-rozwinie-w-peł-swojego-człowieczeństwa-i-swej-osobowoś-śli-będzie-tylko-myśł-dobrze-i-pragnął-dobrze-a-nie-będzie-czynił
Tylko Myślał Cytaty: Gdybyś myślał, że jesteś szczęśliwy, byłbyś nim. -Wolter


gdybyś-myśł-że-jesteś-szczęśliwy-byłbyś-nim
Tylko Myślał Cytaty: Kompromis to sztuka podzielenia jednego ciasta tak, by każdy myślał, że dostał największy kawałek. -Amintore Fantani


kompromis-to-sztuka-podzielenia-jednego-ciasta-tak-by-każdy-myśł-że-dostał-największy-kawałek
Tylko Myślał Cytaty: Kompromis to sztuka takiego podzielenia ciastka, aby każdy myślał, że otrzymał największy kawałek. -Ludwig Erhard


kompromis-to-sztuka-takiego-podzielenia-ciastka-aby-każdy-myśł-że-otrzymał-największy-kawałek
Tylko Myślał Cytaty: Tak bar­dzo myśleć się starał grzejąc ja­ja na patelni aż prze­myślał. I mózg zjarał. -Meron


tak-bar­dzo-myść ę-starał-grzejąc-ja­ja-na patelni-aż-prze­myśł-i mózg-zjarał
Tylko Myślał Cytaty: Żyj tak, aby każdy poz­na­ny człowiek po­myślał so­bie, że jes­teś spełnieniem je­go marzeń! ;)  -Ewelius


Żyj-tak-aby każdy-poz­na­ny-człowiek-po­myśł-so­bie-że jes­teś-spełnieniem-­go-marzeń- 
Tylko Myślał Cytaty: Nie tym jest wart człowiek, co prze­myślał i przeżył, ale co zro­bił dob­re­go na świecie. -Aleksander Kamiński


nie-tym-jest wart-człowiek-co prze­myśł-i przeżył-ale-co zro­bił-dob­re­go-na świecie
Tylko Myślał Cytaty: Gdy ustawodawca ustanawiając karę uraża uświęcony sposób myślenia, przypuszczamy, że myślał raczej o wzbudzeniu strachu niż o podjęciu środków zapewniających wykonanie tego prawa. -Montesquieu


gdy-ustawodawca-ustanawiając-karę-uraża-uświęcony-sposób-myślenia-przypuszczamy-że-myśł-raczej-o-wzbudzeniu-strachu-ż-o-podjęciu-środków
Tylko Myślał Cytaty: Nie o to idzie, abyśmy umieli bronić siebie przed innymi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma obronić innych przed sobą. -Stefan Wyszyński kard


nie-o-to-idzie-abyśmy-umieli-bronić-siebie-przed-innymi-lecz-by-każdy-z-nas-myśł-jak-obronić-innych-przed-sobą
Tylko Myślał Cytaty: Mam wrażenie, że nie po­siada pan żad­nej pożytecznej umiejętności ani ta­len­tu. Czy myślał pan, żeby się zająć nauczaniem?  -P » Terry Pratchett » Mort


mam-wrażenie-że nie po­siada-pan-żad­nej-pożytecznej-umiejętnoś-ani-­len­-czy myśł-pan-żeby ę-zająć-nauczaniem 
Tylko Myślał Cytaty: Od wielu stuleci człowiek zbyt wiele działał, a zbyt mało myślał. W świecie współczesnym, który coraz więcej


od-wielu-stuleci-człowiek-zbyt-wiele-działał-a-zbyt-ło-myśł-w-świecie-współczesnym-który-coraz-więcej-daje-do-myślenia-myśli-wciąż
Tylko Myślał Cytaty: Ko­biety, po­myślał, zaw­sze były potężny­mi i ta­jem­niczy­mi is­to­tami, na­wet jeśli nie znały sztu­ki ma­gicznej. Do­daj cza­ry, a mężczyz­na nie ma szans. -Nora Roberts


ko­biety-po­myśł-zaw­sze-były-potężny­mi-i ­jem­niczy­mi-is­to­tami-na­wet-śli-nie znały-sztu­ki-­gicznej-do­daj cza­ry
Tylko Myślał Cytaty: Nie chcę też, byś choć przez chwilę po­myślał, że nie znaczyłeś dla mnie ty­le co ja dla Ciebie. -Nicholas Sparks


nie-chcę-też-byś-choć-przez-chwilę-po­myśł-że nie znaczyłeś-dla-mnie-ty­-co ja dla-ciebie
Tylko Myślał Cytaty: O li­tera­turze myślał już wyłącznie tak, jak o ja­kimś da­lekim kon­ty­nen­cie, który kiedyś, w młodości, zwie­dził. Pragnął już tyl­ko wspominać. -M » Sándor Márai » Magia


o li­tera­turze-myśł-już-wyłącznie-tak-jak o ja­kimś-da­lekim-kon­ty­nen­cie-który-kiedyś-w młodoś-zwie­dził-pragnął już
Tylko Myślał Cytaty: Nie o to idzie, abyśmy umieli bro­nić siebie przed in­ny­mi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma in­nych bro­nić przed sobą. -Stefan Wyszyński


nie-o to idzie-abyśmy-umieli-bro­ć-siebie-przed-in­ny­mi-lecz-by każdy-z nas-myśł-jak  in­nych-bro­ć-przed-sobą
Tylko Myślał Cytaty: Już daw­no zdradzam Cię w moich snach – po­wie­działa, cicho i nieśmiało, tak jak­by w rzeczy­wis­tości nie chciała, żeby ją usłyszał. A może to sny zdradzają Ciebie? – po­myślał i nic nie mówiąc przy­tulił ją moc­no do piersi. -Papillondenuit