Tylko Od święta Cytaty

Tylko Od święta Cytaty: Myślenie sakralne: tylko od święta. -Zbigniew Waydyk


Tylko Od święta Cytaty: Zło niewątpliwie jest tylko jedno: krzywda bliźniego. Człowiek - jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno. -Stefan Żeromski


zło-niewątpliwie-jest-tylko-jedno-krzywda-bliźniego-człowiek-jest-to-rzecz-świę-której-krzywdzić-nikomu-nie-wolno
Tylko Od święta Cytaty: Święta bogacą. -fyrfle


Tylko Od święta Cytaty: O, święta naiwności! -Jan Hus


Tylko Od święta Cytaty: Nie ma święta bez wina. -Talmud


Tylko Od święta Cytaty: Czasem człowiek ma dzień powszedni od święta. -Wiesław Leon Brudziński


Tylko Od święta Cytaty: Nawet święta krowa potrzebuje byka. -Harold Pinter


Tylko Od święta Cytaty: Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe ! Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. -Ignacy Krasicki


Tylko Od święta Cytaty: Pierwszoplanowość Zor­ga­nizo­wać święta Da­ry od serca K.A.Sz. 17.12.2015r. -Cris


pierwszoplanowość-zor­ga­nizo­wać-świę-da­ry-od serca-kasz-17122015r
Tylko Od święta Cytaty: Przekonania każdego człowieka są go świętą rzeczą i należy je szanować. -Anonim


przekonania-każdego-człowieka-są-go-świętą-rzeczą-i-należy-szanować
Tylko Od święta Cytaty: Pry­wat­ność człowieka jest rzeczą świętą. -Milan Kundera


pry­wat­ność-człowieka-jest rzeczą-świętą
Tylko Od święta Cytaty: Cza­sem człowiek ma dzień pow­szed­ni od święta. -Wiesław Brudziński


Tylko Od święta Cytaty: Człowiek - jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno. -Stefan Żeromski


człowiek-jest-to-świę-rzecz-której-krzywdzić-nikomu-nie-wolno
Tylko Od święta Cytaty: Człowiek - jest to święta rzecz, której krzyw­dzić ni­komu nie wolno. -Stefan Żeromski


człowiek- jest to świę-rzecz-której krzyw­dzić-­komu-nie wolno
Tylko Od święta Cytaty: Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem, a Nowy Rok - Dobrym Czasem. -Konstanty Ildefons Gałczyński


aby-Świę-bożego-narodzenia-były-bliskośą-i-spokojem-a-nowy-rok-dobrym-czasem
Tylko Od święta Cytaty: Jest na świecie jedna rzecz święta i wzniosła - zespolenie dwojga istot, kobiety i mężczyzny, tak niedoskonałych i ohydnych. -Alfred Musset


jest-na-świecie-jedna-rzecz-świę-i-wzniosła-zespolenie-dwojga-istot-kobiety-i-mężczyzny-tak-niedoskonałych-i-ohydnych
Tylko Od święta Cytaty: O konwenansie! Potęga twa włada Na wschód, na zachód... I rymem i prozą Czczę cię, o muzo nasza! Święta Pozo! -Maria Konopnicka


o-konwenansie-potęga-twa-włada-na-wschód-na-zachód-i-rymem-i-prozą-czczę-ę-o-muzo-nasza-Świę-pozo
Tylko Od święta Cytaty: Jest na świecie jed­na rzecz święta i wzniosła - zes­po­lenie dwoj­ga is­tot, ko­biety i mężczyz­ny, tak niedos­ko­nałych i ohydnych. -Alfred Musset


jest-na świecie-jed­na-rzecz-świę-i wzniosła- zes­po­lenie-dwoj­ga-is­tot-ko­biety-i mężczyz­ny-tak-niedos­ko­nałych-i ohydnych