Tylko Poważne Błędy Cytaty

Tylko Poważne Błędy Cytaty: Ekspert to człowiek, który popełnia tylko poważne błędy. -Tom Phipps


ekspert-to-człowiek-który-popełnia-tylko-poważne-błędy
Tylko Poważne Błędy Cytaty: Tylko duchy poważne mają umysł pogodny. -Joseph Joubert


tylko-duchy-poważne-mają-umysł-pogodny
Tylko Poważne Błędy Cytaty: Słabym pozostaje tylko jedna broń: błędy silnych. -Georges Bidault


słabym-pozostaje-tylko-jedna-broń-błędy-silnych
Tylko Poważne Błędy Cytaty: Najtrudniejsze zadanie życia kobiety to dowieść mężczyźnie, że ma poważne zamiary. -Helena Rowland


najtrudniejsze-zadanie-życia-kobiety-to-dowieść-mężczyźnie-że-poważne-zamiary
Tylko Poważne Błędy Cytaty: Spostrzegamy i wytykamy bliźniemu tylko te błędy, z których sami nie możemy wyciągnąć żadnych korzyści. -Giovanni Guareschi


spostrzegamy-i-wytykamy-bliźniemu-tylko-te-błędy-z-których-sami-nie-możemy-wyciągnąć-żadnych-korzyś
Tylko Poważne Błędy Cytaty: Na zjazdach łatwiej jest popełnić błędy niż je naprawiać. Lecz nawet takie oficjalne błędy są raczej symptomami niż źródłami schorzeń. -Hanna Malewska


na-zjazdach-łatwiej-jest-popełć-błędy-ż-naprawiać-lecz-nawet-takie-oficjalne-błędy-są-raczej-symptomami-ż-źródłami-schorzeń
Tylko Poważne Błędy Cytaty:


każdy-z nas-po­pełnia-błędyjed­-po­pełniają-błędy-w młodośjed­-w życiu-pry­wat­nym-a jeszcze-in­-względem-in­nych
Tylko Poważne Błędy Cytaty: Człowiek nie jest dos­ko­nały, po­pełnia błędy, te błędy go nie dys­kwa­lifi­kują, prze­cież człowiek może się pomylić. -Katarzyna Grochola


człowiek-nie jest ­ko­nały-po­pełnia-błędy-te błędy-go nie dys­kwa­lifi­kują-prze­cież-człowiek-może ę-pomylić
Tylko Poważne Błędy Cytaty: Każde życie jest śmieszne, gdy zna się je dość dobrze. Jeżeli zna się je jeszcze lepiej, jest poważne i straszliwe. -Elias Canetti


każde-życie-jest-śmieszne-gdy-zna-ę-dość-dobrze-jeżeli-zna-ę-jeszcze-lepiej-jest-poważne-i-straszliwe
Tylko Poważne Błędy Cytaty: ludzie nie odróżniają pew­nych rzeczy kpią z te­go co poważne kłamią fa­tal­nie aż do sa­mego końca niekiedy wierzą w to co jest niep­rawda . mają zda­nia na te­maty, które nie do końca pot­ra­fią zrozumieć bądź udają ze mają w tym duże doświadczenie  -Intryga


Tylko Poważne Błędy Cytaty: Błędy to droga do prawdy. -Fiodor Dostojewski


Tylko Poważne Błędy Cytaty: Zgubiły go błędy. Które zwalczał. -Władysław Piekarski


Tylko Poważne Błędy Cytaty: Najkrótsze błędy są zawsze najlepsze. -Molier


najkrótsze-błędy-są-zawsze-najlepsze
Tylko Poważne Błędy Cytaty: Błędy człowieka czy­nią go sympatycznym. -Johann Wolfgang Goethe


Tylko Poważne Błędy Cytaty: Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca. -Anatol France


wolę-błędy-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Tylko Poważne Błędy Cytaty: Mądry, kto błędy swoje dostrzega. -Sławomir Mrożek


Tylko Poważne Błędy Cytaty: W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne. -Anonim


w-mowie-pewnych-ludzi-słychać-błędy-ortograficzne
Tylko Poważne Błędy Cytaty: Robiąc błędy... też można przejść do legendy. -Elżbieta Grabosz


robiąc-błędy-też-można-przejść-do-legendy