Tylko To Się Liczy Cytaty

Tylko To Się Liczy Cytaty: Pierwsza miłość liczy się tylko do drugiej. -Czesław Banach


pierwsza-miłość-liczy-ę-tylko-do-drugiej
Tylko To Się Liczy Cytaty: W polityce liczy się to, co liczy się dla wyborców. -Ben J. Wattenberg


Tylko To Się Liczy Cytaty: Nie ma potrzeby wierzyć w to, co artysta mówi. Trzeba wierzyć w to, co robi. Tylko to się liczy. -David Hockney


nie-potrzeby-wierzyć-w-to-co-artysta-mówi-trzeba-wierzyć-w-to-co-robi-tylko-to-ę-liczy
Tylko To Się Liczy Cytaty: Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty! -Harv Eker


nigdy-nie-chodzi-o-to-jak-wielki-jest-problem-liczy-ę-tylko-jak-wielki-jesteś-ty
Tylko To Się Liczy Cytaty: Ucze­ni wy­liczy­li, że jest tyl­ko jed­na szan­sa na bi­lion, by zais­tniało coś tak całko­wicie ab­surdal­ne­go. Jed­nak ma­gowie ob­liczy­li, że szan­se jed­na na bi­lion spraw­dzają się w dziewięciu przy­pad­kach na dziesięć. -Terry Pratchett


Tylko To Się Liczy Cytaty: Realista liczy się z mrzonkami. -Stefan Garczyński


Tylko To Się Liczy Cytaty: Miłość nie liczy się z cza­sem i porą. -Bertold Brecht


miłość-nie liczy ę-z cza­sem-i porą
Tylko To Się Liczy Cytaty: Pier­wsza miłość - liczy się tyl­ko do drugiej. -Czesław Banach


pier­wsza-miłość- liczy ę-tyl­ko-do drugiej
Tylko To Się Liczy Cytaty: Wyrok śmierci podpisany przez analfabetę liczy się podwójnie. -Anonim


wyrok-śmierci-podpisany-przez-analfabetę-liczy-ę-podwójnie
Tylko To Się Liczy Cytaty:


w życiu-liczy ę-wiara-w po­ten­cjał-~pa­weł-rychlica 
Tylko To Się Liczy Cytaty: Życie jak pas­jans - wciąż liczy­my, że się ułoży. -Gold Fishy


Życie-jak ­jans- wciąż-liczy­my-że ę-ułoży
Tylko To Się Liczy Cytaty: Wszys­tko da się zro­bić. Liczy się tyl­ko od­po­wied­nie podejście. -daniello


wszys­tko-da ę-zro­bić-liczy ę-tyl­ko-od­po­wied­nie-podejście
Tylko To Się Liczy Cytaty: W Życiu liczy się każda minuta, Więc cie­szmy się z te­go co mamy, bo później będziemy za starzy… !  -AnDree


w Życiu-liczy ę-każda-minuta-więc-cie­szmy ę-z te­go-co mamy-bo-później-będziemy-za starzy- 
Tylko To Się Liczy Cytaty: Nie ważne Kto co ma i jak wygląda, Liczy sie to jaką jest Osobą. -Przemysław Korban


nie-ważne-kto-co-i-jak-wygląda-liczy-sie-to-jaką-jest-osobą
Tylko To Się Liczy Cytaty: Każde myślenie jest łatwe i wygodne, jeśli nie liczy się z rzeczywistością. -Marcel Proust


każde-myślenie-jest-łatwe-i-wygodne-śli-nie-liczy-ę-z-rzeczywistośą
Tylko To Się Liczy Cytaty: Opi­nia większości ludzi się nie liczy. Liczą się tyl­ko Mis­trzo­wie, Auto­ryte­ty i ja. -Emilia Szumiło


opi­nia-większoś-ludzi ę-nie liczy-liczą ę-tyl­ko-mis­trzo­wie-auto­ryte­ty-i ja
Tylko To Się Liczy Cytaty: Ludzkość nigdy w pochodzie nie liczy tych, co przed walką cofnąwszy się giną. -Maria Konopnicka


ludzkość-nigdy-w-pochodzie-nie-liczy-tych-co-przed-walką-cofnąwszy-ę-giną
Tylko To Się Liczy Cytaty: Są kobiety, które sądzą, że jedyna rzecz, jaka się w nich liczy, to ta odrobina cienia, którą zaczyna się ich dekolt. -Ramon Gomez De La Serna


są-kobiety-które-sądzą-że-jedyna-rzecz-jaka-ę-w-nich-liczy-to-odrobina-cienia-którą-zaczyna-ę-ich-dekolt