Tylko Z łaski Losu Cytaty

Tylko Z łaski Losu Cytaty: Zamożność osiągnęło wielu tylko z łaski Losu. -Bias z Prieny


zamożność-osiągnęło-wielu-tylko-z-łaski-losu
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Aby opływać w łaski wystarczy tylko być bezwstydnym. -Anonim


aby-opływać-w-łaski-wystarczy-tylko-być-bezwstydnym
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Tylko ci, którzy niczego nie oczekują od losu, są panami siebie. -Matthew Arnold


tylko-którzy-niczego-nie-oczekują-od-losu-są-panami-siebie
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Religia poniżyła pojęcie


religia-poniżyła-pojęcie-człowieka-jej-krańcową-konsekwencją-jest-że-wszystko-dobre-wielkie-prawdziwe-nie-jest-ludzkie-tylko-darem-łaski
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Każdy jest twórcą swego losu, ale tylko ludzie sukcesu skłonni są to przyznać. -Bill Beattie


każdy-jest-twórcą-swego-losu-ale-tylko-ludzie-sukcesu-skłonni-są-to-przyznać
Tylko Z łaski Losu Cytaty: W rękach losu każdy to tylko persona non grata, a wmawia mu się, że w jego - leżą losy świata. -Stefan Pacek


w-rękach-losu-każdy-to-tylko-persona-non-grata-a-wmawia-mu-ę-że-w-jego-żą-losy-świata
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Nadmierna wiara w szczęście i przypadek jest tylko dowodem naszej bezsilności wobec własnego losu. -Stefan Pacek


nadmierna-wiara-w-szczęście-i-przypadek-jest-tylko-dowodem-naszej-bezsilnoś-wobec-własnego-losu
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Jest to prawdziwym dobrodziejstwem losu, nie być otoczonym rzeczami banalnymi, a mieć tylko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne. -Malwina Meysenburg


jest-to-prawdziwym-dobrodziejstwem-losu-nie-być-otoczonym-rzeczami-banalnymi-a-mieć-tylko-dookoła-siebie-rzeczy-piękne-i-szlachetne
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Wyższa moralność, to panowanie łaski. -Gottfried Wilhelm Leibniz


Tylko Z łaski Losu Cytaty: Sztuka jest obserwowaniem świata w stanie łaski. -Herman Hesse


sztuka-jest-obserwowaniem-świata-w-stanie-łaski
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Obok nonsensu grzechu istnieje paradoks łaski. -Anonim


obok-nonsensu-grzechu-istnieje-paradoks-łaski
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Strumień łaski nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory. -Augustyn Św


strumień-łaski-nie-wspina-ę-na-wzgórza-pychy-lecz-spływa-w-doliny-pokory
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Bóg ukrył piękno w samym sercu raju, abyśmy nieustannie pozostali czujni, i w radosnym stanie łaski nie zapomnieli o potrzebie rygoru. -Paulo Coelho


bóg-ukrył-piękno-w-samym-sercu-raju-abyśmy-nieustannie-pozostali-czujni-i-w-radosnym-stanie-łaski-nie-zapomnieli-o-potrzebie-rygoru
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Dziewictwo jest siostrą aniołów, własnością dobra, klęską diabła, władaniem wiary. Udziela łaski i jest niezwyciężoną doskonałością. -Emil Zola


dziewictwo-jest-siostrą-aniołów-własnośą-dobra-klęską-diabła-władaniem-wiary-udziela-łaski-i-jest-niezwyciężoną-doskonałośą
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Ciesz się ze swe­go losu. -Horacy


ciesz ę-ze swe­go-losu
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Ciesz się ze swego losu. -Horacy


ciesz-ę-ze-swego-losu
Tylko Z łaski Losu Cytaty: Uśmiech losu bywa drwiący. -Miodrag Bułatowicz


Tylko Z łaski Losu Cytaty: Człowiek jest ko­walem swe­go losu. -Salustiusz


człowiek-jest ko­walem-swe­go-losu