Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. -H. Jackson Brown
im-większe-jest-oburzenie-tym-mniejszy-udział-rozsądku
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość. -Ezop
im-mniejszy-rozum-tym-większa-zarozumiałość
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Pisarz, im mniejszy rangą, tym większym ceremoniałem otacza godziny swej twórczości. -Francois Mauriac
pisarz-im-mniejszy-rangą-tym-większym-ceremoniałem-otacza-godziny-swej-twórczoś
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Im kobieta ma mniejszy biust, tym większy rozum. Nie wiemy jednak jeszcze, dlaczego tak się dzieje. -Chris Kleinke
im-kobieta-mniejszy-biust-tym-większy-rozum-nie-wiemy-jednak-jeszcze-dlaczego-tak-ę-dzieje
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Im mniejszy krytyk, tym większych napastuje autorów, bo zdaje, mu się, że gdy wejdzie na wysoką górę i szczyt jej opluje, będzie od niej wyższy. -Aleksander Świętochowski
im-mniejszy-krytyk-tym-większych-napastuje-autorów-bo-zdaje-mu-ę-że-gdy-wejdzie-na-wysoką-górę-i-szczyt-jej-opluje-będzie-od-niej-wyższy
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje. -Ludwig Andreas Feuerbach
im-bardziej-spoufalamy-ę-z-dobrymi-książkami-tym-mniejszy-staje-ę-krąg-ludzi-których-towarzystwo-nas-satysfakcjonuje
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jesteśmy-tym-wolniejsi-im-bardziej-działamy-z-inspiracji-rozsądku-a-tym-bardziej-zniewoleni-im-więcej-pozwalamy-sobą-rządzić-namiętnościom
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jest jej urok i piękno. -Andrzej Sapkowski
miłość-kpi-sobie-z-rozsądku-i-w-tym-jest-jej-urok-i-piękno
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Ilekroć byłem wśród ludzi, wracałem mniejszy. -Seneka
ilekroć-byłem-wśród-ludzi-wracałem-mniejszy
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Każdy weźmie kiedyś udział w Czar­nej Paradzie. -Chemicals
każdy-weźmie-kiedyś-udział-w czar­nej-paradzie
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym. -Konfucjusz
gdy-widzisz-mędrca-myśl-o-tym-by-mu-dorównać-gdy-widzisz-tego-komu-brak-rozsądku-zastanów-ę-nad-sobą-samym
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Pod maską zwy­cięzcy, drwi ten, kto czu­je się mniejszy…  -Papillondenuit
pod-maską-zwy­ęzcy-drwi-ten-kto-czu­ ę-mniejszy 
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Być człowiekiem, to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. -Antoine De Saint - Exupery
być-człowiekiem-to-czuć-kładąc-swą-cegłę-że-bierze-ę-udział-w-budowaniu-świata
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty:
jes­teśmy-­rionet­ka­mi-bo­ga-i bie­rze­my-udział-w ek­spe­rymen­cie-życiowym~pa­weł-rychlica 
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość. -Henri Bergson
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Pamiętaj: Ból dyscypliny jest mniejszy niż ból żalu. -Piotr Biber
pamiętaj-ból-dyscypliny-jest-mniejszy-ż-ból-żalu
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Mądra kobieta zawsze wybiera sobie buty o numer większe, a pulower o numer mniejszy. -Gina Lollobrigida
mądra-kobieta-zawsze-wybiera-sobie-buty-o-numer-większe-a-pulower-o-numer-mniejszy
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce. -Dave Weinbaum
zwycięstwo-jest-rzeczą-ważną-lecz-najważniejszy-jest-udział-w-walce
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Twoje życie zależy od ludzi jakich spotkasz i od seminariów w jakich weźmiesz udział -Brian Tracy
twoje-życie-zależy-od-ludzi-jakich-spotkasz-i-od-seminariów-w-jakich-weźmiesz-udział
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Do pow­sta­nia dzieła sztu­ki, po­dob­nie jak do wy­dania na świat człowieka, pot­rzeb­ny jest udział dwoj­ga ludzi: te­go, co ma ta­lent, i te­go, co mu da­je natchnienie. -Władysław Bodnicki
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Krop­la nig­dy nie przy­nosi ul­gi, ale zaw­sze jest złud­na chwi­la cze­kania na ulgę, strach przez tę chwilę jest od­ro­binę mniejszy. -Jerzy Pilch
krop­-nig­dy-nie przy­nosi-ul­gi-ale-zaw­sze-jest złud­na-chwi­-cze­kania-na ulgę-strach-przez-tę chwilę-jest od­ro­binę-mniejszy
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Najobojętniejszym zachowaniem się wobec danej prawdy jest ślepa wiara; najżywszy zaś udział bierze się w tej prawdzie, kiedy się o niej wątpi. -Adolf Dygasiński
najobojętniejszym-zachowaniem-ę-wobec-danej-prawdy-jest-ślepa-wiara-najżywszy-zaś-udział-bierze-ę-w-tej-prawdzie-kiedy-ę-o-niej-wątpi
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: To nie wina rozsądku, że ci go brakuje. -Urszula Zybura
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Spokojne sumienie to kolebka rozsądku. -Jan Kurczab
spokojne-sumienie-to-kolebka-rozsądku
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku. -Anonim
wykształcenie-nie-zastąpi-zdrowego-rozsądku
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: W każdym tli jakaś iskra rozsądku. -Robert Louis Stevenson
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Błazen bywa echem zdrowego rozsądku. -Anonim
błazen-bywa-echem-zdrowego-rozsądku
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: W każdym tli ja­kaś is­kra rozsądku. -Robert Louis Stevenson
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Przeciwność uczy rozsądku, dobrobyt go odbiera. -Seneka
przeciwność-uczy-rozsądku-dobrobyt-go-odbiera
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku, a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell
pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell
pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Po­biera­my się z rozsądku, a kocha­my dla przyjemności. -Margaret Mitchell
po­biera­my ę-z rozsądku-a kocha­my-dla-przyjemnoś
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Ułudą uczuć małżeństwo z rozsądku Dom pełen złudzeń. -słoneczniki
ułudą-uczuć-łżeństwo-z rozsądku-dom-peł-złudzeń
Tym Mniejszy Udział Rozsądku Cytaty: Podróż kosmiczna jest triumfem rozumu i klęską rozsądku. -Max Born
podróż-kosmiczna-jest-triumfem-rozumu-i-klęską-rozsądku