Tym Mniejszy Udział Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Mo­ja siła nie za­wiera się w tym ile uniosę rzeczy i jak sil­ne mam ciało, ale w tym ile zniosę po­rażek. Ilek­roć ucier­pi mo­je ciało, tym sil­niej­sza staję się mo­ja dusza. -Raspberry
mo­ja-ła-nie za­wiera ę-w tym-ile-uniosę-rzeczy-i jak sil­ne-mam-ciało-ale-w tym-ile-zniosę-po­rażek-ilek­roć-ucier­pi-mo­-ciało
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Przed­miot jest tym, co trwałe i stałe; kon­fi­gurac­ja – tym, co zmien­ne i nietrwałe. -W » Ludwig Wittgenstein » Tractatus Logico-Philosophicus
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Nie oce­niaj mnie po tym co po­siadam lecz po tym ja­kim jes­tem . -Chemicals
nie-oce­niaj-mnie-po tym-co po­siadam-lecz-po tym-ja­kim-jes­tem
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Miłość i Poezyja są przybytki święte, W tym Piękności, w tym Szczęścia bóstwo jest zamknięte. -Kazimierz Brodziński
miłość-i-poezyja-są-przybytki-święte-w-tym-pięknoś-w-tym-szczęścia-bóstwo-jest-zamknięte
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Du­ma związa­na jest z tym, co sa­mi o so­bie myśli­my, próżność zaś z tym, co chcieli­byśmy, żeby in­ni o nas myśleli. -Jane Austen
du­-związa­na-jest z tym-co ­mi-o so­bie-myśli­my-próżność-zaś-z tym-co chcieli­byśmy-żeby-in­-o nas-myśleli
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Kto ją ob­darzył taką de­likat­nością? Mu­si jej być bar­dzo nielek­ko. W życiu tym, w świecie tym. -Edward Stachura
kto-ją ob­darzył-taką-de­likat­nośą-mu­-jej-być-bar­dzo-nielek­ko-w życiu-tym-w świecie-tym
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Człowiek pobożny i ateusz mówią wciąż o religii; jeden mówi o tym, co kocha, drugi o tym, czego się lęka. -Montesquieu
człowiek-pobożny-i-ateusz-mówią-wciąż-o-religii-jeden-mówi-o-tym-co-kocha-drugi-o-tym-czego-ę-lęka
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Tęsknię... A im sil­niej tęsknię, tym bar­dziej ta tęsknota lep­kie ma ręce. Milczę... A im dłużej milczę, tym głośniej to milczenie zda­je się krzyczeć. Kocham... A im sil­niej kocham, tym mniej jest mnie w roz­sy­panych prochach... -Alfa Centauri
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Naj­le­piej byłoby być przez­roczys­tym i pat­rzeć na wszys­tko, nie biorąc w tym udziału.. jak bańka mydlana. -wenaa01
naj­­piej-byłoby-być-przez­roczys­tym-i pat­rzeć-na wszys­tko-nie biorąc-w tym-udziału-jak bańka-mydlana
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Niechże owładnie dusza jakaś święta ambicja, byśmy niezadowoleni tym, co przeciętne, dążyli do tego, co najwyższe, wytężając w tym celu wszystkie swe siły. -Giovani Pico della Mirandela
niechże-owładnie-dusza-jakaś-świę-ambicja-byśmy-niezadowoleni-tym-co-przeciętne-dążyli-do-tego-co-najwyższe-wytężając-w-tym-celu
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Była sobie krynolina wcale miłym urządzeniem. A przy tym, nadając kobiecie pozór niezdobytej fortecy - tym bardziej upragnionym czyniła jej zdobycie. -Felicja Stendingowa
była-sobie-krynolina-wcale-miłym-urządzeniem-a-przy-tym-nadając-kobiecie-pozór-niezdobytej-fortecy-tym-bardziej-upragnionym-czyniła-jej
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Siła człowieka nie po­lega na tym, że nig­dy nie upa­da ale na tym, że pot­ra­fi się podnosić. -zwariowana1995
siła-człowieka-nie po­lega-na tym-że nig­dy-nie upa­da-ale-na tym-że pot­ra­fi ę-podnosić
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnosić. -Konfucjusz
siła-człowieka-nie-polega-na-tym-że-nigdy-nie-upada-ale-na-tym-że-potrafi-ę-podnosić
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy -Brian Tracy
kluczem-do-sukcesu-jest-skoncentrowanie-umysłu-na-tym-czego-pragniemy-nie-na-tym-czego-ę-boimy
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy. -Brian Tracy
kluczem-do-sukcesu-jest-skoncentrowanie-umysłu-na-tym-czego-pragniemy-nie-na-tym-czego-ę-boimy
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej. -Bodo Schafer
im-więcej-energii-zużywam-tym-większe-istnieje-na-ą-zapotrzebowanie-i-tym-samym-mam-jej-więcej
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Jes­tem naj­lep­szy w tym, co ro­bię naj­gorzej i z tym da­rem czuję się błogosławiony. -Kurt Cobain
jes­tem-naj­lep­szy-w tym-co ro­bię-naj­gorzej-i z tym-da­rem-czuję ę-błogosławiony
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Między tym, co słuszne, a tym, co błędne roz­ciąga się wiel­ka przes­trzeń. Tam się spotkamy. -Rumi
między-tym-co słuszne-a tym-co błędne-roz­ąga ę-wiel­ka-przes­trzeń-tam ę-spotkamy
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. -św. Teresa z Ávila
mod­litwa-nie po­lega-na tym-żeby-żo-myść-ale-na tym-żeby-bar­dzo-kochać
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Sztuka polega nie na tym, żeby zyskiwać kochanków, ale na tym, żeby ich przy sobie zatrzymywać. -Pietro Aretino
sztuka-polega-nie-na-tym-żeby-zyskiwać-kochanków-ale-na-tym-żeby-ich-przy-sobie-zatrzymywać
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Im dalej w las, tym więcej drzew, u kobiet przeciwnie: im dalej w lata, tym mniej lat. -Alojzy Żółkowski
im-dalej-w-las-tym-więcej-drzew-u-kobiet-przeciwnie-im-dalej-w-lata-tym-mniej-lat
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Rzecz nie w tym, aby poznawać swój los, ale w tym, aby samemu go stwarzać. -Stefan Pacek
rzecz-nie-w-tym-aby-poznawać-swój-los-ale-w-tym-aby-samemu-go-stwarzać
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Często wybaczamy tym, którzy nas nudzą, lecz nie wybaczamy tym, których my nudzimy. -Francois de la Rochefoucauld
często-wybaczamy-tym-którzy-nas-nudzą-lecz-nie-wybaczamy-tym-których-my-nudzimy
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Dzieła sztuki na równi z dziełami przyrody, są tym piękniejsze i tym bardziej zachwycające, im bardziej podporządkowują się prawom ścisłym. -Pierre Joseph Proudhon
dzieła-sztuki-na-równi-z-dziełami-przyrody-są-tym-piękniejsze-i-tym-bardziej-zachwycają-im-bardziej-podporządkowują-ę-prawom-ścisłym
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Jesteśmy tym wolniejsi, im bardziej działamy z inspiracji rozsądku, a tym bardziej zniewoleni, im więcej pozwalamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jesteśmy-tym-wolniejsi-im-bardziej-działamy-z-inspiracji-rozsądku-a-tym-bardziej-zniewoleni-im-więcej-pozwalamy-sobą-rządzić-namiętnościom
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Chciałabym z Tobą po­roz­ma­wiać, pośmiać się, przy­tulić, naj­gor­sze w tym wszys­tkim jest to, że Ciebie na tym świecie już nie ma... Tęsknie A.[*]  -AnDree
chciałabym-z tobą-po­roz­­wiać-pośmiać-ę-przy­tulić-naj­gor­sze-w tym-wszys­tkim-jest to-że ciebie-na tym-świecie-już-nie 
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Wiek mężczyzny poznaje się po tym, co on mówi, wiek kobiety po tym, co o niej mówią. -Carlo Bronne
wiek-mężczyzny-poznaje-ę-po-tym-co-on-mówi-wiek-kobiety-po-tym-co-o-niej-mówią
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Zacną kobietę poznać po tym, co robi, zacnego mężczyznę po tym, czego nie robi. -Anonim
zacną-kobietę-poznać-po-tym-co-robi-zacnego-mężczyznę-po-tym-czego-nie-robi
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard
siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Najgorętsze miejsce w piekle szykowane jest nie tym, którzy zabijają, ale tym, którzy się bezczynnie temu przyglądają. -Dante Alighieri
najgorętsze-miejsce-w-piekle-szykowane-jest-nie-tym-którzy-zabijają-ale-tym-którzy-ę-bezczynnie-temu-przyglądają
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Obecnie najbardziej krępują zasady; znacznie bardziej przeszkadzają tym, którzy je mają, niż tym, którzy ich nie posiadają. -Henry Francois Becque
obecnie-najbardziej-krępują-zasady-znacznie-bardziej-przeszkadzają-tym-którzy-mają-ż-tym-którzy-ich-nie-posiadają
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Sukces nie ma nic wspólnego z tym, co osiągniesz w życiu lub zdobędziesz DLA SIEBIE. Jest on tym, co zrobisz DLA INNYCH. -Danny Thomas
sukces-nie-nic-wspólnego-z-tym-co-osiągniesz-w-życiu-lub-zdobędziesz-dla-siebie-jest-on-tym-co-zrobisz-dla-innych
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Poezja jest tym, co jest realne w sposób absolutny i prawdziwy. Oto sedno mej filozofii. Im bardziej poetyczna tym prawdziwsza. -Novalis
poezja-jest-tym-co-jest-realne-w-sposób-absolutny-i-prawdziwy-oto-sedno-mej-filozofii-im-bardziej-poetyczna-tym-prawdziwsza
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Szczęśliwy jest ten, kto znając swoją miarę, utrzymuje równowagę między tym, co może zdobyć, a tym, co jest mu niezbędne. -Peter Latham
szczęśliwy-jest-ten-kto-znając-swoją-miarę-utrzymuje-równowagę-między-tym-co-może-zdobyć-a-tym-co-jest-mu-niezbędne
Tym Mniejszy Udział Cytaty: Przy­jaźń po­lega na tym, także na tym, że nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot. -Jerzy Pilch
przy­jaźń-po­lega-na tym-także-na tym-że nie ­tar­cza ę-przy­jaciołom-zby­tecznych-zgryzot