Tym Nic Cytaty

Tym Nic Cytaty: Może Bóg, może morze Może człowiek lub ener­gii złoże Może atom i reakcja Może blichtr i podła akcja Może półbóg z rąk ot­chłani Może potwór z ko­pyta­mi Może nic... WszechŚwiat stworzon jest z niczego Nic jest by­tem nic jest niczem Nic jest mną i moim życiem Wszys­tko to nic I nic w tym złego Nic to ja i mo­je ego  -Avantdeces


Tym Nic Cytaty: W tym, że kobieta stoi na czele rządu nie ma nic złego. Problem polega na tym, aby być zawsze człowiekiem, nie ma więc nic wspólnego z płcią. Jestem słaba, gdy jednak to jest konieczne, potrafię być silna. -Indira Gandhi


Tym Nic Cytaty:


 ''przy­jaźń-poz­naję-po tym-że nic-nie może-jej-za­wieść-a praw­dziwą-miłość-po tym-że nic-nie może-jej-zniszczyć''
Tym Nic Cytaty: Przyjaźń poznają po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. -Antoine De Saint - Exupery


przyjaźń-poznają-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zawieść-a-prawdziwą-miłość-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zniszczyć
Tym Nic Cytaty: Przyjaźń poznaję po tym, że nic nie może jej zawieść; a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć. -Antoine de Saint-Exupéry


przyjaźń-poznaję-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zawieść-a-prawdziwą-miłość-po-tym-że-nic-nie-może-jej-zniszczyć
Tym Nic Cytaty: wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może  -sunrises


Tym Nic Cytaty: Sukces nie ma nic wspólnego z tym, co osiągniesz w życiu lub zdobędziesz DLA SIEBIE. Jest on tym, co zrobisz DLA INNYCH. -Danny Thomas


sukces-nie-nic-wspólnego-z-tym-co-osiągniesz-w-życiu-lub-zdobędziesz-dla-siebie-jest-on-tym-co-zrobisz-dla-innych
Tym Nic Cytaty: „Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni.


Tym Nic Cytaty: Życiowe ce­le się zmieniają i nie ma w tym nic dziwnego... -daniello


Życiowe-­ ę-zmieniają-i nie  w tym-nic-dziwnego
Tym Nic Cytaty: Im kul­tu­ra niższa, tym naśla­dow­nic­two bar­dziej rozwinięte. -Stefan Żeromski


im kul­­ra-ższa-tym-naś­dow­nic­two-bar­dziej-rozwinięte
Tym Nic Cytaty: ` Ciesz się tym co masz .... bo nag­le możesz nie mieć nic. -zezulec


` ciesz ę-tym-co masz-bo nag­-możesz-nie mieć-nic
Tym Nic Cytaty: Kłopot prasy polega na tym, że nic co normalne, nie jest interesujące. -Saul Bellow


kłopot-prasy-polega-na-tym-że-nic-co-normalne-nie-jest-interesują
Tym Nic Cytaty: Może właśnie na tym po­lega od­wa­ga – kiedy człowiek już o nic nie dba. -Harlan Coben


może-właśnie-na tym-po­lega-od­wa­ga-kiedy-człowiek-już-o nic-nie dba
Tym Nic Cytaty: Kto już w grobie jedną nogą, na tym groźby nic nie mogą. -Aleksander Fredro


kto-już-w-grobie-jedną-nogą-na-tym-groźby-nic-nie-mogą
Tym Nic Cytaty: Cie­szmy się tym co ma­my dziś. Bo jut­ro możemy nie mieć nic. -KICIA1


cie­szmy ę-tym-co ­my-dziś-bo-jut­ro-możemy-nie mieć-nic
Tym Nic Cytaty: Mo­ja cho­roba ob­ja­wia się tym, że wiem, że nic nie ma sen­su, bo i tak umrę... -patka5463


mo­ja-cho­roba-ob­ja­wia ę-tym-że wiem-że nic-nie  sen­su-bo i tak-umrę
Tym Nic Cytaty: Zmiany są tym, co ludzie ro­bią, kiedy nie po­zos­tało im już nic innego. -Holly Black


zmiany-są tym-co ludzie-ro­bią-kiedy-nie po­zos­ło-im już-nic-innego
Tym Nic Cytaty: Me osiągniesz nic na tym świecie bez odwagi To największa cnota umysłu, obok honoru. -James Allen


me-osiągniesz-nic-na-tym-świecie-bez-odwagi-to-największa-cnota-umysłu-obok-honoru