Tym Się Lecz Cytaty

Tym Się Lecz Cytaty: Wychwalamy cnotę, lecz nienawidzimy jej, lecz uciekamy przed nią, lecz ona marznie, a na tym świecie trzeba mieć ciepło w nogi. -Denis Diderot


wychwalamy-cnotę-lecz-nienawidzimy-jej-lecz-uciekamy-przed-ą-lecz-ona-marznie-a-na-tym-świecie-trzeba-mieć-ciepło-w-nogi
Tym Się Lecz Cytaty: Wielkość człowieka mierzy się nie tylko tym, co w życiu osiągnął, lecz także tym, czego w życiu umiał się wyrzec. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


wielkość-człowieka-mierzy-ę-nie-tylko-tym-co-w-życiu-osiągnął-lecz-także-tym-czego-w-życiu-umiał-ę-wyrzec
Tym Się Lecz Cytaty: Inteligencja nie polega na tym, że się błędów nie robi, lecz na tym, że szybko się je naprawia. -Bertold Brecht


inteligencja-nie-polega-na-tym-że-ę-błędów-nie-robi-lecz-na-tym-że-szybko-ę-naprawia
Tym Się Lecz Cytaty: Ja cię kocham, i o tym wiem To do ciebie na­leży każdy me­go życia dzień Chciałabym ci coś po­wie­dzieć, lecz po­rażki się boje Te­raz na roz­sta­ju dróg stoję Bo chce zaurocze­nie wyz­nać ci Lecz bo­je się , że 


Tym Się Lecz Cytaty: Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak. -Arthur Schopenhauer


rzad­ko-myśli­my-o tym-co ­my-lecz-zaw­sze-o tym-cze­go-nam-brak
Tym Się Lecz Cytaty: Nie oce­niaj mnie po tym co po­siadam lecz po tym ja­kim jes­tem . -Chemicals


nie-oce­niaj-mnie-po tym-co po­siadam-lecz-po tym-ja­kim-jes­tem
Tym Się Lecz Cytaty: Człowiek jest nie tylko tym, czym się wykazuje w swoich czynach i słowach, lecz również tym, o czym marzy w swoich tęsknotach. -Maurina Zenta


człowiek-jest-nie-tylko-tym-czym-ę-wykazuje-w-swoich-czynach-i-słowach-lecz-również-tym-o-czym-marzy-w-swoich-tęsknotach
Tym Się Lecz Cytaty: znow by­lo faj­nie ... lecz chwi­le po tym sie obudzilem  -badtomek


znow-by­lo-faj­nie-lecz chwi­-po tym-sie-obudzilem 
Tym Się Lecz Cytaty: Często wybaczamy tym, którzy nas nudzą, lecz nie wybaczamy tym, których my nudzimy. -Francois de la Rochefoucauld


często-wybaczamy-tym-którzy-nas-nudzą-lecz-nie-wybaczamy-tym-których-my-nudzimy
Tym Się Lecz Cytaty: Siła kobiet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile razy mówią. -Marcel Achard


siła-kobiet-ży-nie-w-tym-co-mówią-lecz-w-tym-ile-razy-mówią
Tym Się Lecz Cytaty: Czym się strułeś, tym się lecz. -Anonim


czym-ę-strułeś-tym-ę-lecz
Tym Się Lecz Cytaty: Siła ko­biet leży nie w tym, co mówią, lecz w tym, ile ra­zy mówią. -Marcel Achard


siła-ko­biet-ży-nie w tym-co mówią-lecz-w tym-ile-ra­zy-mówią
Tym Się Lecz Cytaty: Z zewnątrz i z per­spek­ty­wy cza­su łat­wo było kry­tyko­wać po fak­cie nasze działania, lecz w rzeczy­wis­tym świecie, w rzeczy­wis­tym cza­sie, de­cyz­je nie zaw­sze były łatwe. -Nicholas Sparks


Tym Się Lecz Cytaty: Pew­ność jest jak gdy­by to­nem, ja­kim stwier­dza się stan rzeczy, lecz nie wnios­ku­je się z to­nu o tym, że ma się słuszność. -W » Ludwig Wittgenstein » O Pewności


pew­ność-jest jak gdy­by-to­nem-ja­kim-stwier­dza ę-stan-rzeczy-lecz-nie wnios­ku­ ę-z to­nu-o tym-że  ę-słuszność
Tym Się Lecz Cytaty: tracę zas­ta­nawiając się jak lecz nie połowicznie mi­mowol­nie skra­cam oddech nie pot­ra­fiąc krzyczeć po pros­tu milczę przeświadczona o nie­chcianej przezroczystości która przyk­ry­wa czerni lecz w tym wydaniu cho­ciaż nie widzę ciągle smakuję jeśli zechce poz­na za­pach mo­jej skóry   -Papużka


Tym Się Lecz Cytaty: Dobre wychowanie polega nie na tym, że nie oblejesz obrusa sosem, lecz na tym, że nie zauważysz, kiedy to zrobi ktoś inny. -Antoni Czechow


dobre-wychowanie-polega-nie-na-tym-że-nie-oblejesz-obrusa-sosem-lecz-na-tym-że-nie-zauważysz-kiedy-to-zrobi-ktoś-inny
Tym Się Lecz Cytaty: Nie przyzwyczajać się, lecz w tym, co znane, odnajdywać nowe - oto droga wzbogacająca codzienność. -Maria Szyszkowska


nie-przyzwyczajać-ę-lecz-w-tym-co-znane-odnajdywać-nowe-oto-droga-wzbogacająca-codzienność
Tym Się Lecz Cytaty: Jest w tym pewna pociecha, gdy przyczyni się do naszej zguby nie łotr, lecz człowiek uczciwy. -Daniel Dafoe


jest-w-tym-pewna-pociecha-gdy-przyczyni-ę-do-naszej-zguby-nie-łotr-lecz-człowiek-uczciwy