Tym Sposobem Więcej Cytaty

Tym Sposobem Więcej Cytaty: Bądź twardym, ucz się cierpieć mężnie, nie poświęcaj się bez potrzeby i wyrastaj duchem. Tym sposobem więcej pomożesz bliźniemu twojemu, niż gdybyś się ofiarował ciężar jego wziąć na swoje barki. -Zaratustra


Tym Sposobem Więcej Cytaty: Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej. -Bodo Schafer


im-więcej-energii-zużywam-tym-większe-istnieje-na-ą-zapotrzebowanie-i-tym-samym-mam-jej-więcej
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Im życie bogatsze, tym więcej w nim pragnień i tym więcej wyrzeczeń. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


im-życie-bogatsze-tym-więcej-w-nim-pragnień-i-tym-więcej-wyrzeczeń
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. -Bruno Ferrero


Tym Sposobem Więcej Cytaty: Im więcej wiesz, tym więcej po­zos­ta­je do poz­na­nia i wciąż te­go przybywa. -Francis Scott Fitzgerald


im więcej-wiesz-tym-więcej-po­zos­­-do poz­na­nia-i wciąż-te­go-przybywa
Tym Sposobem Więcej Cytaty: im więcej masz przestrzeni tym więcej możesz jej dać innym  -one drop for all


im więcej-masz-przestrzeni-tym-więcej-możesz-jej-dać-innym 
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje. -Elżbieta bł


im-więcej-dajemy-bogu-tym-więcej-on-sam-ę-daje
Tym Sposobem Więcej Cytaty: W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość; im więcej kto ma, tym więcej pragnie. -Owidiusz


w-miarę-wzrostu-bogactw-rośnie-i-chciwość-im-więcej-kto-tym-więcej-pragnie
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Im więcej dały ci nieba, tym więcej oddać im trzeba. -Deotyma


im-więcej-dały-nieba-tym-więcej-oddać-im-trzeba
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Tym więcej pragniemy, im więcej przypadło nam w udziale. -Seneka Młodszy


tym-więcej-pragniemy-im-więcej-przypadło-nam-w-udziale
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie. -Antoine De Saint - Exupery


prawdziwa-miłość-nie-wyczerpuje-ę-nigdy-im-więcej-dajesz-tym-więcej-jej-zostanie
Tym Sposobem Więcej Cytaty: im więcej wie­dzy tym więcej bólu  -badtomek


im więcej-wie­dzy-tym-więcej-bólu 
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Im więcej pośred­ników, tym więcej wo­dy w winie. -Karol Bunsch


im więcej-pośred­ników-tym-więcej-wo­dy-w winie
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością. -Matka Teresa z Kalkuty


Tym Sposobem Więcej Cytaty: Im więcej kontrolerów, tym więcej złodziei. -Aleksander Fredro


im-więcej-kontrolerów-tym-więcej-złodziei
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Im więcej głów, tym więcej pomysłów. -Bujak Bogusław


im więcej-głów-tym-więcej-pomysłów
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Człowiek, który lubi swój zawód, zawsze wybić się musi. Kto szuka tylko chleba w swoim zawodzie, ten chleb może znajdzie, ale pustki w życiu tym sposobem nie wypełni. -Władysław Biegański


człowiek-który-lubi-swój-zawód-zawsze-wybić-ę-musi-kto-szuka-tylko-chleba-w-swoim-zawodzie-ten-chleb-może-znajdzie-ale-pustki-w-życiu-tym
Tym Sposobem Więcej Cytaty: Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera. -prof. C. Northcote Parkinson


im-więcej-mamy-czasu-na-wykonanie-jakiejś-pracy-tym-więcej-czasu-ona-nam-zabiera