Tym Stać Cytaty

Tym Stać Cytaty: Nie stać go było na pi­wo, to so­bie nawarzył. -Meron


nie-stać-go było-na pi­wo-to so­bie-nawarzył
Tym Stać Cytaty: Ko­go stać na miotłę, ten mu­si ku­pić i trzonek. -Pietro Aretino


ko­go-stać-na miotłę-ten-mu­-ku­pić-i trzonek
Tym Stać Cytaty: Szczęściem może stać się ... cierpliwość. -Lucyna Winnicka


Tym Stać Cytaty: Naj­trud­niej jest od­na­leźć wol­ność w cza­sie wol­ności, gdyż jej kon­tu­ry zaz­naczają się, nie wiado­mo gdzie, są gra­nice niewo­li, a gdzie jej ko­niec. Można stać się niewol­ni­kiem ko­lej­nych dni, nic o tym nie wiedząc, niewol­ni­kiem mo­dy, pieniądza, sty­lu życia, te­lewi­zora, ko­loro­wych pism. -Dorota Terakowska


Tym Stać Cytaty: Po­lemi­ka z idiotą,to ce­na na którą stać tyl­ko głupca. -Dr Tawian Stambuła


po­lemi­ka-z idiotąto-­na-na którą-stać-tyl­ko-głupca
Tym Stać Cytaty: Chciałbym być twardy, być twar­dy tak bardzo żeby móc jeść petardy, strze­lać z tyłka pe­tardą ... Chciałbym również potrafić dy­mem gęstym oddychać, jeść na raz paczkę gwoździ, żywy ogień połykać ... Marzę o tym by stać się na po­cis­ki odpornym, skórę mieć jak z metalu, kości też niez­niszczal­ne ... Kiedy byłem ja mały, byłem kozłem ofiarnym i już wte­dy marzyłem by w przyszłości być twardym. -Moon G


Tym Stać Cytaty: Kogo stać na miotłę, ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino


kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Tym Stać Cytaty: Kogo stać na miotłę ten musi kupić i trzonek. -Pietro Aretino


kogo-stać-na-miotłę-ten-musi-kupić-i-trzonek
Tym Stać Cytaty: Cóż z te­go, że dob­ro wyg­ry­wa, sko­ro zło stać na przegraną. -Wojciech Bartoszewski


cóż-z te­go-że dob­ro-wyg­ry­wa-sko­ro-zło-stać-na przegraną
Tym Stać Cytaty: Gdzie było id, tam powinno stać się ego. -Zygmunt Freud


gdzie-było-id-tam-powinno-stać-ę-ego
Tym Stać Cytaty: Nie stać nas nawet, by długo być nieszczęśliwymi. -Francois Chateaubriand


nie-stać-nas-nawet-by-długo-być-nieszczęśliwymi
Tym Stać Cytaty: Nie stać nas na­wet, by długo być nieszczęśliwymi. -Francois Rene de Chateaubriand


Tym Stać Cytaty: Za dużo myśląc możesz stać się głup­szy . -Ma ły


za żo-myśląc-możesz-stać ę-głup­szy
Tym Stać Cytaty: Nie łykaj trucizny tylko dlatego, że stać cię na odtrutkę. -Anonim


nie-łykaj-trucizny-tylko-dlatego-że-stać-ę-na-odtrutkę
Tym Stać Cytaty: Każda sztu­ka zaw­sze dąży do te­go, by stać się muzyką. -Walter Pater


każda-sztu­ka-zaw­sze-dąży-do te­go-by stać ę-muzyką
Tym Stać Cytaty: Cóż z tego, że dobro zwycięża, jeśli zło stać na przegraną. -Wojciech Bartoszewski


cóż-z-tego-że-dobro-zwycięża-śli-zło-stać-na-przegraną
Tym Stać Cytaty: Trze­ba skoczyć w prze­paść, by stać się mostem. in­sp. giulietka  -Papillondenuit


trze­ba-skoczyć-w prze­paść-by stać ę-mostem-in­sp-giulietka 
Tym Stać Cytaty: Najwyższa nagroda pracy - to, czym pozwala nam się stać. -John Ruskin


najwyższa-nagroda-pracy-to-czym-pozwala-nam-ę-stać