Tym Więcej Gada Cytaty

Tym Więcej Gada Cytaty: Ludzie, co mają mało do roboty są wielkimi gadułami: im mniej ktoś ma do myślenia, tym więcej gada. Myślenie - to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych. -Charles Louis Montesquieu


Tym Więcej Gada Cytaty: Ludzie, którzy mają mało do roboty, są wielkimi gadułami: im mniej ktoś myśli, tym więcej gada. Myślenie to rozmowa z samym sobą, a kto mówi do siebie, ten nie myśli wcale o mówieniu do innych. -Montesquieu


ludzie-którzy-mają-ło-do-roboty-są-wielkimi-gadułami-im-mniej-ktoś-myśli-tym-więcej-gada-myślenie-to-rozmowa-z-samym-sobą-a-kto-mówi-do
Tym Więcej Gada Cytaty: Tym spoj­rze­niem po­wie­dzieliśmy so­bie tak wiele, że wy­dawało mi się, jak­byśmy prze­gada­li całą noc. -Orhan Pamuk


tym-spoj­rze­niem-po­wie­dzieliśmy-so­bie-tak-wiele-że wy­dawało-mi ę-jak­byśmy-prze­gada­li-całą-noc
Tym Więcej Gada Cytaty: Im więcej energii zużywam, tym większe istnieje na nią zapotrzebowanie i tym samym mam jej więcej. -Bodo Schafer


im-więcej-energii-zużywam-tym-większe-istnieje-na-ą-zapotrzebowanie-i-tym-samym-mam-jej-więcej
Tym Więcej Gada Cytaty: Im życie bogatsze, tym więcej w nim pragnień i tym więcej wyrzeczeń. -Tadeusz Hipolit Czeżowski


im-życie-bogatsze-tym-więcej-w-nim-pragnień-i-tym-więcej-wyrzeczeń
Tym Więcej Gada Cytaty: Miłość to je­dyny skarb, który roz­mnaża się przez dziele­nie: to je­dyny dar rosnący tym bar­dziej, im więcej się z niego czer­pie. To je­dyne przed­sięwzięcie, w którym tym więcej się za­rabia, im więcej się wy­daje; po­daruj ją, rzuć da­leko od siebie, roz­prosz ją na czte­ry wiat­ry, opróżnij z niej kie­sze­nie, wy­syp ją z koszy­ka, a na­zajut­rz będziesz mieć jej więcej niż dotychczas. -Bruno Ferrero


Tym Więcej Gada Cytaty: Im więcej wiesz, tym więcej po­zos­ta­je do poz­na­nia i wciąż te­go przybywa. -Francis Scott Fitzgerald


im więcej-wiesz-tym-więcej-po­zos­­-do poz­na­nia-i wciąż-te­go-przybywa
Tym Więcej Gada Cytaty: im więcej masz przestrzeni tym więcej możesz jej dać innym  -one drop for all


im więcej-masz-przestrzeni-tym-więcej-możesz-jej-dać-innym 
Tym Więcej Gada Cytaty: Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje. -Elżbieta bł


im-więcej-dajemy-bogu-tym-więcej-on-sam-ę-daje
Tym Więcej Gada Cytaty: W miarę wzrostu bogactw rośnie i chciwość; im więcej kto ma, tym więcej pragnie. -Owidiusz


w-miarę-wzrostu-bogactw-rośnie-i-chciwość-im-więcej-kto-tym-więcej-pragnie
Tym Więcej Gada Cytaty: Im więcej dały ci nieba, tym więcej oddać im trzeba. -Deotyma


im-więcej-dały-nieba-tym-więcej-oddać-im-trzeba
Tym Więcej Gada Cytaty: Tym więcej pragniemy, im więcej przypadło nam w udziale. -Seneka Młodszy


tym-więcej-pragniemy-im-więcej-przypadło-nam-w-udziale
Tym Więcej Gada Cytaty: Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostanie. -Antoine De Saint - Exupery


prawdziwa-miłość-nie-wyczerpuje-ę-nigdy-im-więcej-dajesz-tym-więcej-jej-zostanie
Tym Więcej Gada Cytaty: Im więcej pośred­ników, tym więcej wo­dy w winie. -Karol Bunsch


im więcej-pośred­ników-tym-więcej-wo­dy-w winie
Tym Więcej Gada Cytaty: im więcej wie­dzy tym więcej bólu  -badtomek


im więcej-wie­dzy-tym-więcej-bólu 
Tym Więcej Gada Cytaty: Im mniej dóbr będziecie mieli, tym więcej będziecie mogli oddać, im więcej posiadacie, tym mniej oddacie. Jeśli więc będziecie prosić w modlitwie proście o odwagę i dawajcie z siebie, dawajcie aż do bólu. Ten rodzaj dawania nazywamy miłością. -Matka Teresa z Kalkuty


Tym Więcej Gada Cytaty: Im więcej kontrolerów, tym więcej złodziei. -Aleksander Fredro


im-więcej-kontrolerów-tym-więcej-złodziei
Tym Więcej Gada Cytaty: Im więcej głów, tym więcej pomysłów. -Bujak Bogusław


im więcej-głów-tym-więcej-pomysłów