Tysiącem Małych Cytaty

Tysiącem Małych Cytaty: Tłum krzyczy jednymi wielkimi ustami, ale je tysiącem małych. -Stanisław Jerzy Lec


Tysiącem Małych Cytaty: Cygaro usypia ból i zaludnia samotność tysiącem przyjemnych obrazów. -George Sand


cygaro-usypia-ból-i-zaludnia-samotność-tysiącem-przyjemnych-obrazów
Tysiącem Małych Cytaty: Przeznaczenie stoi za ludźmi, welonem tajemnicy zasłonięte, i w dłoni trzyma kołczan z tysiącem zdarzeń. -Eliza Orzeszkowa


przeznaczenie-stoi-za-ludźmi-welonem-tajemnicy-zasłonięte-i-w-dłoni-trzyma-kołczan-z-tysiącem-zdarzeń
Tysiącem Małych Cytaty: Mężowie dzielą się na: wyt­rzy­małych, mniej wyt­rzy­małych oraz na tych, którzy się rozwodzą. -Henryk Horosz


mężowie-dzielą ę-na-wyt­rzy­łych-mniej-wyt­rzy­łych-oraz-na tych-którzy ę-rozwodzą
Tysiącem Małych Cytaty: Mo­ja mała, smut­na wyob­raźnia. Rzu­ca się na mnie dokład­nie wte­dy, kiedy po­win­na poz­wo­lić mi być spo­kojną. Jak mały, pucha­ty ko­tek, dra­pie swy­mi słod­ki­mi pa­zur­ka­mi naj­bar­dziej czułe miej­sca, a ja nie mogę zab­ra­niać jej się ba­wić. To tyl­ko kil­ka małych ran, pow­tarzam w kółko. Małych, płyt­kich, nic niez­naczących. Za­goją się. Szyb­ko się zagoją. -Arisa


Tysiącem Małych Cytaty: Małych znać po koturnach. -Anonim


małych-znać-po-koturnach
Tysiącem Małych Cytaty: Wielcy łotrowie sądzą małych. -Anonim


wielcy-łotrowie-sądzą-łych
Tysiącem Małych Cytaty: dla małych jes­teśmy wielcy. -lolo13


dla-łych-jes­teśmy-wielcy
Tysiącem Małych Cytaty: Jakże nędzne są myśli ludzi małych. -Adolf Hitler


jakże-nędzne-są-myśli-ludzi-łych
Tysiącem Małych Cytaty: Wiel­ka świętość po­lega na wy­pełnianiu małych obowiązków. -Josemaría Escrivá de Balaguer


Tysiącem Małych Cytaty: Dob­re ma­niery składają się z sa­mych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Tysiącem Małych Cytaty: Na małych cmen­tarzach zmar­li mówią so­bie po imieniu. -Andrzej Coryell


na łych-cmen­tarzach-zmar­li-mówią-so­bie-po imieniu
Tysiącem Małych Cytaty: To właśnie silni idą do diabła przez małych i głupich. -Marek Hłasko


to-właśnie-silni-idą-do-diabła-przez-łych-i-głupich
Tysiącem Małych Cytaty: Potrzeba nam dyktatorów do małych interesów, nie do wielkich. -Karol Irzykowski


potrzeba-nam-dyktatorów-do-łych-interesów-nie-do-wielkich
Tysiącem Małych Cytaty: Tylko w ludziach małych nie widzimy nic nadzwyczajnego. -Umberto Eco


tylko-w-ludziach-łych-nie-widzimy-nic-nadzwyczajnego
Tysiącem Małych Cytaty: Dobre maniery składają się z samych małych ofiar. -Ralph Waldo Emerson


Tysiącem Małych Cytaty: Marzysz o rzeczach wielkich, to ci przynajmniej pozwoli zrobić kilka małych. -Renard Jules


marzysz-o-rzeczach-wielkich-to-przynajmniej-pozwoli-zrobić-kilka-łych
Tysiącem Małych Cytaty: ro­jowis­ko mi­liona małych ro­baczków krążących dookoła ser­ca i umysłu. -cala_ja


ro­jowis­ko-mi­liona-łych-ro­baczków-krążących-dookoła-ser­ca-i umysłu