U Innych Cytaty

U Innych Cytaty: Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. -Stefan Wyszyński kard


człowiek-jest-odpowiedzialny-nie-tylko-za-uczucia-które-dla-innych-ale-i-za-te-które-w-innych-budzi
U Innych Cytaty: Żyjemy kosztem własnym dla innych, umieramy kosztem innych dla siebie. -Natalia Glensk - Gutweter


Żyjemy-kosztem-własnym-dla-innych-umieramy-kosztem-innych-dla-siebie
U Innych Cytaty: Stosowanie przemocy wynika najczęściej z niemożności rozwiązania przez ludzi podstawowych problemów swojego życia, z niemożności kochania innych, nieumiejętności zrealizowania własnych możliwości. Nie mogąc kochać, człowiek zaczyna poniżać innych ludzi i sprawiać im ból. -Erich Fromm


U Innych Cytaty: W dniu, w którym radość innych staje się twoją radością, w dniu, w którym cierpienie innych staje się twoim cierpieniem - masz prawo powiedzieć kocham. -Michel Quoist


w-dniu-w-którym-radość-innych-staje-ę-twoją-radośą-w-dniu-w-którym-cierpienie-innych-staje-ę-twoim-cierpieniem-masz-prawo-powiedzieć
U Innych Cytaty: Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go na życie cudzym życiem. Nie dajcie się schwytać w pułapkę dogmatu, która oznacza życie według wskazówek innych ludzi. Nie pozwólcie, by szum opinii innych zagłuszył wasz wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miejcie odwagę iść za głosem swojego serca i intuicji. -Jobs Steve


U Innych Cytaty: Wtedy otrzymujesz, gdy dajesz. Gdy dajesz, nie tylko siebie otwierasz dla innych, ale i innych otwierasz dla siebie. -Mieczysław Maliński


wtedy-otrzymujesz-gdy-dajesz-gdy-dajesz-nie-tylko-siebie-otwierasz-dla-innych-ale-i-innych-otwierasz-dla-siebie
U Innych Cytaty: Bezmyślność zabija. Innych. -Stanisław Jerzy Lec


U Innych Cytaty: Zero nienawidzi innych liczb. -Zygmunt Freud


U Innych Cytaty: Człowiek żyje wśród innych. -Bujak Bogusław


U Innych Cytaty: Ginę w służbie dla innych. -Anonim


ginę-w-służbie-dla-innych
U Innych Cytaty: Tolerancja to dążenie do zrozumienia innych. -Karel Capek


tolerancja-to-dążenie-do-zrozumienia-innych
U Innych Cytaty: Miłość - to co każdy czu­je do innych. -Helen Adams Keller


U Innych Cytaty: Autorytet to zdolność pozyskiwania przyzwolenia innych. -Bertrand de Jouvenel


autorytet-to-zdolność-pozyskiwania-przyzwolenia-innych
U Innych Cytaty: W elegancji wyraża się gust innych. -Schnitzler


w-elegancji-wyraża-ę-gust-innych
U Innych Cytaty: Najprzykrzejsza z manii prześladowczych - prześladowanie innych. -Anonim


najprzykrzejsza-z-manii-prześladowczych-prześladowanie-innych
U Innych Cytaty: Pa­miętaj, że uczysz się siebie od innych. -MyslacaWierszem


pa­miętaj-że uczysz ę-siebie-od innych
U Innych Cytaty: Raczej siebie os­karżaj­my, a nie innych. -Jan Twardowski


raczej-siebie-os­karżaj­my-a nie innych
U Innych Cytaty: I konsekwentni, i niekonsekwentni wymagają konsekwencji u innych. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


i-konsekwentni-i-niekonsekwentni-wymagają-konsekwencji-u-innych