U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty

U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Tros­ka i pie­szczo­ta po­jawiają się do­piero u wyższych ga­tunków zwierząt. -Antoni Kępiński


tros­ka-i pie­szczo­-po­jawiają ę-do­piero-u wyższych-ga­tunków-zwierząt
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Każdy zwolennik teorii ewolucji musi przyznać, że umysłowe władze wyższych zwierząt, lubo tak różne od naszych pod względem stopnia rozwoju, są jednak tej samej natury, co i nasze i mają równą własność doskonalenia się. -Karol Darwin


U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Współczesna fizjologia ustaliła, iż u zwierząt wyższych gatunków płodność maleje, pozostając w odwrotnym stosunku do rozwoju systemu nerwowego, a zwłaszcza do rosnącej masy mózgowej. Nikt jednak nie zaryzykowałby twierdzenia, że wymieranie angielskiej arystokracji ma coś wspólnego z nadmiernym rozrostem mózgu. -Karol Marks


U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Nie może zginąć naród, który pro­duku­je trzys­ta ga­tunków sera. -Charles de Gaulle


nie-może-zginąć-naród-który-pro­duku­-trzys­-ga­tunków-sera
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka. -Emil Zola


los-zwierząt-jest-dla-mnie-ważniejszy-ż-strach-przed-ośmieszeniem-los-zwierząt-jest-nierozerwalnie-związany-z-losem-człowieka
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: W dżungli jest coraz mniej dzikich zwierząt. Ale w slumsach jest coraz więcej ludzkich dzikich zwierząt. -Indira Gandhi


w-dżungli-jest-coraz-mniej-dzikich-zwierząt-ale-w-slumsach-jest-coraz-więcej-ludzkich-dzikich-zwierząt
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Do wyższych rzeczy jestem stworzony. -Stanisław Kostka


U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Nigdy nie apeluj do


nigdy-nie-apeluj-do-wyższych-uczuć-człowieka-bo-może-być-ich-pozbawiony
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Nig­dy nie ape­luj do 


nig­dy-nie ape­luj-do wyższych-uczuć-człowieka-bo może-być-ich-pozbawiony
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Ludzie są gorsi od najokrutniejszych zwierząt. -Baltazar Gracian Y Morales


U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Zoo to dom wariatów dla zwierząt. -Ramon Gomez De La Serna


U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Tęsknota? To jest uczucie dla zwierząt w menażerii. -Wacław Berent


tęsknota-to-jest-uczucie-dla-zwierząt-w-menażerii
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Dlaczego w wyższych szkołach technicznych uczymy się o oporze materiałów, a w pedagogiczny nie wykłada się o oporze istoty ludzkiej? -Antoni Makarenko


dlaczego-w-wyższych-szkołach-technicznych-uczymy-ę-o-oporze-materiałów-a-w-pedagogiczny-nie-wykłada-ę-o-oporze-istoty-ludzkiej
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Dążenie do wartości wyższych nie jest arystokratycznym przywilejem wybranych, ale może być udziałem wielu, pod warunkiem że zdobędą się na wysiłek samodzielności, doskonalenia smaku i umysłu, odrzucenia łatwizny. -Zbigniew Herbert


U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Cierpienie jest złem największym tylko dla zwierząt. -Henryk Elzenberg


cierpienie-jest-złem-największym-tylko-dla-zwierząt
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Kto nie okiełzna rozkoszy, zniża się do zwierząt. -Leonardo da Vinci


kto-nie-okiełzna-rozkoszy-zniża-ę-do-zwierząt
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Siłą walczyć o swoje - to dobre dla dzikich zwierząt. -Quintus Eniusz


siłą-walczyć-o-swoje-to-dobre-dla-dzikich-zwierząt
U wyższych Ga­tunków Zwierząt Cytaty: Teoretycznie królem zwierząt jest lew, ale praktycznie robak. -Aleksander Świętochowski


teoretycznie-królem-zwierząt-jest-lew-ale-praktycznie-robak