Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty

Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro. -Christian Morgenstern


radość-i-uśmiech-są-jak-okno-i-drzwi-którymi-może-przedostać-ę-w-życie-człowieka-nieskończone-dobro
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza


Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Okno na świat można zasłonić gazetą. -Stanisław Jerzy Lec


Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Kiedy Bóg drzwi zamyka to otwiera okno. -Jan Twardowski


kiedy-bóg-drzwi-zamyka-to-otwiera-okno
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Naj­większy smu­tek przyp­ra­wia nieod­wza­jem­niony uśmiech. Uśmiech in­nych po­wodu­je naj­spon­ta­niczniej­szą ra­dość. :D  -Papużka


naj­większy-smu­tek-przyp­ra­wia-nieod­wza­jem­niony-uśmiech-uśmiech-in­nych-po­wodu­-naj­spon­­niczniej­szą-ra­dość-d 
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Petersburg - to okno, przez które Rosja patrzy na Europę. -Francesco Algarotti


petersburg-to-okno-przez-które-rosja-patrzy-na-europę
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Nic nie da­je ty­le ra­dości jak od­wza­jem­niony uśmiech. -Who


nic-nie da­-ty­-ra­doś-jak od­wza­jem­niony-uśmiech
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Tylko zamknąwszy za sobą drzwi, można otworzyć okno w przyszłość. -Francoise Sagan


tylko-zamknąwszy-za-sobą-drzwi-można-otworzyć-okno-w-przyszłość
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: oko za oko dla piękniej­sze­go świata uśmiech za uśmiech  -bez.odwagi


oko-za oko-dla-piękniej­sze­go-świata-uśmiech-za uśmiech 
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: na­wet nie wiesz jak dużo sił da­je mi Twój szcze­ry uśmiech  -szaralalka


na­wet-nie wiesz-jak żo-ł-da­-mi twój-szcze­ry-uśmiech 
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. -Victor Marie Hugo


uśmiech-jest jak słoń-które-spędza-chłód-z ludzkiej-twarzy
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. -Wiktor Hugo


uśmiech-jest-jak-słoń-które-spędza-chłód-z-ludzkiej-twarzy
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Sumienie to okno dla naszej duszy, zło jest jego zasłoną. -Doug Horton


sumienie-to-okno-dla-naszej-duszy-zło-jest-jego-zasłoną
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Gdy bieda staje przed drzwiami, miłość wyskakuje przez okno. -Marcus Clarke


gdy-bieda-staje-przed-drzwiami-miłość-wyskakuje-przez-okno
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz


ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Ty cały świat zmieniłaś, uśmiech na mą twarz przywróciłaś...Na jak długo.... te­go nie wiem.... -Alicja


ty cały-świat-zmieniłaś-uśmiech-na mą twarz-przywrółaśna-jak długo-te­go nie wiem
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Gdy bieda sta­je przed drzwiami, miłość wys­ka­kuje przez okno. -Marcus Clarke


gdy-bieda-sta­-przed-drzwiami-miłość-wys­ka­kuje-przez-okno
Uśmiech Są Jak Okno I Cytaty: Chmu­ry wlatują przez ot­warte okno do mo­jego po­koju i stają głowę moją zasłaniając. -Merytoryczna


chmu­ry-wlatują-przez-ot­warte-okno-do-mo­jego-po­koju-i-stają-głowę-moją-zasłaniając