Uśmiech Są Jak Cytaty

Uśmiech Są Jak Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza


Uśmiech Są Jak Cytaty: Naj­większy smu­tek przyp­ra­wia nieod­wza­jem­niony uśmiech. Uśmiech in­nych po­wodu­je naj­spon­ta­niczniej­szą ra­dość. :D  -Papużka


naj­większy-smu­tek-przyp­ra­wia-nieod­wza­jem­niony-uśmiech-uśmiech-in­nych-po­wodu­-naj­spon­­niczniej­szą-ra­dość-d 
Uśmiech Są Jak Cytaty: Nic nie da­je ty­le ra­dości jak od­wza­jem­niony uśmiech. -Who


nic-nie da­-ty­-ra­doś-jak od­wza­jem­niony-uśmiech
Uśmiech Są Jak Cytaty: oko za oko dla piękniej­sze­go świata uśmiech za uśmiech  -bez.odwagi


oko-za oko-dla-piękniej­sze­go-świata-uśmiech-za uśmiech 
Uśmiech Są Jak Cytaty: Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. -Victor Marie Hugo


uśmiech-jest jak słoń-które-spędza-chłód-z ludzkiej-twarzy
Uśmiech Są Jak Cytaty: na­wet nie wiesz jak dużo sił da­je mi Twój szcze­ry uśmiech  -szaralalka


na­wet-nie wiesz-jak żo-ł-da­-mi twój-szcze­ry-uśmiech 
Uśmiech Są Jak Cytaty: Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy. -Wiktor Hugo


uśmiech-jest-jak-słoń-które-spędza-chłód-z-ludzkiej-twarzy
Uśmiech Są Jak Cytaty: Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz


ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Uśmiech Są Jak Cytaty: Ty cały świat zmieniłaś, uśmiech na mą twarz przywróciłaś...Na jak długo.... te­go nie wiem.... -Alicja


ty cały-świat-zmieniłaś-uśmiech-na mą twarz-przywrółaśna-jak długo-te­go nie wiem
Uśmiech Są Jak Cytaty: Ser­wu­jesz ciepło Nie straszny mro­zik sercu Uśmiech jak grzaniec K.A.Sz. 03.01.2016r. -Cris


ser­wu­jesz-ciepło-nie-straszny-mro­zik-sercu-uśmiech-jak grzaniec-kasz-03012016r
Uśmiech Są Jak Cytaty: spełniło się mo­je marze­nie. mogę być bliżej Ciebie. ja­ko cichy obserwator. pat­rzeć jak się zmieniasz. jak pro­mieniejesz ze szczęścia. jak się spełniasz. pat­rzeć na Twój uśmiech nie znaj­duję większej nagrody. -manka225


Uśmiech Są Jak Cytaty: Mój miły masz ta­kie wiel­kie czar­ne oczy jak strach I uśmiech jak księżyc pośrod­ku tej nocy - Spójrz! mówię - Gwiaz­dy drżą A ty się śmiejesz Mój miły jes­teśmy tak blisko od gwiazd dzieli nas tyl­ko cien­ki su­fit rozsądku kruchy jak szkło  -Gold Fishy


Uśmiech Są Jak Cytaty: Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro. -Christian Morgenstern


radość-i-uśmiech-są-jak-okno-i-drzwi-którymi-może-przedostać-ę-w-życie-człowieka-nieskończone-dobro
Uśmiech Są Jak Cytaty: Włączyłam przy­cisk - uśmiech i po­zytyw­ne myśle­nie, lecz jak długo tak będzie te­go nikt nie wie. -AnDree


włączyłam-przy­cisk- uśmiech-i po­zytyw­ne-myś­nie-lecz-jak długo-tak-będzie-te­go-nikt-nie wie
Uśmiech Są Jak Cytaty: Jeśli jest noc- mu­si być dzień, jeśli łza- uśmiech, jak źle- to i Bóg jest na pewno. -Jan Twardowski


jeśli-jest noc-mu­-być-dzień-śli-łza-uśmiech-jak-ź-to i bóg-jest na pewno
Uśmiech Są Jak Cytaty: Uśmiech nie jest oz­naką ra­dości, tak jak łzy nie zaw­sze są oz­naką smut­ku. [6.04.2013]  -watchingmefall


uśmiech-nie jest oz­naką-ra­doś-tak-jak łzy-nie zaw­sze-są oz­naką-smut­ku-6042013 
Uśmiech Są Jak Cytaty: Roz­ko­jarzo­ny strach, zaj­rzał ko­lej­nym dniom znów w oczy... Dziew­częcy uśmiech, ze­garek, śmiech, jak zwyk­le tak uroczy. I krop­le deszczu tyl­ko , przeszkadzają motylkom.   -Nie umiem pisać więc jestem


Uśmiech Są Jak Cytaty: Nie ważne czy źle, czy może i nie. Zaw­sze uśmiech na us­ta przy­lepiony i przez życie przejść jak wicher szalony. -NieBędęJulią


nie-ważne-czy-ź-czy-może-i nie-zaw­sze-uśmiech-na us­-przy­lepiony-i przez-życie-przejść-jak wicher-szalony