Uśmiech To Niedrogi Cytaty

Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Uśmiech to niedrogi sposób na poprawienie naszego wyglądu. -John Dana


uśmiech-to-niedrogi-sposób-na-poprawienie-naszego-wyglą
Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Naj­większy smu­tek przyp­ra­wia nieod­wza­jem­niony uśmiech. Uśmiech in­nych po­wodu­je naj­spon­ta­niczniej­szą ra­dość. :D  -Papużka


naj­większy-smu­tek-przyp­ra­wia-nieod­wza­jem­niony-uśmiech-uśmiech-in­nych-po­wodu­-naj­spon­­niczniej­szą-ra­dość-d 
Uśmiech To Niedrogi Cytaty: oko za oko dla piękniej­sze­go świata uśmiech za uśmiech  -bez.odwagi


oko-za oko-dla-piękniej­sze­go-świata-uśmiech-za uśmiech 
Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Ani ambicja, ani sztuka, ani podróże, ani bogactwo - uśmiech jest niezbędny do życia. Taki uśmiech, który z sytego serca płynie. -Maria Kuncewicz


ani-ambicja-ani-sztuka-ani-podróże-ani-bogactwo-uśmiech-jest-niezbędny-do-życia-taki-uśmiech-który-z-sytego-serca-płynie
Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza


Uśmiech To Niedrogi Cytaty: ot­wieram własną pierś by w pełni chłonąć łyk po łyku praw­dzi­wego piękna natury wzro­kiem dotykam tu i ówdzie po­rywam ra­dość serc i in­nych obdarowuję uśmiech za uśmiech biorę to co od ludzi dane i siebie ofiarowuję bezinteresownie w chwi­lach słabości milknę z wyt­wo­rem wyobraźni w źrenicach a ono składa na mych us­tach nieopi­sane kwiecie o sma­ku życia in­spir. Vi­ribus Unitis  -Papużka


Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Jest ta­kie spoj­rze­nie na świecie, które da­je całko­wite ukojenie. Jest ta­ki uśmiech, który od­biera wszel­kie tros­ki. Jest także miłość, która nig­dy nie prze­mija. To spoj­rze­nie, uśmiech i miłość dziecka. -mai


Uśmiech To Niedrogi Cytaty: są ta­cy ludzie że aż są na­wet los w ich sprawie ma niewiele do gadania z pre­medy­tacją pytają o od­cień fiole­tu krokusa fa­natycznie słuchają Chopina po uszy toną w prawdzie z cier­pienia wy­wodzą uśmiech poz­ba­wieni po­kory wo­bec chłodu świątyń wyz­by­ci z żalu pry­wat­nie odbywają ses­je bólu bezczelnie i wbrew wo­li kapłanów i z życia czy­nią nierówność a po­tem powtórnie z cier­pienia wy­wodzą uśmiech nie miewają pecha plotą wian­ki z cierni i spi­jają łzy  -Sgorelsky


Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Uśmiech wędru­je daleko. -James Joyce


Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Uśmiech wędruje daleko. -James Joyce


Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Uśmiech to pół pocałunku. -Kornel Makuszyński


Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Uśmiech to pół pocałunku. -Kornel Makuszyński


Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Ten uśmiech budzi łzy... -Cykam


ten-uśmiech-budzi-łzy
Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Uśmiech to cała prawda smutku. -Anonim


uśmiech-to-cała-prawda-smutku
Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Uśmiech to cała praw­da smutku. -Autor nieznany


uśmiech-to cała-praw­da-smutku
Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Uśmiech losu bywa drwiący. -Miodrag Bułatowicz


Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Radość i uśmiech to lato życia. -Jean Paul


radość-i-uśmiech-to-lato-życia
Uśmiech To Niedrogi Cytaty: Uśmiech to ta­ka krzy­wa, która pros­tu­je wszystko. -Nieżywy


uśmiech-to ­ka-krzy­wa-która-pros­­-wszystko