Używać Cytaty

Używać Cytaty: Jeśli nie będziecie używać oczu waszych po to, aby widzieć, to będziecie używać ich po to, aby płakać. -Jean Paul


jeśli-nie-będziecie-używać-oczu-waszych-po-to-aby-widzieć-to-będziecie-używać-ich-po-to-aby-płakać
Używać Cytaty: Ze wszystkich darów najoszczędniej należy używać miłości. -Ninon De Lenclos


ze-wszystkich-darów-najoszczędniej-należy-używać-miłoś
Używać Cytaty: Cóż po bogactwie, jeśli używać się wzbraniasz. -Horacy


cóż-po-bogactwie-śli-używać-ę-wzbraniasz
Używać Cytaty: Ze wszys­tkich darów na­joszczędniej na­leży używać miłości. -Ninon de Lenclos


ze wszys­tkich-darów-na­joszczędniej-na­ży-używać-miłoś
Używać Cytaty: Szczęście i nieszczęście to nasza lewa i prawa ręka - obie należy używać. -Katarzyna Św


szczęście-i-nieszczęście-to-nasza-lewa-i-prawa-ręka-obie-należy-używać
Używać Cytaty: Nie wystarczy mieć sprawny umysł, trzeba go jeszcze dobrze używać. -Kartezjusz


nie-wystarczy-mieć-sprawny-umysł-trzeba-go-jeszcze-dobrze-używać
Używać Cytaty: Kto się zbyt ubóstwa boi, nie wart używać bogactwa. -Karol Juliusz Weber


kto-ę-zbyt-ubóstwa-boi-nie-wart-używać-bogactwa
Używać Cytaty: Kto się zbyt ubóstwa boi, nie wart używać bogactwa. -Karol Juliusz Weber


kto ę-zbyt-ubóstwa-boi-nie wart-używać-bogactwa
Używać Cytaty: Jest przeciwne zdrowemu rozumowi używać zdrowego rozumu do kłótni z rozumem absolutnym. -Kolakowski


jest-przeciwne-zdrowemu-rozumowi-używać-zdrowego-rozumu-do-kłótni-z-rozumem-absolutnym
Używać Cytaty: Nie wystarczy tylko posiadać dobry umysł. Najważniejsze jest, by go dobrze używać. -Kartezjusz


nie-wystarczy-tylko-posiadać-dobry-umysł-najważniejsze-jest-by-go-dobrze-używać
Używać Cytaty: Nie wys­tar­czy mieć spraw­ny umysł, trze­ba go jeszcze dob­rze używać. -René Descartes (Kartezjusz)


nie-wys­tar­czy-mieć-spraw­ny-umysł-trze­ba-go jeszcze-dob­rze-używać
Używać Cytaty: Największy to talent i najważniejsza umiejętność - nie używać dwóch stów tam, gdzie wystarczy jedno. -Geoffrey Squid


największy-to-talent-i-najważniejsza-umiejętność-nie-używać-dwóch-stów-tam-gdzie-wystarczy-jedno
Używać Cytaty: By cnotą grzech zwalczać, naprzód trzeba zgrzeszyć: samochód musi jechać, by móc używać hamulców. -Krecia Pataczkówna


by-cnotą-grzech-zwalczać-naprzód-trzeba-zgrzeszyć-samochód-musi-jechać-by-móc-używać-hamulców
Używać Cytaty: Natura jest zwykle okrutna, ale niekiedy miłosierna: starcem nie mogącym używać życia obrzydza je. -Aleksander Świętochowski


natura-jest-zwykle-okrutna-ale-niekiedy-miłosierna-starcem-nie-mogącym-używać-życia-obrzydza
Używać Cytaty: Musimy używać czasu jako narzędzia, nie jako leżanki. -John Fitzgerald Kennedy


Używać Cytaty: Wol­ny człowiek ma pra­wo używać do­wol­nych ana­logii i porówny­wać pan­cerni­ka z mrówką. -Janusz Korwin-Mikke


wol­ny-człowiek- pra­wo-używać-do­wol­nych-ana­logii-i porówny­wać-pan­cerni­ka-z mrówką
Używać Cytaty: Na suszar­ce: Nie używać pod­czas snu. (hmm… a czy jest in­ny czas na zro­bienie coś z włosami)  -Tsanyo


na suszar­-nie-używać-pod­czas-snu-hmm-a czy-jest in­ny-czas-na zro­bienie-coś-z włosami 
Używać Cytaty: Człowiekowi nie jest potrzebne używanie, człowiekowi potrzebna jest świadomość, że gdyby chciał, mógłby używać. -Stefan Kisielewski


człowiekowi-nie-jest-potrzebne-używanie-człowiekowi-potrzebna-jest-świadomość-że-gdyby-chciał-mógłby-używać