Uciec Cytaty

Uciec Cytaty: W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić  -Ciarka


w życiu-można-uciec-od wielu-rzeczy-i ludzi-ale-od życia-nie da sie-uciec-i przed-smier­ą-uchronić 
Uciec Cytaty: Po­rażka. Pełna świado­mość upadku. Jak nie można uciec od swoich wspom­nień, tak nie da się uciec od bólu rodziny. Mar­twi­ca duszy pow­sta­je bar­dzo szyb­ko. U jed­nych z dnia na dzień, u jed­nych w ułam­ku se­kun­dy, u in­nych ona po pros­tu jest. Nic nie zastąpi, uleczy niechęci do życia. W su­mie już na­wet te­go nie prag­niemy. Bo czym są prag­nienia w ob­liczu odrazy. -VnK


Uciec Cytaty: Trudno uciec od swego przeznaczenia. -Menander


trudno-uciec-od-swego-przeznaczenia
Uciec Cytaty: Dokąd mogłem uciec od samego siebie? -Augustyn Św


dokąd-mogłem-uciec-od-samego-siebie
Uciec Cytaty: Dokąd mogłem uciec od siebie samego?  -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


Uciec Cytaty: Uciec od miłości na chwilę na sto lat na zawsze. -Jan Twardowski


uciec-od-miłoś-na-chwilę-na-sto-lat-na-zawsze
Uciec Cytaty: Nikt nie może uciec od swojego przeznaczenia. -Demostenes


nikt-nie-może-uciec-od-swojego-przeznaczenia
Uciec Cytaty: Nikt nie może uciec od swe­go przeznaczenia. -Demostenes


nikt-nie może-uciec-od swe­go-przeznaczenia
Uciec Cytaty: Największe zwycięstwo nad kobietą to uciec od niej. -Napoleon Bonaparte


największe-zwycięstwo-nad-kobietą-to-uciec-od-niej
Uciec Cytaty: Móc uciec w Two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego... -opuszczona


móc-uciec-w two­-ra­miona-od przek­ństw-dnia-codziennego
Uciec Cytaty: Nie można uciec od pracy, która jest powołaniem. -Julien Green


nie-można-uciec-od-pracy-która-jest-powołaniem
Uciec Cytaty: Są ludzie, których uznano za odważnych, bo strasznie bali się uciec. -Thomas Fuller


są-ludzie-których-uznano-za-odważnych-bo-strasznie-bali-ę-uciec
Uciec Cytaty: Nie mogę uciec W swe szpo­ny chwy­ta mnie Bos­ki Morfeusz  -Taiyono Kudarashi


nie-mogę-uciec-w-swe-szpo­ny-chwy­-mnie-bos­ki-morfeusz 
Uciec Cytaty: Łatwiej jest uciec samemu, niż przyjąć ucieczkę kogoś od siebie. -Zofia Bystrzycka


Łatwiej-jest-uciec-samemu-ż-przyjąć-ucieczkę-kogoś-od-siebie
Uciec Cytaty: Nie można uciec od samego siebie przenosząc się z miejsca na miejsce. -Ernest Hemingway


nie-można-uciec-od-samego-siebie-przenosząc-ę-z-miejsca-na-miejsce
Uciec Cytaty: Życie uczy nas cały czas i od tej nauki nie da się uciec. -Chemicals


Życie-uczy-nas-cały-czas-i od tej nauki-nie da ę-uciec
Uciec Cytaty: Życie wymaga od nas tylko tyle siły, ile posiadamy. Jedyny możliwy sukces to nie uciec. -Dag Hammarskjold


Życie-wymaga-od-nas-tylko-tyle-ły-ile-posiadamy-jedyny-możliwy-sukces-to-nie-uciec
Uciec Cytaty: Nieśmiertelność byłaby okrutną niegodziwością i straszną pułapką dla tych, co chcą uciec przed cierpieniem - gdyby była świadomością. -Władysław Stanisław Reymont


nieśmiertelność-byłaby-okrutną-niegodziwośą-i-straszną-pułapką-dla-tych-co-chcą-uciec-przed-cierpieniem-gdyby-była-świadomośą