Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty

Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Otaczając się rzecza­mi nie za­pełnisz pus­tki w sercu. Uciekając do ludzi nie za­lud­nisz samotności. Hałasem nie oszu­kasz ciszy, ona i tak przyjdzie…  -Papillondenuit


otaczając ę-rzecza­mi-nie za­pełnisz-pus­tki-w sercu-uciekając-do ludzi-nie za­lud­nisz-samotnoś-hałasem-nie oszu­kasz-ciszy-ona
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Ra­nisz,ra­nisz każde­go dnia mówiąc wszys­tkim naokoło to sa­mo,te wszys­tkie dziew­czy­ny,które usłyszały od Ciebie ty­le ciepłych słów,ty­le kom­ple­mentów jak myślisz co One te­raz myślą? Co One czują jak się do­wiadują,że nie tyl­ko im zos­tało to po­wie­dziane,ra­nisz,po pros­tu ra­nisz...zro­zum to wreszcie i nie rób te­go więcej. -promyczek22


Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Rośnie za­lud­nienie, a ludzi wciąż nie ma. -Robert Karpacz


rośnie-za­lud­nienie-a ludzi-wciąż-nie 
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Ta­kie prze­lud­nienie, a tak mało ludzi!  -Stanisław Fornal


Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność. -Agnieszka Lisak


Życie-ludzkie-jest jak bieg-po okręgu-człowiek-uciekając-przed-­­nośą-chro­ ę-w ra­miona-ludzi-po czym-poz­nając-ich-obłudę
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Naj­gor­sze sy­tuac­je to te, gdzie jak­byś nie postąpił, ra­nisz ludzi, których kochasz nad życie... -Majka08


naj­gor­sze-sy­tuac­-to te-gdzie-jak­byś-nie postąpił-ra­nisz-ludzi-których-kochasz-nad-życie
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. -Anonim


ten-lud-czci-mnie-wargami-lecz-sercem-swym-daleko-jest-ode-mnie-ale-czci-mnie-na-próżno-ucząc-zasad-podanych-przez-ludzi
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Przeźroczysta bluzka? Śmieszne. Nie jest mi zupełnie potrzebna. Nie potrzebuję niczego udowadniać. Robię wrażenie na mężczyznach nie uciekając się do żadnych sztuczek. -Elizabeth Taylor


przeźroczysta-bluzka-Śmieszne-nie-jest-mi-zupełnie-potrzebna-nie-potrzebuję-niczego-udowadniać-robię-wrażenie-na-mężczyznach-nie
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Od­twarzałem w pa­mięci cały dzień, cze­piając się kur­czo­wo przeszłości i uciekając przed pus­tką, która nie chciała mnie opuścić. -Nicholas Sparks


od­twarzałem-w pa­mię-cały-dzień-cze­piając ę-kur­czo­wo-przeszłoś-i uciekając-przed-pus­tką-która-nie chciała-mnie-opuść
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Niedob­rze działoby się na świecie, gdy­by ludzie kiero­wali się wyłącznie sa­mymi od­rucha­mi, nie uciekając się do rozsądku. -Mikołaj Gogol


niedob­rze-działoby ę-na świecie-gdy­by-ludzie-kiero­wali ę-wyłącznie-­mymi-od­rucha­mi-nie uciekając ę-do rozsądku
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Szu­kała nas­to­lat­ka chłopa­ka zawzięcie uciekając się często do prób desperackich ze sta­rań ni­ci, lecz sa­mot­na nie będzie dziec­ka spodziewa się w połowie wakacji  -pepek


szu­kała-nas­to­lat­ka-chłopa­ka-zawzięcie-uciekając ę-często-do prób-desperackich-ze-sta­rań-­-lecz-­­na-nie będzie-dziec­ka
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Lud potrzebuje prawd naocznych, nie pojęciowych. -Antoine Rivarol


lud-potrzebuje-prawd-naocznych-nie-pojęciowych
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Lud, który by zawsze rządził dobrze, nie potrzebowałby być rządzonym. -Jean Jacques Rousseau


lud-który-by-zawsze-rządził-dobrze-nie-potrzebowałby-być-rządzonym
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Nie zaw­sze możesz mieć co chcesz, choć go­nisz tak, że brak ci tchu. -Edyta Bartosiewicz


nie-zaw­sze-możesz-mieć-co chcesz-choć-go­nisz-tak-że brak- tchu
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Gdy lud nie ma głosu, poznaje się to nawet przy śpiewaniu hymnów. -Stanisław Jerzy Lec


gdy-lud-nie-głosu-poznaje-ę-to-nawet-przy-śpiewaniu-hymnów
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Lud nie będzie ładu przes­trze­gał, gdy brak mu żywności. -Mo Ti


lud-nie będzie-ładu-przes­trze­gał-gdy-brak-mu żywnoś
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Niedobrze gdy lud jest egoistą. -Emil Zola


niedobrze-gdy-lud-jest-egoistą
Uciekając Do ludzi Nie za­lud­nisz Cytaty: Niedobrze, gdy lud jest egoistą. -Emil Zola


niedobrze-gdy-lud-jest-egoistą