Uczuć Niespełnionych Cytaty

Uczuć Niespełnionych Cytaty: Tęskno­ta boli Moc uczuć niespełnionych rozgoryczeniem  -gabaldon


tęskno­-boli-moc-uczuć-niespełnionych-rozgoryczeniem 
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Nie ma nic bardziej żałosnego od niespełnionych marzeń. -Mikołaj Gogol


nie-nic-bardziej-żałosnego-od-niespełnionych-marzeń
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Ja, człowiek, znajduję po części zbiór uczuć wszystkich zwierząt w moich uczuciach. Lecz żaden zwierz nie ma uczuć człowieka. -Karol Kazimierz Kurpiński


ja-człowiek-znajduję-po-częś-zbiór-uczuć-wszystkich-zwierząt-w-moich-uczuciach-lecz-żaden-zwierz-nie-uczuć-człowieka
Uczuć Niespełnionych Cytaty: jest cisza w której jeszcze słyszę między skrzydłami aniołów bijące ser­ce człowieka i widzę jak niebo błękitnieje fa­lującym światłem zórz niczym słońca złota nić w la­biryn­cie nocy pośród niespełnionych zabłąka­nych snów  -Adnachiel


Uczuć Niespełnionych Cytaty: Stan oświece­nia, które­go poszu­kuje­my, jest wol­nością od ciężaru przeszkadzających uczuć. W swej praw­dzi­wej na­turze umysł jest czys­ty. Nie da się jed­nak wyeli­mino­wać ne­gatyw­nych uczuć przez usu­nięcie niektórych komórek mózgu, na­wet za po­mocą naj­no­wocześniej­szych technik. Można to osiągnąć wyłącznie dzięki przek­szałce­niu umysłu. -Dalajlama


Uczuć Niespełnionych Cytaty: Wyp­lu­wam to z siebie, Stworzyłam potwora. Co mogło pow­stać z Ciebie i mnie? Więc wyp­lu­je, zwymiotuje, Bez uczuć, bo po co? Wiem, że go nie chcesz, Ja nie chcę go też. Za­pom­nij o grzechu, Brak cza­su na sumienie. Nie chcę już Ciebie I siebie też nie. Potwór się wykluł, W zło nam obrośnie, Kiedyś nas zniszczy, Bez uczuć, bo po co?  -Andrea


Uczuć Niespełnionych Cytaty: Muzyka jest stenografią uczuć. -Lew Tołstoj


muzyka-jest-stenografią-uczuć
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Wykształcenie to zawór bezpieczeństwa dla uczuć. -Frank Crane


wykształcenie-to-zawór-bezpieczeństwa-dla-uczuć
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Niena­wiść to ek­strak­la­sa wśród uczuć. -Kuba Wojewódzki


niena­wiść-to ek­strak­­-wśród-uczuć
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Narody nie mają uczuć, tylko interesy. -Charles de Gaulle


Uczuć Niespełnionych Cytaty: Z dob­rych uczuć ro­bi się złą literaturę. -André Gide


z dob­rych-uczuć-ro­bi ę-złą-literaturę
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Ze wszystkich uczuć najbardziej przeklętym jest strach. -Anonim


ze-wszystkich-uczuć-najbardziej-przeklętym-jest-strach
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Z dobrych uczuć robi się złą literaturę. -Andre Gide


z-dobrych-uczuć-robi-ę-złą-literaturę
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Ciszą okłamu­jesz, uczuć nie szanujesz. -MistrzyniPióra


ciszą-okłamu­jesz-uczuć-nie szanujesz
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Choroby dzieci dane są kobietom dla oczyszczenia uczuć. -Dina Kalinowska


choroby-dzieci-dane-są-kobietom-dla-oczyszczenia-uczuć
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Efekt ek­spres­ji uczuć śpiewające­go pta­ka - ra­dość ser­ca ... -Cykam


efekt-ek­spres­ji-uczuć-śpiewają­go-pta­ka- ra­dość-ser­ca
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Ułudą uczuć małżeństwo z rozsądku Dom pełen złudzeń. -słoneczniki


ułudą-uczuć-łżeństwo-z rozsądku-dom-peł-złudzeń
Uczuć Niespełnionych Cytaty: Ty­le uczuć umiera bo roz­kwitnąć nie mają z kim... -Who


ty­-uczuć-umiera-bo roz­kwitnąć-nie mają-z kim