Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty

Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: - Przep­raszam, [tu wstaw do­wol­ne przep­ro­siny, które kończą się zwro­tem „mam nadzieję, że nie jes­teś na mnie zła”]. - Na Ciebie? Ab­so­lut­nie. Zła jes­tem na siebie, że wciąż jes­tem tak sa­mo naiwna. - Naiw­na? W ja­kim sensie? - Po pros­tu, uwie­rzyłam Ci. - Ale ja nap­rawdę, [tu wstaw do­wol­ne słod­kie kłam­stew­ka, które można spi­jać godzinami]. *Tyl­ko nie tym ra­zem. Mam dość ciągłego upi­jania się, dziś leczę kaca. -constella


Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Wystrzegaj się altruizmu - płynie on z samooszukiwania się, które jest źródłem wszelkiego zła. -Anne Rand


wystrzegaj-ę-altruizmu-płynie-on-z-samooszukiwania-ę-które-jest-źródłem-wszelkiego-zła
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Człowiek nie wstydzi się okazywania uczuć dopiero wtedy, gdy je rozumie. -Barbara Gordon


człowiek-nie-wstydzi-ę-okazywania-uczuć-dopiero-wtedy-gdy-rozumie
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Górnolotne słowa wzięły się z uczuć ludzi, którzy chcieli je jakoś nazwać. -Zofia Bystrzycka


górnolotne-słowa-wzięły-ę-z-uczuć-ludzi-którzy-chcieli-jakoś-nazwać
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Zła to odpłata nauczycielowi, gdy się zawsze jeno uczniem pozostaje. -Friedrich Nietzsche


zła-to-odpłata-nauczycielowi-gdy-ę-zawsze-jeno-uczniem-pozostaje
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Kto ma złą żonę, tego piekło rozpoczęło się już na ziemi. -Feliks Feldheim


kto-złą-żonę-tego-piekło-rozpoczęło-ę-już-na-ziemi
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Przy­jem­ność og­romną da­je mi pisanie Emoc­ji i uczuć w wer­sy zaklinanie Ubiera­nie w nadzieję sza­rej codzienności Wpla­tanie między wier­sze wiary i miłości Więc prag­nień ob­ra­zy przemycam I żądzy ok­ruchy zamiatam Marze­nia grzeszną roz­pustą maluję A świat tęsknotą uczuć buduję Roz­wiewam oba­wy, gram od­ważnie słowami Nie trzy­mam się za­sad pod­szy­tych lękami Dla­tego popłynęłam zgod­nie z nur­tem rzeki By dać się po­nieść marze­niom i przym­knąć powieki..... ..................................................................................... in­spi­rowa­ne pop­rzed­nim wierszem  -odwrócona


Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: To właśnie skutkiem, klątwą złego czynu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia. -Fryderyk Schiller


to-właśnie-skutkiem-klątwą-złego-czynu-że-ze-zła-biorąc-w-zło-ę-rozkorzenia
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Musimy się nauczyć tak znienawidzić wszelką złą pracę jak grzech. -Anonim


musimy-ę-nauczyć-tak-znienawidzić-wszelką-złą-pracę-jak-grzech
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Jes­teś bo­gaty ale w ser­cu bied­ny dla­tego że uczuć nie da się wykupić. -Charlotte22


jes­teś-bo­gaty-ale-w ser­cu-bied­ny-dla­tego-że uczuć-nie da ę-wykupić
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Dziw­ny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. -Czesław Niemen


dziw­ny-jest ten-świat-gdzie-jeszcze-wciąż-mieś ę-wiele-zła
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym. -Thomas Stearns Eliot


połowa-zła-na-tym-świecie-wynika-stąd-że-ktoś-chce-ę-czuć-ważnym
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: To właśnie skut­kiem, klątwą złego czy­nu, że ze zła biorąc, w zło się rozkorzenia. -Friedrich von Schiller


to właśnie-skut­kiem-klątwą-złego-czy­nu-że ze zła-biorąc-w zło ę-rozkorzenia
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Musimy się uczyć przezwyciężyć zło tak, by nikomu przy tym zła nie wyrządzić. -Phil Bosmans


musimy-ę-uczyć-przezwyciężyć-zło-tak-by-nikomu-przy-tym-zła-nie-wyrządzić
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Litość jest najtańszym uczuciem ludzkim. Świat lituje się nawet nad męczennikami zła. -Fryderyk Chrystian Hebbel


litość-jest-najtańszym-uczuciem-ludzkim-Świat-lituje-ę-nawet-nad-męczennikami-zła
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależnimy od uczuć burzliwych, jak miłość... -Maria Skłodowska - Curie


narażamy-ę-na-wiele-rozczarowań-śli-wszystkie-nasze-życiowe-zainteresowania-uzależnimy-od-uczuć-burzliwych-jak-miłość
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Narażamy się na wiele rozczarowań, jeśli wszystkie nasze życiowe zainteresowania uzależniamy od uczuć burzliwych, jak miłość... -Maria Skłodowska - Curie


narażamy-ę-na-wiele-rozczarowań-śli-wszystkie-nasze-życiowe-zainteresowania-uzależniamy-od-uczuć-burzliwych-jak-miłość
Uczuć Ro­bi się Złą Literaturę Cytaty: Pośród uczuć ludzkich miłość jest tym, które bar­dziej aniżeli wszys­tkie in­ne poz­wa­la się kształtować. -Aurore Dudevant (George Sand)


pośród-uczuć-ludzkich-miłość-jest tym-które-bar­dziej-aniżeli-wszys­tkie-in­ne-poz­wa­ ę-kształtować