Uczucia Cytaty

Uczucia Cytaty: Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie  -bezoddechu


Uczucia Cytaty: Uczucia nie rządzą się sprawiedliwością. -Julie Eleonore Jeanne De Laspinasse


Uczucia Cytaty: Najczulsze uczucia mężczyzna wyraża w łóżku. -John Cray


najczulsze-uczucia-mężczyzna-wyraża-w-łóżku
Uczucia Cytaty: To nie wstrząśnięci mają mie­sza­ne uczucia. -never


to nie wstrząśę-mają-mie­sza­ne-uczucia
Uczucia Cytaty: Cza­sami za późno do­ciera do nas myśl, że ma­my uczucia. -Emily Giffin


cza­sami-za późno-do­ciera-do nas-myśl-że ­my-uczucia
Uczucia Cytaty: Zabijanie jest obojętne, a miłość może obrażać uczucia. -Anonim


zabijanie-jest-obojętne-a-miłość-może-obrażać-uczucia
Uczucia Cytaty: Początkujący judasz wkłada w pocałunek wiele szczerego uczucia. -Wiesław Leon Brudziński


początkujący-judasz-wkłada-w-pocałunek-wiele-szczerego-uczucia
Uczucia Cytaty: Żadne zobowiązanie nie może być mocniejsze od prawdziwego uczucia. -Tadeusz Mostowicz Dołęga


Żadne-zobowiązanie-nie-może-być-mocniejsze-od-prawdziwego-uczucia
Uczucia Cytaty: W pamiętniku, wspom­nienia i myśli zamknięte. Pow­ra­cają uczucia. -cytlopka


w pamiętniku-wspom­nienia-i myśli-zamknięte-pow­ra­cają-uczucia
Uczucia Cytaty: płomien­na iskra jarzy wszys­tkim rozpala ciepłe uczucia  -Cykam


płomien­na-iskra-jarzy-wszys­tkim-rozpala-ciepłe-uczucia 
Uczucia Cytaty: Uczucia leżą we krwi, budzi je prawo silniejsze od woli ludzkiej. -Melania Parczewska


uczucia-żą-we-krwi-budzi-prawo-silniejsze-od-woli-ludzkiej
Uczucia Cytaty: ser­ce ze stali jak stal da się stopić żarem uczucia  -AlexWolf


ser­-ze stali-jak-stal-da ę-stopić-żarem-uczucia 
Uczucia Cytaty: Początkujący ju­dasz wkłada w po­całunek wiele szcze­rego uczucia. -Wiesław Brudziński


początkujący-ju­dasz-wkłada-w po­całunek-wiele-szcze­rego-uczucia
Uczucia Cytaty: Trwałe uczucia są obce mężczyźnie, trwały jest tylko jego egoizm. -Romain Hereux


trwałe-uczucia-są-obce-mężczyźnie-trwały-jest-tylko-jego-egoizm
Uczucia Cytaty: Jeżeli sprawa dotyczy kasy, to uczucia nie są warte złamanego grosza. -H. Jackson Brown


jeżeli-sprawa-dotyczy-kasy-to-uczucia-nie-są-warte-złamanego-grosza
Uczucia Cytaty: Głos kobiety spływa do serca i porusza w nim wszystkie tkliwe uczucia. -Adam Basta


głos-kobiety-spływa-do-serca-i-porusza-w-nim-wszystkie-tkliwe-uczucia
Uczucia Cytaty: Młode uczucia są najwłaściwsze młodemu wiekowi, ale nie wyłącznie mu należą. -Józef Ignacy Kraszewski


młode-uczucia-są-najwłaściwsze-młodemu-wiekowi-ale-nie-wyłącznie-mu-należą
Uczucia Cytaty: głaz odrzucenia za­miast niszczyć uczucia wciąż wzmac­nia miłość...   -Natuuś


głaz-odrzucenia-za­miast-niszczyć-uczucia-wciąż-wzmac­nia-miłość-