Uczyć Nasze Dzieci Cytaty

Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Czasami mi się wydaje, że praca dzieci w szkole dzisiejszej jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić, niż uczyć w tych szkołach. -Maria Skłodowska - Curie


czasami-mi-ę-wydaje-że-praca-dzieci-w-szkole-dzisiejszej-jest-tak-nadmierna-że-lepiej-dzieci-potopić-ż-uczyć-w-tych-szkołach
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Czasami wydaje mi się, że praca dzieci w szkole dzisiejszej jest tak nadmierna, że lepiej dzieci potopić, niż uczyć w tych szkołach. -Maria Skłodowska - Curie


czasami-wydaje-mi-ę-że-praca-dzieci-w-szkole-dzisiejszej-jest-tak-nadmierna-że-lepiej-dzieci-potopić-ż-uczyć-w-tych-szkołach
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)


Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Spójrz na mnie, jes­tem bied­ny i na­gi, ale jes­tem wodzem me­go na­rodu. My nie chce­my bo­gac­tw, chce­my dob­rze uczyć nasze dzieci. Bo­gac­twa nie dadzą nam nic dob­re­go. Nie będziemy ich mog­li zab­rać ze sobą na dru­gi świat. Nie chce­my bo­gac­tw, chce­my po­koju i miłości. -Czerwona Chmura


Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Zawsze wymyślamy sobie nasze dzieci. -Anonim


zawsze-wymyślamy-sobie-nasze-dzieci
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: `Nasze życie ma czte­ry wiel­kie ce­le: żyć, kochać, uczyć się i po­zos­ta­wiać po so­bie coś cennego.` [Ste­ven Covey]  -Hanuszewska


`nasze-życie- czte­ry-wiel­kie-­-żyć-kochać-uczyć ę-i po­zos­­wiać-po so­bie-coś-cennego`-ste­ven-covey 
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Kocha­my za­nad­to nasze dzieci, a za mało naszych rodziców. -Alfred Aleksander Konar


kocha­my-za­nad­to-nasze-dzieci-a za ło-naszych-rodziców
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: KOCHAJ­MY NASZE DZIECI Z NADZIEJĄ ŻE ZMIENIĄ ONE ŚWIAT NA LEPSZY. -KICIA1


kochaj­my-nasze-dzieci-z nadziejĄ-Że zmieniĄ-one-Świat-na lepszy
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Są różne dzieci ... Dzieci serca, dzieci krwi, dzieci obowiązku. Najszczęśliwsze są dzieci serca. -Gabriela Zapolska


są-różne-dzieci-dzieci-serca-dzieci-krwi-dzieci-obowiązku-najszczęśliwsze-są-dzieci-serca
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca. -Anonim


miłoś-trzeba-ę-uczyć-i-jeszcze-raz-uczyć-ten-proces-nie-końca
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Uczyć innych to uczyć się po raz drugi. -Joseph Jubert


uczyć-innych-to-uczyć-ę-po-raz-drugi
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się. -Włodzimierz Lenin


Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Lepiej uczyć się rzeczy nieużytecznych niż nie uczyć się niczego. -Anonim


lepiej-uczyć-ę-rzeczy-nieużytecznych-ż-nie-uczyć-ę-niczego
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się. Learn, learn, learn! (ang.) Ler­nen, ler­nen und nochmals ler­nen. (niem.)  -Włodzimierz Lenin


po pier­wsze- uczyć-ę-po dru­gie- uczyć ę-i po trze­cie- uczyć-ę-learn-learn-learn-ang-ler­nen-ler­nen-und-nochmals-ler­nen
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Pa­tolo­giczne


pa­tolo­giczne-500+- od­bierz-pieniądze-za dzieci-a dzieci-do śmieci
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo -Konfucjusz


uczyć-ę-i-nie-myść-to-strata-czasu-myść-i-nie-uczyć-ę-to-niebezpieczeństwo
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Dzieci No­wej Ery Mo­cy nie uz­na, burzy sys­te­my władzy. Dziec­ko In­dy­go. Pierścienie oczne u Dzieci Kryształowych. Niema więź myśli. -Papużka


dzieci-no­wej-ery-mo­cy-nie uz­na-burzy-sys­te­my-władzy-dziec­ko-in­dy­go-pierścienie-oczne-u-dzieci-kryształowych-niema-więź
Uczyć Nasze Dzieci Cytaty: Przez całe życie należy się uczyć żyć i - co jeszcze bardziej cię zdziwi - przez całe życie należy się uczyć umierać. -Seneka


przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-żyć-i-co-jeszcze-bardziej-ę-zdziwi-przez-całe-życie-należy-ę-uczyć-umierać