Uczy Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Uczy Cytaty: W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona. -Rodoc
w-pieluchach-uczą-nas-muzyki-szkoła-nas-uczy-cycerona-Świat-uczy-różnej-gimnastyki-ale-rozumu-uczy-żona
Uczy Cytaty: Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy -Winston Churchill
jedyną-rzeczą-której-uczy-historia-jest-to-że-większoś-ludzi-niczego-nie-uczy
Uczy Cytaty: Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód. -Adam Małysz
każdy-kon­flikt-uczy-nas-cze­goś-no­wego-uczy-po­kony­wania-przeszkód
Uczy Cytaty: Uczy­my się na włas­nych błędach. Na cudze może i pat­rzy­my ale właści­wie się z nich nie uczy­my, bo po ja­kimś cza­sie po­pełniamy ta­kie same. -Aleksandra_Czarna
uczy­my ę-na włas­nych-błędach-na cudze-może-i pat­rzy­my-ale-właś­wie ę-z nich-nie uczy­my-bo po ja­kimś-cza­sie
Uczy Cytaty: Doświadczenie uczy, że doświadczenie niczego nie uczy. -Giovanni Guareschi
doświadczenie-uczy-że-doświadczenie-niczego-nie-uczy
Uczy Cytaty: Nie uczy się ludzi, jak być ludźmi, a uczy się ich wszystkiego innego; im zaś nigdy tyle nie zależy na reszcie, co na tym, aby być ludźmi. -Blaise Pascal
nie-uczy-ę-ludzi-jak-być-ludźmi-a-uczy-ę-ich-wszystkiego-innego-im-zaś-nigdy-tyle-nie-zależy-na-reszcie-co-na-tym-aby-być-ludźmi
Uczy Cytaty: Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy. -Olga Tokarczuk
Uczy Cytaty: Ten, który się uczy, a nie myśli, jest stracony. Ten, który myśli i nie uczy się, znajduje się w wielkim niebezpieczeństwie. -Konfucjusz
ten-który-ę-uczy-a-nie-myśli-jest-stracony-ten-który-myśli-i-nie-uczy-ę-znajduje-ę-w-wielkim-niebezpieczeństwie
Uczy Cytaty: Zna­jomość na­wiąza­na przy­pad­kiem Czyż nie jest tajemnicza? Czyż nie jest intrygująca? Czy naj­bar­dziej pożąda­na po­nieważ oso­ba z którą pisze­my uczy się nas jak my uczy­my się czy­tając książki. Strachem codzien­nym jest by nau­czo­ny rzez nas ideał nie oka­zał się zwykłą pustą stroną która chciała się tyl­ko zapisać. -Aspers
Uczy Cytaty: Doświad­cze­nie uczy, że doświad­cze­nie nicze­go nie uczy. -Giovanni Guareschi
doświad­cze­nie-uczy-że doświad­cze­nie-nicze­go-nie uczy
Uczy Cytaty: Co szkodzi - uczy. -Erazm z Rotterdamu
Uczy Cytaty: Co szkodzi - uczy. -Erazm z Rotterdamu
Uczy Cytaty: Ubóstwo uczy wszelkich sztuk. -Plaut
ubóstwo-uczy-wszelkich-sztuk
Uczy Cytaty: Przeciwność uczy rozsądku, dobrobyt go odbiera. -Seneka
przeciwność-uczy-rozsądku-dobrobyt-go-odbiera
Uczy Cytaty: Cierpienie uczy nas o własnym istnieniu. -Miguel de Unamuno
cierpienie-uczy-nas-o-własnym-istnieniu
Uczy Cytaty: Na błędach człowiek uczy się rozumu. -Anonim
na-błędach-człowiek-uczy-ę-rozumu
Uczy Cytaty: Kobieta uczy nas chodzić i kochać. -Henryk Ferdynand Kaden
Uczy Cytaty: Ko­bieta uczy nas chodzić i kochać. -Henryk Ferdynand Kaden
Uczy Cytaty: Ubóstwo uczy wszel­kich sztuk. -Plaut
ubóstwo-uczy-wszel­kich-sztuk
Uczy Cytaty: Miłość uczy nas wszystkich cnót. -Plutarch
miłość-uczy-nas-wszystkich-cnót
Uczy Cytaty: Doświadczenie nieszczęścia uczy pomagać nieszczęśliwym. -Anonim
doświadczenie-nieszczęścia-uczy-pomagać-nieszczęśliwym
Uczy Cytaty: Każda łza uczy nas jakiejś prawdy. -Ugo Foscolo
każda-łza-uczy-nas-jakiejś-prawdy
Uczy Cytaty: Cierpienie uczy odróżniać rzeczy istotne od nieistotnych. -Henryk Elzenberg
cierpienie-uczy-odróżniać-rzeczy-istotne-od-nieistotnych
Uczy Cytaty: uczy­li się polskiego do­dawa­li ski do wszys­tkiego   -one drop for all
uczy­li ę-polskiego-do­dawa­li-ski-do wszys­tkiego- 
Uczy Cytaty: kto nie uczy się his­to­rii będzie ją powtarzać  -Starlight
kto-nie uczy ę-his­to­rii-będzie-ją powtarzać 
Uczy Cytaty: Być rezolutnym, do­meną człowieczeństwa. Współczes­ność uczy. -Cykam
być-rezolutnym-do­meną-człowieczeństwa-współczes­ność-uczy
Uczy Cytaty: Miłość światło zapala nadzieja uczy czekać pomaleńku. -Jan Twardowski
miłość-światło-zapala-nadzieja-uczy-czekać-pomaleńku
Uczy Cytaty: To strach przed sa­mot­nością uczy nas miłości. -Zhou Wei Hui
Uczy Cytaty: Doświadczenie nas uczy, że zawsze kto inny umiera. -Stanisław Słonimski
doświadczenie-nas-uczy-że-zawsze-kto-inny-umiera
Uczy Cytaty: Koło sześćdziesiątki człowiek uczy się cenić dom. -Anonim
koło-sześćdziesiątki-człowiek-uczy-ę-cenić-dom
Uczy Cytaty: Nieza­leżności uczy­my się wte­dy, gdy nie ma­my na ko­go liczyć. -Bruno
nieza­żnoś-uczy­my ę-wte­dy-gdy-nie ­my-na ko­go-liczyć
Uczy Cytaty: Ta­lent ze wszys­tkiego może uczy­nić rzecz piękną. -Mikołaj Gogol
ta­lent-ze wszys­tkiego-może-uczy­ć-rzecz-piękną
Uczy Cytaty: Kocha­my tyl­ko te ko­biety, które możemy uczy­nić szczęśliwymi. -Marcel Achard
kocha­my-tyl­ko-te ko­biety-które-możemy-uczy­ć-szczęśliwymi
Uczy Cytaty: Przez całe życie człowiek uczy się sztu­ki rezygnacji. -Antoni Kępiński
przez-całe-życie-człowiek-uczy ę-sztu­ki-rezygnacji
Uczy Cytaty: W miłości pier­wszy krok win­na uczy­nić kobieta. -Jean Baptiste Racine