Uda­je Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Uda­je Cytaty: Uda: Czy są większe cuda niż dziewczyny uda? -Jakub Perski
uda-czy-są-większe-cuda-ż-dziewczyny-uda
Uda­je Cytaty: Uda­wanie to nieodłączny ele­ment nasze­go życia. Uda­jemy wszys­tko. Naj­częściej życie. -respirer
uda­wanie-to nieodłączny-ele­ment-nasze­go-życia-uda­jemy wszys­tko-naj­częściej życie
Uda­je Cytaty: Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko dzięki cze­mu uda­je się na prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym. -Dean Ray Koontz
Uda­je Cytaty: Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko, dzięki cze­mu uda nam się prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym... -Dean Ray Koontz
Uda­je Cytaty: Amplituda: Najmilsza amplituda - od uda do uda. -Jan Sztaudynger
amplituda-najmilsza-amplituda-od-uda-do-uda
Uda­je Cytaty: Uda­wałam że cię nie widzę że cię nie słyszę uda­wałam że cię nie kocham ale widziałam,słyszałam i kochałam jeszcze moc­niej niż miałabym gdy­by nie była to egois­tyczna miłość...chciałam żebyś to ty mnie widział,słyszał i kochał ale sa­ma ci te­go nie oka­załam a ty byłeś jeszcze większym egoistą niż ja i które­goś dnia te­go nie zrobiłeś  -marlena m
Uda­je Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese
Uda­je Cytaty: Zaw­sze uda­waj głupiego. -Terry Pratchett
Uda­je Cytaty: Ko­go uda­jesz, ta­kim się stajesz. -Stefan Garczyński
Uda­je Cytaty: Le­niwy: człowiek, który nie uda­je, że pracuje. -Alfons Allais
le­niwy-człowiek-który-nie uda­-że pracuje
Uda­je Cytaty: Miłość jak re­woluc­ja - nie uda­je się słabym. -Karol Dusza
miłość-jak re­woluc­ja- nie uda­ ę-słabym
Uda­je Cytaty: Nieuda­na ope­rac­ja to połowa uda­nej sekcji. -Henryk Jagodziński
nieuda­na-ope­rac­ja-to połowa-uda­nej-sekcji
Uda­je Cytaty: Uda­waj, że się sza­nujesz, a będziesz szanowany. -Aleksander Dumas
uda­waj-że ę-sza­nujesz-a będziesz-szanowany
Uda­je Cytaty: Tak wiele uda­jemy, okłamując sa­mych siebie... -stokrotka123
tak-wiele-uda­jemy-okłamując-­mych-siebie
Uda­je Cytaty: ry­by mają głos... tyl­ko wielu uda­je że nie słyszy  -wdech
ry­by-mają-głos-tyl­ko wielu-uda­-że-nie słyszy 
Uda­je Cytaty: Jeśli nie uda ci się za pierwszym razem, spróbuj ponownie. -Anonim
jeśli-nie-uda-ę-za-pierwszym-razem-spróbuj-ponownie
Uda­je Cytaty: Uda­wana przy­jaźń w dzień, ciche plot­ki w nocy!  -Zielona15
uda­wana-przy­jaźń-w dzień-ciche-plot­ki-w nocy 
Uda­je Cytaty: Nie pot­ra­fię uda­wać, że jes­teś mi obojętny... -Ariaa
nie-pot­ra­fię-uda­wać-że jes­teś-mi obojętny
Uda­je Cytaty: Jeżeli już za­mieniłeś siekierkę na ki­jek, uda­waj, że to las­ka czarnoksięznika. -Leonard Drzewiecki
jeżeli-już-za­mieniłeś-siekierkę-na ki­jek-uda­waj-że to las­ka-czarnoksięznika
Uda­je Cytaty: Is­tnieją ludzie, którym uda­je się połączyć korzyści świata z be­nefic­ja­mi prześladowania. -Karl Kraus
is­tnieją-ludzie-którym uda­ ę-połączyć-korzyś-świata-z be­nefic­ja­mi-prześladowania
Uda­je Cytaty: wszys­cy czekają nikt uda­je, że nie is­tnieje i ktoś w tle się śmieje  -nie.wiem
wszys­cy-czekają-nikt-uda­-że nie is­tnieje-i-ktoś-w tle ę-śmieje 
Uda­je Cytaty: Cza­sami uda­je mi się egzys­to­wać wyłącznie dzięki myślom o tobie. -Nicholas Sparks
cza­sami-uda­-mi ę-egzys­to­wać-wyłącznie-dzięki-myślom-o tobie
Uda­je Cytaty: Kto z was ko­goś w życiu nie uda­je niech pier­wszy zrzu­ci maskę. -aforystokrata
kto-z was-ko­goś-w życiu-nie uda­-niech-pier­wszy-zrzu­-maskę
Uda­je Cytaty: Można zaprowadzić dziecko do szkoły, ale nie uda się zmusić go do myślenia. -Elbert Hubbart
można-zaprowadzić-dziecko-do-szkoły-ale-nie-uda-ę-zmusić-go-do-myślenia
Uda­je Cytaty: cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej. -blanejszyna
cho­ciaż-nic-mi ę-nie uda­-pod­noszę-głowę-i idę-dalej
Uda­je Cytaty: Zbyt często uda­jemy obojętność by nie ujaw­nić, że na kimś nam zależy. -stokrotka123
zbyt-często-uda­jemy-obojętność-by nie ujaw­ć-że na kimś-nam-zależy
Uda­je Cytaty: Up­rzej­me spoj­rze­nie i uśmiech znaczą często więcej, niż uda­na rozmowa. -Stefan Wyszyński
up­rzej­me-spoj­rze­nie-i uśmiech-znaczą-często-więcej-ż-uda­na-rozmowa
Uda­je Cytaty: – Kiedy tu jest zachód Słońca? – Na ogół uda­je się nam wcisnąć go między dniem a nocą. -P » Terry Pratchett » Mort
 kiedy- jest zachód-słońca-na ogół-uda­ ę-nam-wcisnąć-go między-dniem-a nocą
Uda­je Cytaty: Jeśli czasem Polka się Panu Bogu uda, to już mówiąc po prostu, klękajcie narody! -Henryk Sienkiewicz
jeśli-czasem-polka-ę-panu-bogu-uda-to-już-mówiąc-po-prostu-klękajcie-narody
Uda­je Cytaty: Każda rzecz, która uda­je inną, by tym sa­mym wy­wołać uczu­cia, jest kiczem. -Olga Tokarczuk
każda-rzecz-która-uda­-inną-by tym-­mym-wy­wołać-uczu­cia-jest kiczem
Uda­je Cytaty: Smu­tek jest we mnie cały czas, cza­sami tyl­ko uda­je mi się go stłumić. -nanu
smu­tek-jest we mnie-cały-czas-cza­sami-tyl­ko-uda­-mi ę-go stłumić
Uda­je Cytaty: Kiedy człowiek mądry uda­je głup­ca, je­go po­rażki nie roz­cza­rowują, a je­go suk­ce­sy są miłą niespodzianką. -Christopher Moore
kiedy-człowiek-mądry-uda­-głup­ca-­go-po­rażki-nie roz­cza­rowują-a ­go-suk­­sy-są miłą-niespodzianką
Uda­je Cytaty: Chcą nas nau­czyć dob­rych ma­nier, ale nie uda im się to, bo jes­teśmy bogami. -Giuseppe Tomasi di Lampedusa
chcą-nas-nau­czyć-dob­rych-­nier-ale-nie uda-im ę-to-bo jes­teśmy-bogami
Uda­je Cytaty: Zba­wiaj­my ludzi - jeśli nam nie uwierzą, to przy­naj­mniej może uda się ich rozbawić. -aforystokrata
zba­wiaj­my-ludzi- śli-nam-nie uwierzą-to przy­naj­mniej-może-uda ę-ich-rozbawić
Uda­je Cytaty: Dziw­na niezręczność roz­gościła się między naszy­mi ustami, odkąd mu­simy uda­wać, że nic nie pamiętamy. -Gold Fishy
dziw­na-niezręczność-roz­gośła ę-między-naszy­mi-ustami-odkąd-mu­simy-uda­wać-że nic-nie pamiętamy