Uda Cytaty

Uda Cytaty: Uda: Czy są większe cuda niż dziewczyny uda? -Jakub Perski


uda-czy-są-większe-cuda-ż-dziewczyny-uda
Uda Cytaty: Uda­wanie to nieodłączny ele­ment nasze­go życia. Uda­jemy wszys­tko. Naj­częściej życie. -respirer


uda­wanie-to nieodłączny-ele­ment-nasze­go-życia-uda­jemy wszys­tko-naj­częściej życie
Uda Cytaty: Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko dzięki cze­mu uda­je się na prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym. -Dean Ray Koontz


Uda Cytaty: Nig­dy nie zos­ta­wiaj przy­jaciela. Przy­jaciele to wszys­tko, dzięki cze­mu uda nam się prze­być ten świat - i je­dyne z te­go świata, co może uda nam się spot­kać w następnym... -Dean Ray Koontz


Uda Cytaty: Amplituda: Najmilsza amplituda - od uda do uda. -Jan Sztaudynger


amplituda-najmilsza-amplituda-od-uda-do-uda
Uda Cytaty: Uda­wałam że cię nie widzę że cię nie słyszę uda­wałam że cię nie kocham ale widziałam,słyszałam i kochałam jeszcze moc­niej niż miałabym gdy­by nie była to egois­tyczna miłość...chciałam żebyś to ty mnie widział,słyszał i kochał ale sa­ma ci te­go nie oka­załam a ty byłeś jeszcze większym egoistą niż ja i które­goś dnia te­go nie zrobiłeś  -marlena m


Uda Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese


Uda Cytaty: Zaw­sze uda­waj głupiego. -Terry Pratchett


Uda Cytaty: Ko­go uda­jesz, ta­kim się stajesz. -Stefan Garczyński


Uda Cytaty: Le­niwy: człowiek, który nie uda­je, że pracuje. -Alfons Allais


le­niwy-człowiek-który-nie uda­-że pracuje
Uda Cytaty: Miłość jak re­woluc­ja - nie uda­je się słabym. -Karol Dusza


miłość-jak re­woluc­ja- nie uda­ ę-słabym
Uda Cytaty: Nieuda­na ope­rac­ja to połowa uda­nej sekcji. -Henryk Jagodziński


nieuda­na-ope­rac­ja-to połowa-uda­nej-sekcji
Uda Cytaty: Uda­waj, że się sza­nujesz, a będziesz szanowany. -Aleksander Dumas


uda­waj-że ę-sza­nujesz-a będziesz-szanowany
Uda Cytaty: Tak wiele uda­jemy, okłamując sa­mych siebie... -stokrotka123


tak-wiele-uda­jemy-okłamując-­mych-siebie
Uda Cytaty: ry­by mają głos... tyl­ko wielu uda­je że nie słyszy  -wdech


ry­by-mają-głos-tyl­ko wielu-uda­-że-nie słyszy 
Uda Cytaty: Jeśli nie uda ci się za pierwszym razem, spróbuj ponownie. -Anonim


jeśli-nie-uda-ę-za-pierwszym-razem-spróbuj-ponownie
Uda Cytaty: Uda­wana przy­jaźń w dzień, ciche plot­ki w nocy!  -Zielona15


uda­wana-przy­jaźń-w dzień-ciche-plot­ki-w nocy 
Uda Cytaty: Nie pot­ra­fię uda­wać, że jes­teś mi obojętny... -Ariaa


nie-pot­ra­fię-uda­wać-że jes­teś-mi obojętny