Udo­joną Z mędrca Cytaty

Udo­joną Z mędrca Cytaty: Nie uga­sisz prag­nienia ducha mądrością udo­joną z mędrca. -Stanisław Czosnowski


nie-uga­sisz-prag­nienia-ducha-mądrośą-udo­joną-z mędrca
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Kon­ty­nuuj to, co ro­bisz i nie zat­rzy­muj się na chwilę, by po­now­nie udo­wod­nić to, co już udo­wod­niłeś. Ludzie in­te­ligen­tni zro­zumieją cię od ra­zu. Ci, którzy nie chcą zro­zumieć, nie zro­zumieją, choćbyś tłumaczył im to sa­mo pięć ty­sięcy razy. -Jonas Salk


Udo­joną Z mędrca Cytaty: Człowiek jest raną życia, śmierć zgo­joną blizną. -Leopold Staff


człowiek-jest raną-życia-śmierć-zgo­joną-blizną
Udo­joną Z mędrca Cytaty:


nadzieja-jest jak los-często-pow­ra­ca-z pod­wo­joną-silą-~pa­weł-rychlica 
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Mędrca zdo­bi wątpienie. -Jan Kasprowicz


Udo­joną Z mędrca Cytaty: Śmiech i kpiny to niejednokrotnie płacz mędrca. -Magdalena Samozwaniec


Śmiech-i-kpiny-to-niejednokrotnie-płacz-mędrca
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Wolę błąd en­tuzjas­ty od obojętności mędrca. -Anatol France (François Anatole Thibault)


Udo­joną Z mędrca Cytaty: Wolę błędy entuzjasty od obojętności mędrca. -Anatol France


wolę-błędy-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Wolę błąd entuzjasty od obojętności mędrca -Anatole France


wolę-błąd-entuzjasty-od-obojętnoś-mędrca
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Pozwól milczeć głupcowi, a zmieni się w mędrca. -Samuel Butler


pozwól-milczeć-głupcowi-a-zmieni-ę-w-mędrca
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Mil­cze­nie to nu­da głup­ca i myśl mędrca. -Piotr Szreniawski


mil­cze­nie-to nu­da-głup­ca-i myśl-mędrca
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Od dawna już rola mędrca jest niebezpieczna wśród szalonych. -Denis Diderot


od-dawna-już-rola-mędrca-jest-niebezpieczna-wśród-szalonych
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Kto chce rozponać mędrca sam musi być mądry. -Ksenofanes z Kolofonu


Udo­joną Z mędrca Cytaty: Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko. -Adam Mickiewicz


czucie-i-wiara-silniej-mówią-do-mnie-ż-mędrca-szkiełko-i-oko
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Dosłow­ność to męczar­nia mędrca, ale roz­kosz fachowca. -Piotr Szreniawski


dosłow­ność-to męczar­nia-mędrca-ale-roz­kosz-fachowca
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Miłości nie udo­wad­nia się słowami. -Mikołaj Gogol


Udo­joną Z mędrca Cytaty: Wciąż udo­wad­niaj, że to Ty bar­dziej kochasz. -Małgorzata Stolarska


wciąż-udo­wad­niaj-że to ty bar­dziej-kochasz
Udo­joną Z mędrca Cytaty: Ro­biac zdje­cia z in­ny­mi ko­bieta­mi, be­dac ty­siace ki­lomet­row od zo­ny... Czy to zdrada? Zgno­jona, zra­niona, zdradzo­na. Co jeszcze dla mnie szykujesz?  -zagubionawtymwszystkim


ro­biac-zdje­cia-z in­ny­mi-ko­bieta­mi-be­dac-ty­siace-ki­lomet­row-od zo­ny-czy to zdrada-zgno­jona-zra­niona-zdradzo­na