Udział Rozsądku Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Udział Rozsądku Cytaty: Im większe jest oburzenie, tym mniejszy udział rozsądku. -H. Jackson Brown
im-większe-jest-oburzenie-tym-mniejszy-udział-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: Każdy weźmie kiedyś udział w Czar­nej Paradzie. -Chemicals
każdy-weźmie-kiedyś-udział-w czar­nej-paradzie
Udział Rozsądku Cytaty: Być człowiekiem, to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata. -Antoine De Saint - Exupery
być-człowiekiem-to-czuć-kładąc-swą-cegłę-że-bierze-ę-udział-w-budowaniu-świata
Udział Rozsądku Cytaty:
jes­teśmy-­rionet­ka­mi-bo­ga-i bie­rze­my-udział-w ek­spe­rymen­cie-życiowym~pa­weł-rychlica 
Udział Rozsądku Cytaty: Zwycięstwo jest rzeczą ważną, lecz najważniejszy jest udział w walce. -Dave Weinbaum
zwycięstwo-jest-rzeczą-ważną-lecz-najważniejszy-jest-udział-w-walce
Udział Rozsądku Cytaty: Twoje życie zależy od ludzi jakich spotkasz i od seminariów w jakich weźmiesz udział -Brian Tracy
twoje-życie-zależy-od-ludzi-jakich-spotkasz-i-od-seminariów-w-jakich-weźmiesz-udział
Udział Rozsądku Cytaty: Do pow­sta­nia dzieła sztu­ki, po­dob­nie jak do wy­dania na świat człowieka, pot­rzeb­ny jest udział dwoj­ga ludzi: te­go, co ma ta­lent, i te­go, co mu da­je natchnienie. -Władysław Bodnicki
Udział Rozsądku Cytaty: Najobojętniejszym zachowaniem się wobec danej prawdy jest ślepa wiara; najżywszy zaś udział bierze się w tej prawdzie, kiedy się o niej wątpi. -Adolf Dygasiński
najobojętniejszym-zachowaniem-ę-wobec-danej-prawdy-jest-ślepa-wiara-najżywszy-zaś-udział-bierze-ę-w-tej-prawdzie-kiedy-ę-o-niej-wątpi
Udział Rozsądku Cytaty: To nie wina rozsądku, że ci go brakuje. -Urszula Zybura
Udział Rozsądku Cytaty: Spokojne sumienie to kolebka rozsądku. -Jan Kurczab
spokojne-sumienie-to-kolebka-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: Błazen bywa echem zdrowego rozsądku. -Anonim
błazen-bywa-echem-zdrowego-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: Wykształcenie nie zastąpi zdrowego rozsądku. -Anonim
wykształcenie-nie-zastąpi-zdrowego-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: W każdym tli jakaś iskra rozsądku. -Robert Louis Stevenson
Udział Rozsądku Cytaty: W każdym tli ja­kaś is­kra rozsądku. -Robert Louis Stevenson
Udział Rozsądku Cytaty: Przeciwność uczy rozsądku, dobrobyt go odbiera. -Seneka
przeciwność-uczy-rozsądku-dobrobyt-go-odbiera
Udział Rozsądku Cytaty: Po­biera­my się z rozsądku, a kocha­my dla przyjemności. -Margaret Mitchell
po­biera­my ę-z rozsądku-a kocha­my-dla-przyjemnoś
Udział Rozsądku Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell
pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Udział Rozsądku Cytaty: Pobierajmy się z rozsądku, a kochajmy dla przyjemności. -Margaret Mitchell
pobierajmy-ę-z-rozsądku-a-kochajmy-dla-przyjemnoś
Udział Rozsądku Cytaty: Podróż kosmiczna jest triumfem rozumu i klęską rozsądku. -Max Born
podróż-kosmiczna-jest-triumfem-rozumu-i-klęską-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: Ułudą uczuć małżeństwo z rozsądku Dom pełen złudzeń. -słoneczniki
ułudą-uczuć-łżeństwo-z rozsądku-dom-peł-złudzeń
Udział Rozsądku Cytaty: Istotą rzeczywistości jest sens. Co nie ma sensu, nie jest dla nas rzeczywiste. Każdy fragment rzeczywistości żyje dzięki temu, że ma udział w jakimś sensie uniwersalnym. -Bruno Schulz
istotą-rzeczywistoś-jest-sens-co-nie-sensu-nie-jest-dla-nas-rzeczywiste-każdy-fragment-rzeczywistoś-żyje-dzięki-temu-że-udział-w-jakimś
Udział Rozsądku Cytaty: Porządek jest przyjemnością rozsądku; nieład zaś rozkoszą fantazji. -Paul Claudel
porządek-jest-przyjemnośą-rozsądku-nieład-zaś-rozkoszą-fantazji
Udział Rozsądku Cytaty: Ze wszystkich ludzkich ułomności najsmutniejszy jest brak zdrowego rozsądku. -Carlo Goldoni
ze-wszystkich-ludzkich-ułomnoś-najsmutniejszy-jest-brak-zdrowego-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: To, co zazwyczaj uważamy w człowieku za dojrzałość, jest rodzajem zrezygnowanego rozsądku. -Albert Schweitzer
to-co-zazwyczaj-uważamy-w-człowieku-za-dojrzałość-jest-rodzajem-zrezygnowanego-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: Nawet w małżeństwie zawartym z rozsądku mogą przyjść na świat głupie dzieci. -Oldrich Fiser
nawet-w-łżeństwie-zawartym-z-rozsądku-mogą-przyjść-na-świat-głupie-dzieci
Udział Rozsądku Cytaty: Miłość kpi sobie z rozsądku. I w tym jest jej urok i piękno. -Andrzej Sapkowski
miłość-kpi-sobie-z-rozsądku-i-w-tym-jest-jej-urok-i-piękno
Udział Rozsądku Cytaty: Żadna ofensywa nie jest równie trudna jak powrót do rozsądku. -Bertolt Brecht
Żadna-ofensywa-nie-jest-równie-trudna-jak-powrót-do-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: Koalicja jest to małżeństwo z rozsądku, które spędza miodowy miesiąc w oddzielnych łóżkach. -Jean Marivaux
koalicja-jest-to-łżeństwo-z-rozsądku-które-spędza-miodowy-miesiąc-w-oddzielnych-łóżkach
Udział Rozsądku Cytaty: Ludzie mniej mają nieufności do zwyczaju i tradycji przodków niż do swego rozsądku. -Luc De Vauvenargues
ludzie-mniej-mają-nieufnoś-do-zwyczaju-i-tradycji-przodków-ż-do-swego-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: Na przekór naszemu dążeniu do rozsądku nieszczęsne serce ludzkie pozostanie we władzy szaleństwa. -Emil Zola
na-przekór-naszemu-dążeniu-do-rozsądku-nieszczęsne-serce-ludzkie-pozostanie-we-władzy-szaleństwa
Udział Rozsądku Cytaty: Na przekór naszemu dążeniu do rozsądku nieszczęsne serce ludzkie pozostanie zawsze we władzy szaleństwa. -Emil Zola
na-przekór-naszemu-dążeniu-do-rozsądku-nieszczęsne-serce-ludzkie-pozostanie-zawsze-we-władzy-szaleństwa
Udział Rozsądku Cytaty: Mężczyzna bojaźliwy nie może być mądrym, fakt, że przecenia niebezpieczeństwo, świadczy o braku rozsądku. -Anonim
mężczyzna-bojaźliwy-nie-może-być-mądrym-fakt-że-przecenia-niebezpieczeństwo-świadczy-o-braku-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: Miłość ucieka się niekiedy do rozsądku jak do lekarza, ale nigdy nie bierze go za doradcę. -William Shakespeare
miłość-ucieka-ę-niekiedy-do-rozsądku-jak-do-lekarza-ale-nigdy-nie-bierze-go-za-doradcę
Udział Rozsądku Cytaty: Zdrowy rozsądek może zastąpić prawie każdy stopień wykształcenia, lecz żadne wykształcenie zdrowego rozsądku. -Artur Schopenhauer
zdrowy-rozsądek-może-zastąpić-prawie-każdy-stopień-wykształcenia-lecz-żadne-wykształcenie-zdrowego-rozsądku
Udział Rozsądku Cytaty: Nie ma nic lepszego niż język, który jest łącznikiem życia społecznego, kluczem do wiedzy, organem prawdy i rozsądku. -Ezop
nie-nic-lepszego-ż-język-który-jest-łącznikiem-życia-społecznego-kluczem-do-wiedzy-organem-prawdy-i-rozsądku