Ufają We Cytaty

Ufają We Cytaty: Ko­biety są sza­lone, że ufają mężczyznom. -John Fowles


ko­biety-są sza­lone-że ufają-mężczyznom
Ufają We Cytaty: Ci, co lękają się żartu, niezbyt ufają we własne siły. To, Herkulesy, którzy boją się łaskotek. -Paul Ambroise Valery


ci-co-lękają-ę-żartu-niezbyt-ufają-we-własne-ły-to-herkulesy-którzy-boją-ę-łaskotek