Uj­rzysz światło Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Uj­rzysz światło Cytaty: Pat­rząc so­wie w oczy, uj­rzysz światło no­cy ... -Cykam
pat­rząc-so­wie-w oczy-uj­rzysz-światło-no­cy
Uj­rzysz światło Cytaty: siadam przy ok­nie i pat­rzę w dal ta­ka piękna jak­byś do­piero co wyszedł drzwi dum­nie tkwią w futrynie wie­rzysz w emocje? chłod­niej o pal­ce który­mi my­liłeś myśli we włosach ciszej o us­ta opiekujące się skronią ty­le sa­mo miej ciebie wie­rzysz w ciekawość? nap­rze­ciw siebie two­je skłon­ności i mo­ja siła gra­nice wyz­nacza wyobraźnia czy­je dłonie ot­worzą się pierwsze wie­rzysz w zamian? w za­mian to ta­ki smutek co tęskni by uśmiech zat­rzy­mał światło w kąci­kach ust kar­miłeś go na parapecie  -Starlight
Uj­rzysz światło Cytaty: Ludzka głupo­ta ma wiele twarzy. Nie wie­rzysz?Spójrz w lus­tro - uj­rzysz jedną z nich. -aforystokrata
ludzka-głupo­- wiele-twarzy-nie wie­rzyszspójrz-w lus­tro- uj­rzysz-jedną-z nich
Uj­rzysz światło Cytaty: Pat­rzysz na łzy, a po­win­naś w oczy Łzy wys­chną, oczy płonąć będą... Pat­rzysz na krew, a po­win­naś w rany Te ra­ny się nie zabliźnią... Pat­rzysz widzisz, nie dostrzegasz Krwa­wiące­go serca... *** *** *** MP  -Marek1410
Uj­rzysz światło Cytaty: Jeżeli wie­rzysz, możesz zys­kać wiele: zba­wienie i życie pośmier­tne, a gdy­by Bo­ga na­wet nie było - nic nie tracisz. Jeśli zaś nie wie­rzysz - wiele ry­zyku­jesz, bo­wiem jeżeli Bóg is­tnieje - tra­cisz wszystko. -Blaise Pascal
Uj­rzysz światło Cytaty: Wszędzie było ciem­no tyl­ko z sa­lonu tliło się światło, światło życia.... Ale nie two­jego, Two­je było pus­te jak pu­dełko po cze­kolad­kach które właśnie pochłonęłaś całą sobą. Żryj na zdro­wie jes­li myślisz że cze­kola­da ukoi Twój ból.... -AgniM
Uj­rzysz światło Cytaty: światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)   -wdech
Uj­rzysz światło Cytaty: A wte­dy spoj­rzysz wstecz i zo­baczysz ile straciłeś. -Zielona15
a wte­dy-spoj­rzysz-wstecz-i zo­baczysz-ile-straciłeś
Uj­rzysz światło Cytaty: Gdy pat­rzysz na bliz­ny, wspom­nienia bolą. -Chemicals
gdy-pat­rzysz-na bliz­ny-wspom­nienia-bolą
Uj­rzysz światło Cytaty: Wszys­tko się zmienia gdy przej­rzysz na oczy. -AnDree
wszys­tko ę-zmienia-gdy-przej­rzysz-na oczy
Uj­rzysz światło Cytaty: Światło roz­prasza mrok. -Bujak Bogusław
Uj­rzysz światło Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales z Miletu
księżyc-pożycza-światło-od słońca
Uj­rzysz światło Cytaty: Księżyc pożycza światło od słońca. -Tales
księżyc-pożycza-światło-od-słońca
Uj­rzysz światło Cytaty: Lecz, gdy pat­rzysz na mnie mil­cząc, ja też milczę. -szantiil
lecz-gdy-pat­rzysz-na mnie-mil­cząc-ja też-milczę
Uj­rzysz światło Cytaty: Im bar­dziej wie­rzysz, tym badziej sta­je się to prawdą. -AnDree
im bar­dziej-wie­rzysz-tym-badziej-sta­ ę-to prawdą
Uj­rzysz światło Cytaty: Co do­da­je blas­ku sta­dionom ? Światło bramki  -bystry.76
co do­da­-blas­ku-sta­dionom-Światło-bramki 
Uj­rzysz światło Cytaty: Jeśli wie­rzysz, przej­dziesz przez wszys­tkie drzwi zamknięte. -Leszek Aleksander Moczulski
jeśli-wie­rzysz-przej­dziesz-przez-wszys­tkie-drzwi-zamknięte
Uj­rzysz światło Cytaty: Powiedziały krety:
powiedziały-krety-ludzie-są-ciemni-potrzebne-im-światło
Uj­rzysz światło Cytaty: Coś za­mieniło światło w ciemność. // from Zeus Hipotermia  -husy
coś-za­mieniło-światło-w ciemność-from-zeus-hipotermia 
Uj­rzysz światło Cytaty: Miłość światło zapala nadzieja uczy czekać pomaleńku. -Jan Twardowski
miłość-światło-zapala-nadzieja-uczy-czekać-pomaleńku
Uj­rzysz światło Cytaty: Światło od Boga. Przeob­rażenie duszy - Człowiek radosny. -fyrfle
Światło-od boga-przeob­rażenie-duszy-człowiek-radosny
Uj­rzysz światło Cytaty: Nie ma nic słod­sze­go nad światło prawdy. -Cyceron
nie- nic-słod­sze­go-nad-światło-prawdy
Uj­rzysz światło Cytaty: Uwiel­biam jak na mnie pat­rzysz, wte­dy Two­je oczy naj­piękniej się błyszczą. -AnDree
uwiel­biam-jak na mnie-pat­rzysz-wte­dy-two­-oczy-naj­piękniej ę-błyszczą
Uj­rzysz światło Cytaty: Jeżeli nie pat­rzysz na to co ja widzę, to skąd możesz wie­dzieć ja­ki jest mój swiat?  -Indygoo
jeżeli-nie pat­rzysz-na to co ja widzę-to skąd-możesz-wie­dzieć-ja­ki-jest mój-swiat 
Uj­rzysz światło Cytaty: Dob­rze, że noc­ne spra­wy nie wychodzą na światło dzienne. -Tadeusz Gicgier
dob­rze-że noc­ne-spra­wy-nie wychodzą-na światło-dzienne
Uj­rzysz światło Cytaty: Sa­mot­na gwiazda Sreb­rne światło sączy; Niebies­ki humor  -Kaye
sa­­na-gwiazda-sreb­rne-światło-sączy-niebies­ki-humor 
Uj­rzysz światło Cytaty: Światło, które ośle­pia, gor­sze jest od ciemności. -Tadeusz Kotarbiński
Uj­rzysz światło Cytaty: Kwiat szczęścia najpiękniej rozkwita, gdy opromienia go światło miłości. -Aldona Różanek
kwiat-szczęścia-najpiękniej-rozkwita-gdy-opromienia-go-światło-miłoś
Uj­rzysz światło Cytaty: Miłość jest jak światło gwiazd - nie umiera nigdy. -Harlan Coben
miłość-jest jak światło-gwiazd- nie umiera-nigdy
Uj­rzysz światło Cytaty: Na każdym szczy­cie jest tyl­ko światło, chłód i samotność. -Jerzy Drobnik
na każdym-szczy­cie-jest tyl­ko-światło-chłód-i samotność
Uj­rzysz światło Cytaty: Szczęśliwy człowiek wznosi światło tam, gdzie panują ciemności. -Phil Bosmans
szczęśliwy-człowiek-wznosi-światło-tam-gdzie-panują-ciemnoś
Uj­rzysz światło Cytaty: Jest światło i nieustający dzień tam, gdzie panuje miłość. -Tadeusz Olszański
jest-światło-i-nieustający-dzień-tam-gdzie-panuje-miłość
Uj­rzysz światło Cytaty: wy­począć trzeba niech światło układa dni w Duchu Miłości  -Cykam
wy­począć-trzeba-niech-światło-układa-dni-w-duchu-miłoś 
Uj­rzysz światło Cytaty: ko­bieta piękna w mądry sposób jest jak światło w kom­po­zyc­ji  -Starlight
ko­bieta-piękna-w mądry-sposób-jest jak światło-w kom­po­zyc­ji 
Uj­rzysz światło Cytaty: Na własne mroki najlepszą pociechą zapalić światło pod ubogich strzechą. -Adam Asnyk
na-własne-mroki-najlepszą-pociechą-zapalić-światło-pod-ubogich-strzechą