Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty

Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: roz­grza­ny od­dech sklepienia do­tyka ciepłym spokojem spływa na ho­ryzont ma­lując niewy­raźnym żarem smu­tek w gorącym sercu który pochłonie słońce zmęczo­ne ka­wałkiem chleba po­sypie ok­ruszka­mi dnia idąc ku zasłużone­mu spoczynkowi ono za­raz będzie zasypiać a śle­pia nie przym­kną powiek pod natłokiem żywych myśli gwiaz­dy będą liczyć niczym ziaren­ka w klepsydrze w księżyco­wych objęciach oczy ut­rudzo­nego oczekiwania po­zamy­kają świer­szczo­we pieśni układając do snu tęskno­ty jutra  -Papużka


Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Tęskno­ta, tęskno­ta... Uczu­cie naj­bar­dziej niewy­powie­dziane, stan próżny wsze­lakiej ul­gi, ucisk ser­ca ciągły i jednostajny. -Stefan Żeromski


tęskno­-tęskno­-uczu­cie naj­bar­dziej-niewy­powie­dziane-stan-próżny-wsze­lakiej-ul­gi-ucisk-ser­ca-ągły-i jednostajny
Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Malachitowe od­bi­cie taf­li wody. Niebo się pat­rzy... Ni­by osobno, a jed­nak zaw­sze razem. Men­talny do­tyk. De­likat­ny szept, za­myśle­ni w sobie. Niematerialność. Dnia kolorytem, uczu­ciami zmieszani. Bar­wy tęskno­ty. Niemym obiegiem prze­kazy­wane wieści. Snu ko­relac­ja. Długie czekanie, grzmo­tem błogosławieni. Deszczo­wa jedność. ...bo na­wet na pus­tynnej oazie, kiedyś mu­si spaść krop­la z nieba. -Papużka


Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba /Podnoszą z ziemi przez uszanowanie Dla darów Nieba. . . Tęskno mi, Panie. . . Do kraju tego, gdzie winą jest dużą Popsować gniazdo na gruszy bocianie, Bo wszystkim służą. . . Tęskno mi, Panie. . . -Cyprian Kamil Norwid


Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: na środ­ku stołek obok sztalug i rama kiedyś było płótno na nim pas­ja malarza zat­rzy­mała ka­wałek snu zab­rakło na życie płótno zna­lazło in­ny dom ma­larz często siada przed pustą ramą pat­rzy niewidzący­mi oczyma cze­kając na snu dal­szy ciąg . .. *** Dział: Sztuka *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Tęskno­ta boli... -KluskaaDas


Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Z tęskno­ty pisze się wiersze. -Halina Poświatowska


Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Tęskno­ta. Efekt uboczny przyzwyczajenia. -thrillofit


tęskno­-efekt uboczny-przyzwyczajenia
Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Życie to tęskno­ta za czymś, co trud­no nazwać. -Mariusz Maślanka


Życie-to tęskno­-za czymś-co trud­no-nazwać
Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: tęskno­ta owładnęła mnie niczym huragan  -vona


tęskno­-owładnęła-mnie-niczym-huragan 
Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Logika snu jest przejściowym szaleństwem. -Geneviere Rodis-Lewis


Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Ja­wa różni się od snu natężeniem myśli (...)  -Olga Tokarczuk


Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Sukces to rodzaj snu, to coś przemijającego.. -Zofia Loren


sukces-to-rodzaj-snu-to-coś-przemijającego
Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Tęskno­ta boli Moc uczuć niespełnionych rozgoryczeniem  -gabaldon


tęskno­-boli-moc-uczuć-niespełnionych-rozgoryczeniem 
Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Tęskno­ta jest osa­dem w kielichu życia. -Ambrose Bierce


tęskno­-jest osa­dem-w kielichu-życia
Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Z krop­li tęskno­ty ocean za­pom­nienia, we mnie. -kszyszunia


z krop­li-tęskno­ty-ocean-za­pom­nienia-we mnie
Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Tęskno­ta tak bar­dzo wszys­to utrudnia... -płonąca


tęskno­-tak-bar­dzo-wszys­to-utrudnia
Układając Do snu Tęskno­ty Cytaty: Gniew zry­wa ze snu i groźbą na oślep wywija. -Jacek Kaczmarski


gniew-zry­wa-ze snu-i groźbą-na oślep-wywija