Układam Je w wodzie By Cytaty

Układam Je w wodzie By Cytaty: Zak­witło mi słońce Nieobecnym gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem na śmiet­nisku życiowych odpadów Łapię miodo­we chwi­le o Nieznajomy w tros­ce o jutro układam je w wodzie by urosły bo idziesz za mną krok za krokiem ale o mi­lion mi­nut dalej jes­teś na pewno tuż kocham Cię już dziś ry­sując w po­wiet­rzu trop po­pijam kawę sznurówką przy­wiąza­na pragnieniem roz­wiąza­nia mnie do duszy bo słońce wysoko a Ty za mną w objęciach świata. -Afrozja


Układam Je w wodzie By Cytaty: układam tobie poemat złożony z uczuć w og­rodzie wes­tchnień   -Cykam


układam-tobie-poemat-złożony-z uczuć-w-og­rodzie-wes­tchnień- 
Układam Je w wodzie By Cytaty: Żebyś po wodzie chodził i pić pro­sił !  -Who


Żebyś-po wodzie-chodził-i pić-pro­ł- 
Układam Je w wodzie By Cytaty: Spodziewaj się tru­ciz­ny po stojącej wodzie. -William Blake


spodziewaj ę-tru­ciz­ny-po stojącej-wodzie
Układam Je w wodzie By Cytaty: Można umierać z pragnienia stojąc po szyję w wodzie. -Urszula Kozioł


można-umierać-z-pragnienia-stojąc-po-szyję-w-wodzie
Układam Je w wodzie By Cytaty: Mydło jest rybą najtrudniejszą do złapania w wodzie. -Ramon Gomez De La Serna


mydło-jest-rybą-najtrudniejszą-do-złapania-w-wodzie
Układam Je w wodzie By Cytaty: Chodzi­liśmy po wodzie - nikt nam te­go nie może odebrać. -worldinbrown


chodzi­liśmy-po-wodzie- nikt-nam-te­go-nie-może-odebrać
Układam Je w wodzie By Cytaty: Ażeby po nas zostały jedynie ślady na piasku i kręgi na wodzie. -Leopold Staff


ażeby-po-nas-zostały-jedynie-ślady-na-piasku-i-kręgi-na-wodzie
Układam Je w wodzie By Cytaty: Ażeby po nas zos­tały jedynie Śla­dy na pias­ku i kręgi na wodzie  -Leopold Staff


ażeby-po nas-zos­ły-jedynie-Ś­dy-na pias­ku-i kręgi-na wodzie 
Układam Je w wodzie By Cytaty: Cza­sem człowiek czu­je się jak ry­ba w wodzie...z Za­toki Meksykańskiej. -Ryder


cza­sem-człowiek-czu­ ę-jak ry­ba-w wodziez-za­toki-meksykańskiej
Układam Je w wodzie By Cytaty: Widzi­cie. Nie stwarzam no­wych myśli. Używam cudzych myśli i układam je na no­wo. Ale Sa­ra, ona wy­myśla two­ry, których nig­dy przed­tem nie było. -Linus Benedict Torvalds


widzi­cie-nie stwarzam-no­wych-myśli-używam cudzych-myśli-i układam- na no­wo-ale sa­ra-ona-wy­myś-two­ry-których-nig­dy
Układam Je w wodzie By Cytaty: Gdy maluję - szemrze ocean. Inni malarze pluskają się w wodzie fryzjerskiej. -Salvador Dali


gdy-maluję-szemrze-ocean-inni-malarze-pluskają-ę-w-wodzie-fryzjerskiej
Układam Je w wodzie By Cytaty: Gdy ma­luję - szem­rze ocean. In­ni ma­larze plus­kają się w wodzie fryzejskiej. -Salvador Dalí


gdy-­luję- szem­rze-ocean-in­ ­larze-plus­kają ę-w wodzie-fryzejskiej
Układam Je w wodzie By Cytaty: W uzdrowiskach lekarze rodzą się niejako ze źródeł, tak samo jak pęcherzyki powietrza na musującej wodzie mineralnej. -Henri Rene Albert Guy De Maupassant


w-uzdrowiskach-lekarze-rodzą-ę-niejako-ze-źródeł-tak-samo-jak-pęcherzyki-powietrza-na-musującej-wodzie-mineralnej
Układam Je w wodzie By Cytaty: Kobieta jest jak herbata w torebce: z jej mocy można zdać sobie sprawę tylko w gorącej wodzie. -Nancy Reagan


kobieta-jest-jak-herbata-w-torebce-z-jej-mocy-można-zdać-sobie-sprawę-tylko-w-gorącej-wodzie
Układam Je w wodzie By Cytaty: Szukamy odbicia swego wizerunku nie w płynącej, lecz stojącej wodzie, albowiem tylko coś stałego jest w stanie je zatrzymać. -Czuang-Cy


szukamy-odbicia-swego-wizerunku-nie-w-płynącej-lecz-stojącej-wodzie-albowiem-tylko-coś-stałego-jest-w-stanie-zatrzymać
Układam Je w wodzie By Cytaty: Kto sie­dzi w wodzie, nie boi się deszczu. -Karol Bunsch


kto-sie­dzi-w wodzie-nie boi ę-deszczu
Układam Je w wodzie By Cytaty: Złe obyczaje człowieka wykuwa się w brązie, cnoty - zapisuje się na wodzie. -William Shakespeare


złe-obyczaje-człowieka-wykuwa-ę-w-brązie-cnoty-zapisuje-ę-na-wodzie