Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty

Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Uległość rodzi przyjaciół, prawda - nienawiść. -Terencjusz


uległość-rodzi-przyjaciół-prawda-nienawiść
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Praw­da rodzi niena­wiść, uległość przyjaciół. -Terencjusz


praw­da-rodzi-niena­wiść-uległość-przyjaciół
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Szczerość rodzi nienawiść, ustępliwość przyjaciół. -Anonim


szczerość-rodzi-nienawiść-ustępliwość-przyjaciół
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Szcze­rość rodzi niena­wiść, ustępli­wość - przyjaciół. -Terencjusz


szcze­rość-rodzi-niena­wiść-ustępli­wość- przyjaciół
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam. -NieBędęJulią


Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Me ma szczęścia bez przyjaciół, ale przyjaciół można być pewnym dopiero w nieszczęściu, -Thomas Fuller


me-szczęścia-bez-przyjaciół-ale-przyjaciół-można-być-pewnym-dopiero-w-nieszczęściu
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Przyjaciół poznajemy w biedzie. Ale tylko biednych przyjaciół. -Anonim


przyjaciół-poznajemy-w-biedzie-ale-tylko-biednych-przyjaciół
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Zwycięzca ma wielu przyjaciół, zwyciężony ma dobrych przyjaciół -Przysłowie mongolskie


zwycięzca-wielu-przyjaciół-zwyciężony-dobrych-przyjaciół
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Człowiek nie ma przyjaciół, przyjaciół ma tylko powodzenie. -Napoleon Bonaparte


człowiek-nie-przyjaciół-przyjaciół-tylko-powodzenie
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Lepiej rozpoznajemy wartość naszych nie przyjaciół niż naszych przyjaciół. -Charles Chincholle


lepiej-rozpoznajemy-wartość-naszych-nie-przyjaciół-ż-naszych-przyjaciół
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Uległość i łagodność są najpotężniejszą bronią kobiety. -Honore de Balzac


uległość-i-łagodność-są-najpotężniejszą-bronią-kobiety
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Losem ludzi wolnych jest świadoma uległość. -Georges Bataille


losem-ludzi-wolnych-jest-świadoma-uległość
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Uległość stwarza przy­jaciół, mówienie praw­dy nienawiść. -Terencjusz


uległość-stwarza-przy­jaciół-mówienie-praw­dy-nienawiść
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Pożytek przynosi nam stosowanie zasad, a nie ślepa wobec nich uległość. -Pierre Charron


pożytek-przynosi-nam-stosowanie-zasad-a-nie-ślepa-wobec-nich-uległość
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Nig­dy dzieci nie mogą zro­bić rodzi­com ta­kiego wsty­du, jak rodzi­ce dzieciom. -Jan Kurczab


nig­dy-dzieci-nie mogą-zro­bić-rodzi­com-­kiego-wsty­-jak rodzi­-dzieciom
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: Jeśli chcesz mieć wrogów, bądź lepszy od swoich przyjaciół. Lecz jeśli chcesz mieć przyjaciół, pozwól, aby przyjaciele byli lepsi od ciebie. -Francois de la Rochefoucauld


jeśli-chcesz-mieć-wrogów-bądź-lepszy-od-swoich-przyjaciół-lecz-śli-chcesz-mieć-przyjaciół-pozwól-aby-przyjaciele-byli-lepsi-od-ciebie
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: człowiek rodzi się przez całe życia, a umiera, je­dynie wte­dy gdy za­pom­ni, że wciąż się rodzi  -danioł


człowiek-rodzi ę-przez-całe-życia-a umiera-­dynie-wte­dy-gdy-za­pom­-że wciąż ę-rodzi 
Uległość Rodzi Przyjaciół Cytaty: pa­ni zwra­ca się do uczniów: - wy chodzi­cie do szkoły, a rodzi­ce do pra­cy. to jest to sa­mo ... - nie to sa­mo, bo rodzi­com za to płacą, a nam nie !  -lovely-girl