Uległość Cytaty

Uległość Cytaty: Uległość rodzi przyjaciół, prawda - nienawiść. -Terencjusz


uległość-rodzi-przyjaciół-prawda-nienawiść
Uległość Cytaty: Uległość i łagodność są najpotężniejszą bronią kobiety. -Honore de Balzac


uległość-i-łagodność-są-najpotężniejszą-bronią-kobiety
Uległość Cytaty: Losem ludzi wolnych jest świadoma uległość. -Georges Bataille


losem-ludzi-wolnych-jest-świadoma-uległość
Uległość Cytaty: Praw­da rodzi niena­wiść, uległość przyjaciół. -Terencjusz


praw­da-rodzi-niena­wiść-uległość-przyjaciół
Uległość Cytaty: Uległość stwarza przy­jaciół, mówienie praw­dy nienawiść. -Terencjusz


uległość-stwarza-przy­jaciół-mówienie-praw­dy-nienawiść
Uległość Cytaty: Pożytek przynosi nam stosowanie zasad, a nie ślepa wobec nich uległość. -Pierre Charron


pożytek-przynosi-nam-stosowanie-zasad-a-nie-ślepa-wobec-nich-uległość
Uległość Cytaty: Pożytek przy­niesie nam sto­sowa­nie za­sad, a nie śle­pa wo­bec nich uległość. -Pierre Charron


pożytek-przy­niesie-nam-sto­sowa­nie-za­sad-a nie ś­pa-wo­bec-nich-uległość
Uległość Cytaty: Niewola nigdy większej pogardy nie budzi aniżeli wtedy, gdy ślepa uległość gnębionych przekonywa gnębiciela, że jego ofiary zrodzone są do niewoli. -Karol Fourier


niewola-nigdy-większej-pogardy-nie-budzi-aniżeli-wtedy-gdy-ślepa-uległość-gnębionych-przekonywa-gnębiciela-że-jego-ofiary-zrodzone-są-do
Uległość Cytaty: Wrak niewiele potrafi powiedzieć, jest już tylko kawałkiem martwego żelaza, na którym morze bierze natychmiast rewanż za poprzednią uległość: oblepia go wodorostami, wysyła armię krabów i skorupiaków, zamienia go w część swego dna. -Ewa Szumańska


Uległość Cytaty: Kobieta musi odegrać się na mężczyźnie, którego kocha, wziąć odwet za swoją miłość, uległość, oddanie, za swe rozpięcie na krzyżu fizycznej i duchowej miłości. Odgrywa się gniewem, niewiemością, pogardą i... samą miłością. -Miodrag Pavlovic


Uległość Cytaty: Ko­bieta od­da­je się cza­sem naj­pełniej, za­nim jeszcze od­da się fi­zycznie, od­da­je słowem, drob­nym ges­tem, prze­lot­nym po­całun­kiem, a cza­sem uległość mo­ral­na by­wa dla niej ważniej­sza od uległości fi­zycznej, która z roz­maitych po­wodów może w ogóle nie nastąpić. -Olgierd Terlecki