Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć niż umieć mówić. -Jan XXII
nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Nawet dla człowieka na moim stanowisku ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić. -Jan XXIII
nawet-dla-człowieka-na-moim-stanowisku-ważniejsze-jest-umieć-milczeć-ż-umieć-mówić
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Lepiej umieć mało, niż źle umieć. -Anonim
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Umieć razem milczeć jest najwyższym wykwintem życia towarzyskiego. -Isolde Kurz
umieć-razem-milczeć-jest-najwyższym-wykwintem-życia-towarzyskiego
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Umieć być informowanym i umieć informować należy do największych umiejętności. -Janusz Detrych
umieć-być-informowanym-i-umieć-informować-należy-do-największych-umiejętnoś
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Nie umieć kochać, to nic nie umieć, a czasem jeszcze mniej niż nic. -Raoul Follereau
nie-umieć-kochać-to-nic-nie-umieć-a-czasem-jeszcze-mniej-ż-nic
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Dobry polityk musi umieć przepowiedzieć, co będzie się działo jutro, za tydzień, czy za rok i musi umieć wytłumaczyć, dlaczego nie zaszło to, co przepowiedział. -Winston Churchill
dobry-polityk-musi-umieć-przepowiedzieć-co-będzie-ę-działo-jutro-za-tydzień-czy-za-rok-i-musi-umieć-wytłumaczyć-dlaczego-nie-zaszło-to-co
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Miłość odkupuje i oczyszcza brzydkie i ciemne strony tego świata, miłość zbawia narody, uszlachetnia jednostki, tworzy bohaterów, podnosi prostaków, uszczęśliwia niewiastę. Ale żeby umieć kochać, trzeba umieć myśleć. -Eliza Orzeszkowa
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Kochać nie jest dość, trze­ba umieć kochać i trze­ba umieć nau­czyć miłości. -Henryk Sienkiewicz
kochać-nie jest dość-trze­ba-umieć-kochać-i trze­ba-umieć-nau­czyć-miłoś
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Wolę odczuwać skruchę, niż umieć ją zdefiniować. -Anonim
wolę-odczuwać-skruchę-ż-umieć-ją-zdefiniować
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Doprawdy, jak to miło coś umieć. -Molier
doprawdy-jak-to-miło-coś-umieć
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Do pomyślnych wiatrów trzeba umieć się ustawić. -Władysław Katarzyński
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: We wszystkim trzeba umieć uchwycić odpowiedni moment. -James Joyce
we-wszystkim-trzeba-umieć-uchwycić-odpowiedni-moment
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia. -Maria Rodziewiczówna
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Największa rzecz na świecie to umieć należeć do siebie. -Michel de Montaigne
największa-rzecz-na-świecie-to-umieć-należeć-do-siebie
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Umieć kochać - do te­go trze­ba ukończyć szkołę cierpienia. -Claude Lelouch
umieć-kochać- do te­go-trze­ba-ukończyć-szkołę-cierpienia
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Trze­ba umieć iść słoneczną stroną życia. -Maria Rodziewiczówna
trze­ba-umieć-iść-słoneczną-stroną-życia
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Największa rzecz na świecie, to umieć należeć do siebie. -Michel de Montaigne
największa-rzecz-na-świecie-to-umieć-należeć-do-siebie
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Trze­ba umieć poświęcać dob­re dla najlepszego. -Tadeusz Kordyasz
trze­ba-umieć-poświęcać-dob­re-dla-najlepszego
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Najważniejsza rzecz na świecie to umieć być sobą. -Michel de Montaigne
najważniejsza-rzecz-na-świecie-to-umieć-być-sobą
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Nieproszony gość musi umieć przynajmniej wyjść w porę. -Stanisława Fleszarowa - Muskat
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Kto kocha musi umieć zgubić się i odnaleźć. -Paulo Coelho
kto-kocha-musi-umieć-zgubić-ę-i-odnaleźć
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać. -Stefan Wyszyński kard
największą-mądrośą-jest-umieć-jednoczyć-a-nie-rozbijać
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Umieć kochać - do tego trzeba ukończyć szkołę cierpienia. -Jacques Lelouch
umieć-kochać-do-tego-trzeba-ukończyć-szkołę-cierpienia
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Każda kobieta to fortepian - tylko trzeba umieć grać. -Gabriela Zapolska
każda-kobieta-to-fortepian-tylko-trzeba-umieć-grać
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Każda ko­bieta to for­te­pian – tyl­ko trze­ba umieć grać. -Gabriela Zapolska (Maria Gabriela Śnieżko-Błocka)
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Musisz popełnić zło, aby umieć czynić dobro. -Mikołaj Gogol
musisz-popełć-zło-aby-umieć-czynić-dobro
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Można wiele umieć, a i tak trud­no wszys­tko zrozumieć. -Bujak Bogusław
można-wiele-umieć-a i tak-trud­no-wszys­tko-zrozumieć
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Aby umieć czy­nić dob­ro, mu­sisz po­pełnić zło. -Mikołaj Gogol
aby-umieć-czy­ć-dob­ro-mu­sisz-po­pełć-zło
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Mężatka jest niewolnicą, którą trzeba umieć osadzić na tronie. -Honore de Balzac
mężatka-jest-niewolnicą-którą-trzeba-umieć-osadzić-na-tronie
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Artysta musi umieć przekonywać ludzi o szczerości swoich kłamstw. -Pablo Picasso
artysta-musi-umieć-przekonywać-ludzi-o-szczeroś-swoich-kłamstw
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować. -Johann Wolfgang Goethe
sama-wiedza-nie-wystarczy-trzeba-jeszcze-umieć-ją-stosować
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Mądrość życiowa: umieć się wyrze­kać i nie wyrzekać. -Tadeusz Gicgier
mądrość-życiowa-umieć ę-wyrze­kać-i nie wyrzekać
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: To za mało być inteligentnym, trzeba jeszcze umieć się podobać. -Ninon De Lenclos
to-za-ło-być-inteligentnym-trzeba-jeszcze-umieć-ę-podobać
Umieć Milczeć Niż Umieć Cytaty: Mu­sisz po­pełnić zło, aby umieć czy­nić dobro. -Mikołaj Gogol
mu­sisz-po­pełć-zło-aby umieć-czy­ć-dobro