Umieją Ludzie Cytaty

Umieją Ludzie Cytaty:


Umieją Ludzie Cytaty: Jak dziwną jest rzeczą, że ludzie zaw­sze umieją od­po­wie­dzieć na py­tanie, ile po­siadają owiec, na­tomiast nie umieją po­dać liczby przy­jaciół ani ich wy­mienić - tak nis­ko ich cenią. -Sokrates


Umieją Ludzie Cytaty: Są tacy, którzy umieją tasować karty, ale nie umieją grać. -Franciszek Bacon


są-tacy-którzy-umieją-tasować-karty-ale-nie-umieją-grać
Umieją Ludzie Cytaty: Są ta­cy, którzy umieją ta­sować kar­ty, ale nie umieją grać. -Francis Bacon


są ­cy-którzy-umieją-­sować-kar­ty-ale-nie umieją-grać
Umieją Ludzie Cytaty: Śmiać się prawdziwie umieją tylko ludzie poważni. -Horacy Safrin


Śmiać-ę-prawdziwie-umieją-tylko-ludzie-poważ
Umieją Ludzie Cytaty: Ludzie boją się śmier­ci, bo nie umieją ce­nić życia. -Janusz Korczak


ludzie-boją ę-śmier­-bo nie umieją-­ć-życia
Umieją Ludzie Cytaty: Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia. -Janusz Korczak


ludzie-boją-ę-śmierci-bo-nie-umieją-cenić-życia
Umieją Ludzie Cytaty: Śmiać się praw­dzi­wie umieją tyl­ko ludzie poważni. -Horacy Safrin


Śmiać ę-praw­dzi­wie-umieją-tyl­ko-ludzie-poważ
Umieją Ludzie Cytaty: Prawdę umieją ludzie dostrzec tylko w pancerzu pojęć i konwencji. Niektórzy jednak chwytają ją w jej lotniejszej, przedpojęciowej postaci - to artyści. -Anna Pogonowska


prawdę-umieją-ludzie-dostrzec-tylko-w-pancerzu-pojęć-i-konwencji-niektórzy-jednak-chwytają-ją-w-jej-lotniejszej-przedpojęciowej-postaci-to
Umieją Ludzie Cytaty: Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie zawsze umieją ratować wartość życia. -Stefan Wyszyński kard


ludzie-ratują-wartość-pieniądza-ale-nie-zawsze-umieją-ratować-wartość-życia
Umieją Ludzie Cytaty: Ludzie ra­tują war­tość pieniądza, ale nie umieją ra­tować war­tości życia. -Stefan Wyszyński


ludzie-ra­tują-war­tość-pieniądza-ale-nie umieją-ra­tować-war­toś-życia
Umieją Ludzie Cytaty: Nie ma ludzi bardziej mściwych niż ludzie naiwni. Są zdolni do wszystkiego, ale nie umieją być konsekwentni. -Cesare Pavese


nie-ludzi-bardziej-mściwych-ż-ludzie-naiwni-są-zdolni-do-wszystkiego-ale-nie-umieją-być-konsekwentni
Umieją Ludzie Cytaty: Kobiety żyją w przekonaniu, że mężczyźni, którzy umieją obchodzić się z pieniędzmi, umieją także obchodzić się z kobietami. -Jean Paul Sartre


kobiety-żyją-w-przekonaniu-że-mężczyź-którzy-umieją-obchodzić-ę-z-pieniędzmi-umieją-także-obchodzić-ę-z-kobietami
Umieją Ludzie Cytaty: Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileo Galilei (Galileusz)


trze­ba-uczyć ę-grać-nie od tych-którzy-umieją-ro­bić-in­stru­men­ty-ale-od tych-którzy-umieją-na nich-grać
Umieją Ludzie Cytaty: Trzeba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją robić instrumenty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileusz


trzeba-uczyć-ę-grać-nie-od-tych-którzy-umieją-robić-instrumenty-ale-od-tych-którzy-umieją-na-nich-grać
Umieją Ludzie Cytaty: Tyl­ko dob­rych uczuć ludzie nie zaw­sze umieją so­bie oka­zywać. Z oka­zywa­niem złych radzą so­bie znakomicie…  -wesolutka214


tyl­ko-dob­rych-uczuć-ludzie-nie zaw­sze-umieją-so­bie-oka­zywać-z oka­zywa­niem-złych-radzą-so­bie-znakomicie 
Umieją Ludzie Cytaty: Ludzie sprawujący publiczne rządy, tak gadatliwi i zaaferowani, robią wrzawę wokół trudności, ponieważ albo nie potrafią ich pokonać, albo nie umieją rządzić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


ludzie-sprawujący-publiczne-rządy-tak-gadatliwi-i-zaaferowani-robią-wrzawę-wokół-trudnoś-ponieważ-albo-nie-potrafią-ich-pokonać-albo-nie
Umieją Ludzie Cytaty: Nieuczciwy historyk usuwa procesy niepomyślne lub je przykrywa taką mnogością łagodzących szczegółów, że czytelnik prawdy nie wyrozumie; ludzie ci nie umieją patrzeć na rany nie osłonięte pięknymi plastrami. -Pierre Bayle