Umieją Cytaty

Umieją Cytaty:


Umieją Cytaty: Są tacy, którzy umieją tasować karty, ale nie umieją grać. -Franciszek Bacon


są-tacy-którzy-umieją-tasować-karty-ale-nie-umieją-grać
Umieją Cytaty: Są ta­cy, którzy umieją ta­sować kar­ty, ale nie umieją grać. -Francis Bacon


są ­cy-którzy-umieją-­sować-kar­ty-ale-nie umieją-grać
Umieją Cytaty: Kobiety żyją w przekonaniu, że mężczyźni, którzy umieją obchodzić się z pieniędzmi, umieją także obchodzić się z kobietami. -Jean Paul Sartre


kobiety-żyją-w-przekonaniu-że-mężczyź-którzy-umieją-obchodzić-ę-z-pieniędzmi-umieją-także-obchodzić-ę-z-kobietami
Umieją Cytaty: Jak dziwną jest rzeczą, że ludzie zaw­sze umieją od­po­wie­dzieć na py­tanie, ile po­siadają owiec, na­tomiast nie umieją po­dać liczby przy­jaciół ani ich wy­mienić - tak nis­ko ich cenią. -Sokrates


Umieją Cytaty: Trze­ba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją ro­bić in­stru­men­ty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileo Galilei (Galileusz)


trze­ba-uczyć ę-grać-nie od tych-którzy-umieją-ro­bić-in­stru­men­ty-ale-od tych-którzy-umieją-na nich-grać
Umieją Cytaty: Trzeba uczyć się grać nie od tych, którzy umieją robić instrumenty, ale od tych, którzy umieją na nich grać. -Galileusz


trzeba-uczyć-ę-grać-nie-od-tych-którzy-umieją-robić-instrumenty-ale-od-tych-którzy-umieją-na-nich-grać
Umieją Cytaty: Musical to sztuka mówiona dla tych, co nie umieją śpiewać, a sztuka śpiewana dla tych, co nie umieją mówić. -Charles Aznavour


musical-to-sztuka-mówiona-dla-tych-co-nie-umieją-śpiewać-a-sztuka-śpiewana-dla-tych-co-nie-umieją-mówić
Umieją Cytaty: Kobiety umieją szaleć jedynie dla głupców. -Honore de Balzac


kobiety-umieją-szaleć-jedynie-dla-głupców
Umieją Cytaty: Ludzi gubi to, że nie umieją powiązać początku z końcem. -Alkman z Sardes


ludzi-gubi-to-że-nie-umieją-powiązać-początku-z-końcem
Umieją Cytaty: Przyszłość należy do lwów, które umieją się śmiać. -Zaratustra


przyszłość-należy-do-lwów-które-umieją-ę-śmiać
Umieją Cytaty: Śmiać się prawdziwie umieją tylko ludzie poważni. -Horacy Safrin


Śmiać-ę-prawdziwie-umieją-tylko-ludzie-poważ
Umieją Cytaty: Mądrzy ciągle się uczą, głup­cy wszys­tko umieją. -Apolinary Despinoix


Umieją Cytaty: Ludzie boją się śmierci, bo nie umieją cenić życia. -Janusz Korczak


ludzie-boją-ę-śmierci-bo-nie-umieją-cenić-życia
Umieją Cytaty: Ci, którzy zbyt wiele oczekują od miłości, nie umieją kochać. -Stefan Napierski


ci-którzy-zbyt-wiele-oczekują-od-miłoś-nie-umieją-kochać
Umieją Cytaty: Ludzie boją się śmier­ci, bo nie umieją ce­nić życia. -Janusz Korczak


ludzie-boją ę-śmier­-bo nie umieją-­ć-życia
Umieją Cytaty: Świat należy do entuzjastów, którzy umieją zachować zimną krew. -Julian Tuwim


Świat-należy-do-entuzjastów-którzy-umieją-zachować-zimną-krew
Umieją Cytaty: To wszystkie dziewczyny umieją nim poznają alfabet. /mowa o miłości pieniądza/ -Anonim


to-wszystkie-dziewczyny-umieją-nim-poznają-alfabet-mowa-o-miłoś-pieniądza