Umiejętność Cytaty

Umiejętność Cytaty: Kocha­nie to niełat­wa umiejętność. -Naja


kocha­nie-to niełat­wa-umiejętność
Umiejętność Cytaty: Etykieta to umiejętność ziewania z zamkniętymi ustami. -Brigitte Bardot


etykieta-to-umiejętność-ziewania-z-zamkniętymi-ustami
Umiejętność Cytaty: Smak życia to właśnie umiejętność przeżywania. -Antoni Kępiński


smak-życia-to właśnie-umiejętność-przeżywania
Umiejętność Cytaty: Nie ma nic trafniejszego nad umiejętność kochania. -Aleksander Dumas


nie-nic-trafniejszego-nad-umiejętność-kochania
Umiejętność Cytaty: Umiejętność pisarska zasadza się na sztuce wykreślania. -Gotthold Ephraim Lessing


Umiejętność Cytaty: Wykształcenie to umiejętność radzenia sobie z codziennym życiem. -John G. Hibben


wykształcenie-to-umiejętność-radzenia-sobie-z-codziennym-życiem
Umiejętność Cytaty: Człowiek nie pot­ra­fi stwarzać z nicze­go, to bos­ka umiejętność. -Olga Tokarczuk


człowiek-nie pot­ra­fi-stwarzać-z nicze­go-to bos­ka-umiejętność
Umiejętność Cytaty: Umiejętność pi­sar­ska za­sadza się na sztu­ce wykreślania. -Gotthold Ephraim Lessing


umiejętność-pi­sar­ska-za­sadza ę-na sztu­-wykreślania
Umiejętność Cytaty: Umiejętność oszukiwania samego siebie to dobry sposób na przetrwanie. -Jane Wagner


umiejętność-oszukiwania-samego-siebie-to-dobry-sposób-na-przetrwanie
Umiejętność Cytaty: Ety­kieta to umiejętność ziewa­nia z zam­knięty­mi ustami. -Brigitte Bardot


ety­kieta-to umiejętność-ziewa­nia-z zam­knięty­mi-ustami
Umiejętność Cytaty: Mo­ja de­finic­ja szczęścia to umiejętność spros­ta­nia swo­jej wyobraźni. -Kuba Wojewódzki


mo­ja-de­finic­ja-szczęścia-to umiejętność-spros­­nia-swo­jej-wyobraź
Umiejętność Cytaty: W mężczyźnie nie ma nic bar­dziej se­xy niż je­go umiejętność słuchania. -Janusz Leon Wiśniewski


w mężczyźnie-nie  nic-bar­dziej-se­xy-ż-­go-umiejętność-słuchania
Umiejętność Cytaty: Jeśli


jeśli-a-oznacza-szczęście-to-a-=-x+y+z-x-to-praca-y-rozrywki-z-umiejętność-trzymania-języka-za-zębami
Umiejętność Cytaty: Dowodem wysokiego wykształcenia jest umiejętność mówienia o rzeczach największych w sposób najprostszy. -Ralph Waldo Emerson


dowodem-wysokiego-wykształcenia-jest-umiejętność-mówienia-o-rzeczach-największych-w-sposób-najprostszy
Umiejętność Cytaty: Takt to umiejętność takiego przedstawiania ludzi, jakimi sami najchętniej siebie widzą. -Abraham Lincoln


takt-to-umiejętność-takiego-przedstawiania-ludzi-jakimi-sami-najchętniej-siebie-widzą
Umiejętność Cytaty: Jeśli a oznacza szczęście, to a=x+y+z, gdzie x - praca, y - rozrywki, z - umiejętność trzymania języka za zębami. -Albert Einstein


jeśli-a-oznacza-szczęście-to-a=x+y+z-gdzie-x-praca-y-rozrywki-z-umiejętność-trzymania-języka-za-zębami
Umiejętność Cytaty: Naj­ważniej­sza jest umiejętność zdys­tanso­wania się do życia  -daniello


naj­ważniej­sza-jest umiejętność-zdys­tanso­wania ę-do życia 
Umiejętność Cytaty: Medycyna nie zna tajemnicy wyleczenia, ale zapewnia sobie umiejętność przedłużania choroby. -Marcel Proust


medycyna-nie-zna-tajemnicy-wyleczenia-ale-zapewnia-sobie-umiejętność-przedłużania-choroby