Umiera Cytaty

Umiera Cytaty: Taki pies, co umiera i wie, że umiera i potrafi powiedzieć, że wie, że umiera jak pies - to właśnie człowiek. -Erich Fried


taki-pies-co-umiera-i-wie-że-umiera-i-potrafi-powiedzieć-że-wie-że-umiera-jak-pies-to-właśnie-człowiek
Umiera Cytaty: Gdy tylko człowiek umiera, fotografia jego umiera również. -Katherine Mansfield


gdy-tylko-człowiek-umiera-fotografia-jego-umiera-również
Umiera Cytaty: To miłość każe żyć. Bez niej człowiek umiera, ponieważ umiera z głodu. -Michel Quoist


to-miłość-każe-żyć-bez-niej-człowiek-umiera-ponieważ-umiera-z-głodu
Umiera Cytaty: Gdy tyl­ko umiera człowiek, umiera również je­go fotografia. -Katherine Mansfield


gdy-tyl­ko-umiera-człowiek-umiera-również-­go-fotografia
Umiera Cytaty: Gdy umiera wola, umiera i ambicja. -Stefan Pacek


gdy-umiera-wola-umiera-i-ambicja
Umiera Cytaty: Kiedy umiera mężczyzna, ostatnie co przestaje się ruszać to serce. Kiedy umiera kobieta - język. -Champan


kiedy-umiera-mężczyzna-ostatnie-co-przestaje-ę-ruszać-to-serce-kiedy-umiera-kobieta-język
Umiera Cytaty: Nie ten umiera co właśnie umiera Lecz ten, co żyjąc w mar­twej kroczy chwale. -Jacek Kaczmarski


nie-ten-umiera-co właśnie-umiera-lecz-ten-co żyjąc-w mar­twej-kroczy-chwale
Umiera Cytaty: Niestety, w życiu przeżywa się tylko dwie miłości prawdziwe: Pierwszą, która umiera, i ostatnią, od której się umiera. -Aleksander Dumas


niestety-w-życiu-przeżywa-ę-tylko-dwie-miłoś-prawdziwe-pierwszą-która-umiera-i-ostatnią-od-której-ę-umiera
Umiera Cytaty: Nies­te­ty, w życiu przeżywa się tyl­ko dwie miłości praw­dzi­we: pier­wszą, która umiera i os­tatnią, od której się umiera. -Aleksander Dumas


nies­te­ty-w życiu-przeżywa ę-tyl­ko-dwie-miłoś-praw­dzi­we-pier­wszą-która-umiera-i os­tatnią-od której ę-umiera
Umiera Cytaty: Mówią, że miłość umiera między dwojgiem ludzi. To nieprawda, nie umiera. Opuszcza tylko człowieka. Odchodzi, gdy na nią nie zasługuje. -William Faulkner


mówią-że-miłość-umiera-między-dwojgiem-ludzi-to-nieprawda-nie-umiera-opuszcza-tylko-człowieka-odchodzi-gdy-na-ą-nie-zasługuje
Umiera Cytaty: Miałem sen. Ludzie chodzi­li i umiera­li, a wokół nich nie było żad­nych mo­gił. Umiera­li, bo by­li puści. Wraz z po­ran­kiem dos­trzegłem, że jes­teśmy jak Ci ludzie, po­nieważ ma­my wszys­tko, ale wszys­tko ma­my w rękach, a nie w so­bie. Nasze ręce są kruche, a wnętrza zam­knięte. I umiera­my idąc, co­raz spoglądając z nadzieją, że mo­giły wokół siebie ujrzymy. -MyArczi


Umiera Cytaty: Naj­bar­dziej fas­cy­nuje mnie w by­ciu człowiekiem to, że całe Życie do cze­goś dąży, go­ni. Życie to inaczej po­wol­ny pro­ces umiera­nia. Mi­mo te­go, nie myśli­my o umiera­niu, a cie­szy­my się tym życiem. Ta­ka jest na­tura ludzka. -Mateusz Piecki Schizoidalny


Umiera Cytaty: Mo­je wie­czo­ry są pus­te w pełnym do­mu, za­gościła pa­ni ob­cość i pa­ni obojętność Gdzie się podział pan szacunek? Pa­ni prag­nienie i pan­na z Tobą wszystko?? Czas zadziałał na niekorzyść, naszą niekorzyść Owoc nie pielęgno­wany umiera tak jak my ra­zem a jed­nak osob­no umiera­my obok siebie... -AgniM


Umiera Cytaty: Każdy umiera w samotności. -Hans Fallada


Umiera Cytaty: Każdy umiera w samotności. -Hans Fallada


Umiera Cytaty: Miłość umiera nagle na zawał. -Teresa Nietyksza


Umiera Cytaty: Każdy umiera bez kaskadera. -Wiktor Maksymkin


Umiera Cytaty: Nie umiera­my od ra­zu, tyl­ko na raty. -Isaac Bashevis Singer