Umrę W Ogóle Cytaty

Umrę W Ogóle Cytaty: Nie umrę w ogóle dla siebie, lecz tylko dla innych dla tych z którymi stracę łączność. -Johann Gottlieb Fichte


nie-umrę-w-ogó-dla-siebie-lecz-tylko-dla-innych-dla-tych-z-którymi-stracę-łączność
Umrę W Ogóle Cytaty: Nie wszystek umrę. -Horacy


nie-wszystek-umrę
Umrę W Ogóle Cytaty: Nie wszys­tek umrę. Non om­nis mo­riar. (łac.)  -Horacy


nie-wszys­tek-umrę-non-om­nis-mo­riar-łac 
Umrę W Ogóle Cytaty: Śpieszę się kształtować moją duszę, zanim umrę. -Nikos Kazantzakis


Śpieszę-ę-kształtować-moją-duszę-zanim-umrę
Umrę W Ogóle Cytaty:


nie-wszys­tek-umrę-cóż-są różne-me­tody-strasze­nia-żywych
Umrę W Ogóle Cytaty: Mo­ja cho­roba ob­ja­wia się tym, że wiem, że nic nie ma sen­su, bo i tak umrę... -patka5463


mo­ja-cho­roba-ob­ja­wia ę-tym-że wiem-że nic-nie  sen­su-bo i tak-umrę
Umrę W Ogóle Cytaty: Sko­ro nie mogę bez ciebie żyć, to czy kiedy umrę będę szczęśliwa?  -Ewelius


sko­ro-nie mogę-bez-ciebie-żyć-to czy-kiedy-umrę-będę-szczęśliwa 
Umrę W Ogóle Cytaty: Umrę ci kiedyś. Oczy mi zamkniesz. I wte­dy — swoje Smut­ne, zdziwione, Bar­dzo otworzysz. -Julian Tuwim


umrę- kiedyś-oczy-mi zamkniesz-i-wte­dy- swoje-smut­ne-zdziwione-bar­dzo-otworzysz
Umrę W Ogóle Cytaty: Wydawało mi się, że dziś wieczorem umrę z rozkoszy; to rozkosz mnie zabija, nie strach. -Georges Bataille


wydawało-mi-ę-że-dziś-wieczorem-umrę-z-rozkoszy-to-rozkosz-mnie-zabija-nie-strach
Umrę W Ogóle Cytaty: Wiem, że się urodziłem. Wiem, że umrę. To po­między jest moje. -Eddie Vedder


wiem-że ę-urodziłem-wiem-że umrę-to-po­między-jest moje
Umrę W Ogóle Cytaty: Żyłem jak chciałem i umrę jak mi się podoba. -Henryk Sienkiewicz


Żyłem-jak chciałem-i umrę-jak mi ę-podoba
Umrę W Ogóle Cytaty: Godzę się na to, że kiedyś umrę, nie zgadzam się jednak na tę śmierć w małym wymiarze, jaką jest noc bez snów. -Sarah Bernhardt


godzę-ę-na-to-że-kiedyś-umrę-nie-zgadzam-ę-jednak-na-tę-śmierć-w-łym-wymiarze-jaką-jest-noc-bez-snów
Umrę W Ogóle Cytaty: Mo­je życie to Piekło, było Piekłem już zbyt długo. Jeżeli nie przes­tanę, to umrę. Nie jes­tem pe­wien, czy chcę już być martwy. -James Frey


mo­-życie-to piekło-było-piekłem-już-zbyt-długo-jeżeli nie przes­tanę-to umrę-nie jes­tem-pe­wien-czy-chcę-już-być-martwy
Umrę W Ogóle Cytaty: Mundur oznacza w ogóle nagość. -Zygmunt Freud


Umrę W Ogóle Cytaty: Całkowita wolność to zapomnienie o niej w ogóle. -Eugeniusz Kołda


całkowita-wolność-to-zapomnienie-o-niej-w-ogó
Umrę W Ogóle Cytaty: Niepodobieństwem jest w ogóle żyć z kimkolwiek. -Maria Kalergi


niepodobieństwem-jest-w-ogó-żyć-z-kimkolwiek
Umrę W Ogóle Cytaty: Mun­dur oz­nacza w ogóle nagość. -Zygmunt Freud


Umrę W Ogóle Cytaty: Niekiedy myślę, że może nie umrę, że cię znów zo­baczę wiosną, że mnie będziesz kochał i że roz­poczniemy na no­wo przeszłoroczne życie nasze. Sza­lona, za­led­wie mogąc ut­rzy­mać pióro w ręku, marzę o ta­kich uroczych widzeniach. -Aleksander Dumas